Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Na łamach 50. numeru gazety „Na Posterunku” wspomniano, że w ostatnim czasie policja japońska otrzymała nowy rodzaj uzbrojenia. „(…) Wywiadowcy noszą na ręce pierścień metalowy, od strony wewnętrznej dobrze izolowany, który cienkim przewodem (przez rękaw) połączony jest z elektryczną baterją, jaką policjant ma przy sobie. Najmniejszy dotyk takim pierścieniem momentalnie paraliżuje i ubezwładnia każdą oporną osobę.

90 lat temu

grudzień 1933

2 XII – w jednym z artykułów 49. numeru tygodnika policyjnego „Na Posterunku” wydanego 2 grudnia 1933 r. napisano, że w Anglii wprowadzono nowe udogodnienia dla londyńskiej policji drogowej. Auta zostały wyposażone w urządzenia, które za naciśnięciem guzika przy kierowcy wyświetlały „(…) na tylnej szybce samochodu białemi czytelnemi literami napis: «Stop, policja», dając znak jadącym z tyłu pojazdom do zatrzymania się. W ten sposób ułatwione zostało zatrzymywanie podejrzanych pojazdów przez policję, a niestosujący się do poleceń kierowcy nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli o policyjnym charakterze auta zatrzymującego”.

9 XII – w 50. numerze tygodnika „Na Posterunku” z 9 grudnia 1933 r. poinformowano o tym, że komendant główny rozkazem nr 598/VII uchylił „(…) moc obowiązującą ust. 2 § 116 «Instrukcji dla służby śledczej» (…)”, który przewidywał to, że „(…) co rok na 1 lutego urzędy śledcze powinny nadsyłać do Centr. Sł. Śled. sprawozdanie o tem, ile na nowy rok kalendarzowy dyrekcje tramwajowe wydały wolnych biletów”.

9 XII – na łamach 50. numeru gazety „Na Posterunku” wspomniano, że w ostatnim czasie policja japońska otrzymała nowy rodzaj uzbrojenia. „(…) Wywiadowcy noszą na ręce pierścień metalowy, od strony wewnętrznej dobrze izolowany, który cienkim przewodem (przez rękaw) połączony jest z elektryczną baterią, jaką policjant ma przy sobie. Najmniejszy dotyk takim pierścieniem momentalnie paraliżuje i ubezwładnia każdą oporną osobę, stąd doprowadzenie wojowniczo usposobionych jednostek do urzędu policyjnego nie sprawia już zbytnich trudności”.

16 XII – w 51. numerze tygodnika „Na Posterunku” z 16 grudnia 1933 r. poinformowano, że 30 listopada 1933 r. odbyło się zakończenie II kursu komendantów posterunków, natomiast 2 grudnia został otwarty III kurs komendantów posterunków, na który powołano 100 policjantów w stopniu st. posterunkowych i przodowników. Kurs otworzył naczelnik V Wydziału Komendy Głównej Policji Państwowej insp. Horodyski w obecności komendanta szkoły podinsp. Iżewskiego i wykładowców, „(…) wygłaszając przy tem przemówienie, w którem wezwał frekwentantów do wytężonej pracy dla osiągnięcia jak największych korzyści w służbie”.

40 lat temu

grudzień 1983

4 XII – w milicyjnej prasie „W Służbie Narodu” w jednym z artykułów 49. numeru opublikowano informację o tym, że 68 młodych funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Słupsku złożyło ślubowanie na sztandar jednostki. Obecni na uroczystości przedstawiciele władz pogratulowali zebranym spełnienia uroczystego aktu ślubowania i jednocześnie podkreślili konieczność codziennej troski o dobro służby dla społeczeństwa.

W Częstochowie również odbyło się ślubowanie młodych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, gdzie na uroczystość przybyli przedstawiciele wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych oraz kombatanci i rodziny ślubujących.

11 XII – w 50. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” w artykule pod tytułem „Teoria i praktyka «Wolnego Świata»” przypomniano, że 10 grudnia jest obchodzony jako Dzień Praw Człowieka. Wyznaczony został w rocznicę przyjęcia w 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji Praw Człowieka składającej się z preambuły i 30 artykułów. „(…) Preambuła Deklaracji Praw Człowieka formułuje najbardziej wzniosłe i humanitarne cele ludzkości. Podkreśla, że uznanie przyrodzonej godności, równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju. Pierwsze trzy artykuły deklaracji mają ogólny charakter i poświęcone są zasadom wolności, równości i braterstwa”. Za projektem deklaracji głosowało 48 państw, osiem państw (w tym sześć państw socjalistycznych) wstrzymało się od głosu.

18 XII – na łamach 51. numeru „W Służbie Narodu” z 18 grudnia 1983 r. poinformowano czytelników o projekcie funkcjonariuszy dzielnicowych Urzędu Spraw Wewnętrznych Warszawa-Mokotów, którzy od lat podejmowali wiele inicjatyw na rzecz mieszkańców dzielnicy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. W ostatnim czasie funkcjonariusze z własnych składek ufundowali trzy namioty, które podczas uroczystej zbiórki przekazali drużynie harcerskiej należącej do 307. Szczepu im. Bohaterów Westerplatte ze Szkoły Podstawowej nr 190 im. S. Budzyńskiego.

18 XII – w tym samym numerze tygodnika „W Służbie Narodu” w dziale zatytułowanym „Zagraniczna kronika policyjna” we wzmiance pod tytułem „Śledztwo w sprawie «wampira z Teksasu»” opisano sprawę Henry’ego Lee Lucasa i Ottisa Elwooda Toole’a, którzy przemierzali Teksas i sąsiadujące stany, dokonując licznych zabójstw, przeważnie młodych kobiet. W toku przeprowadzonego śledztwa 47-letni Henry Lee Lucas przyznał się do zabójstwa 165 osób i wielokrotnie podczas przesłuchań jako swojego wspólnika niektórych zbrodni wymieniał nazwisko Toole’a. Ten przyznał się, że faktycznie pomagał Lucasowi w zabójstwach od 35 do 50 osób. Finalnie obaj zostali postawieni w stan oskarżenia pod zarzutem zabójstwa 97 osób w latach 1976–1981.

20 lat temu

grudzień 2003

7 XII – w 46. numerze tygodnika „Gazeta Policyjna” wspomniano że 26 listopada 2003 r. podczas uroczystości w Oddziale Prewencji Policji KSP policjantom z Komendy Stołecznej Policji przekazano 1400 nowoczesnych kamizelek kuloodpornych. Ówczesny komendant główny Policji zapewnił, że na bezpieczeństwo nigdy nie zabraknie pieniędzy, oraz życzył policjantom, aby przekazane kamizelki nigdy nie musiały być sprawdzone w działaniu.

14 XII – w jednym z artykułów 47. numeru tygodnika „Gazeta Policyjna” napisano, że 28 listopada 2003 r. w Szkole Policji w Słupsku odbyło się uroczyste pożegnanie policjantów, którzy na początku grudnia rozpoczną służbę w polskiej Jednostce Specjalnej Policji stacjonującej w Kosowskiej Mitrovicy. W skład jednostki wchodzi 115 policjantów z całej Polski, w tym cztery kobiety (psycholog, oficer dyżurny, pomocnik oficera dyżurnego, finansistka). Ich służba na Bałkanach ma potrwać pół roku. Udział w misji pokojowej jest szczególnym rodzajem służby policyjnej pełnionej poza granicami kraju. Wszyscy policjanci przeszli wcześniej postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie. Należy nadmienić, że słupska Szkoła Policji od 2000 r. szkoli policjantów pełniących służbę w polskiej Jednostce Specjalnej Policji w Kosowie.

14 XII – w jednym z artykułów 47. numeru tygodnika „Gazeta Policyjna” wspomniano o tym, że dzięki inicjatywie stowarzyszenia emerytów i rencistów z Koła przy KMP we Włocławku oraz fundatorom, m.in. instytucjom samorządowym i ubezpieczeniowym, włocławska policja otrzymała swój własny sztandar. Został on uroczyście wręczony ówczesnemu komendantowi miejskiemu przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Podczas uroczystości poświecono sztandar, a przedstawiciele fundatorów wbili w jego drzewce symboliczne gwoździe.

asp. Patrycja Pszczelińska

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie:

www.hit.policja.gov.pl