Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zwyciężyła młodość

Młodszy aspirant Paweł Mańka z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto wygrał III Finał Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji rozegrany w Szkole Policji w Katowicach. Pokazał, że służba w stresie i pod presją czasu jest dla niego chlebem powszednim.

Do tegorocznej edycji turnieju po raz pierwszy musieli przystąpić wszyscy funkcjonariusze realizujący zadania służbowe na stanowiskach kierowania w swoich jednostkach. Uprawnionych było 5210 osób, w tym do rywalizacji w pierwszym etapie w komendach wojewódzkich i stołecznej, stanęło 4915 funkcjonariuszy. Do finału dostali się tylko najlepsi w swoich garnizonach, a wśród nich po raz pierwszy były dwie kobiety.

Celem turnieju było nie tylko wyłonienie najlepszego dyżurnego 2023 r., ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń wymagających podjęcia działań przez Policję, podnoszenie poziomu sprawnego kierowania siłami i środkami będącymi w dyspozycji dyżurnego, umiejętności dokumentowania wykonanych czynności odnośnie do zgłoszonego zdarzenia w policyjnych bazach informatycznych oraz umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami teleinformatycznymi dostępnymi na stanowisku kierowania, a także podniesienie rangi służby dyżurnego, który w swoich jednostkach zastępuje komendanta.

Czterdzieści minut jak jedna chwila

Finałowe zawody składały się z dwóch konkurencji: symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania jednostki i testu wiedzy policyjnej. Sędziowie w pierwszej konkurencji mieli trzy karty ocen: prewencyjną, w której można było zdobyć 60 pkt, informatyczną – 40 pkt oraz psychologiczną – 20 pkt. W teście wiedzy było 60 pytań, a za każdą poprawną odpowiedź zawodnik otrzymywał jeden punkt.

Wszystkie zdarzenia wprowadzone do trwającej 40 minut symulacji zawierały sytuacje, do rozwiązania których funkcjonariuszom niezbędna była znajomość nowych przepisów. Było więc zgłoszenie właściciela zakładu stolarskiego, który chciał sprawdzić, czy jego pracownik przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu, patrol zgłosił kolizję drogową, a przy okienku dyżurnego pojawił się mężczyzna uskarżający się na hałasujące dzieci. Były telefon od małoletniego, który zgłosił gwałt, oraz próba samobójcza człowieka stojącego na dachu budynku... Z każdą minutą zdarzeń przybywało i ich ciężar był coraz większy.

– Bardzo często mamy do czynienia z przypadkami molestowania dzieci i młodzieży. Wprowadzając do symulacji takie zdarzenie, chcieliśmy sprawdzić, czy dyżurni potrafią rozpocząć rozmowę z osobą małoletnią, potem kontynuować ją mimo niechęci małoletniego do rozmowy, do momentu wyłuskania niezbędnych informacji. Próba samobójcza była sprawdzianem, czy dyżurny w ferworze wielu zdarzeń będzie umiał zrobić te najważniejsze rzeczy, czyli powiadomić pogotowie ratunkowe, straż pożarną i negocjatorów – mówi sędzia główny turnieju, naczelnik Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji KGP mł. insp. Edyta Kostańczuk.

Symulacja wymagała nie tylko wiedzy i bystrości zawodników, ale także merytorycznego przygotowania aktorów biorących w niej udział, gdyż za każdym razem można było się spodziewać innego zachowania dyżurnego, który mógł pytać o inną rzecz lub inaczej odebrać zgłoszenie. Jak się okazało, decydującym czynnikiem wpływającym na ostateczną ocenę była biegłość w obsłudze SWD.

– Tu trzeba powiedzieć, że zwyciężyła młodość. Wszyscy finaliści nie mieli problemu z założeniem, ale młodsi w komputerze poruszali się rewelacyjnie. Prowadząc rozmowę telefoniczną i przytrzymując słuchawkę ramieniem, potrafią jednocześnie bardzo szybko pisać. Starszym sprawiało to trudność, bo byli zajęci pisaniem, a nie dyslokowaniem służb. To zabierało im punkty – mówi mł. insp. Edyta Kostańczuk. – Dlatego nie dziwi, że wygrała młodość.

Od początku na starym mieście

Zwycięzca mł. asp. Paweł Mańka ukończył kurs aspirancki w październiku 2023 r.

– W służbie jestem od ośmiu lat, od początku w Komisariacie Policji Wrocław-Stare Miasto. Na początku pracowałem w referacie patrolowo-interwencyjnym. Miałem dobry kontakt z dyżurnymi, zostałem dostrzeżony przez to, jak wykonywałem swoją pracę. Po trzech latach dostałem propozycję objęcia stanowiska pomocnika dyżurnego, potem zastępcy dyżurnego, a od początku tego roku powierzono mi obowiązki dyżurnego. 12 października ukończyłem kurs aspirancki i tak udało mi się osiągnąć stanowisko dyżurnego KP Wrocław-Stare Miasto – mówi mł. asp. Paweł Mańka. – Świeża wiedza z zajęć w Szkole Policji w Katowicach przydała się jak najbardziej, ale służba w naszym komisariacie, gdzie każdego dnia dużo się dzieje, dobrze przygotowała mnie do symulacji na stanowisku kierowania. To, że mamy wiele zdarzeń napływających jedno po drugim w ciągu 10 minut, to jest to, z czym spotykamy się na co dzień w pracy. Choć przyznaję – konkurs był bardzo wymagający, a 40 minut zleciało mi bardzo szybko.

Do doświadczenia zawodowego podczas uroczystości wręczenia nagród nawiązał zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który zwracając się do finalistów turnieju, powiedział:

– Przeszliście przez różne piony i tam nabyliście doświadczenia. Zajmujecie stanowiska, na których pod presją czasu trzeba podejmować trafne decyzje. Dyżurnym w KP Wrocław-Stare Miasto nie może zostać ktoś, kto nie zna swojego rejonu, bo znajomość topografii terenu, za który odpowiadają komisariat, komenda rejonowa czy powiatowa, jest również kluczem do właściwego zarządzania siłami.

Trzech najlepszych trzeciej edycji turnieju to: 1. miejsce – mł. asp. Paweł Mańka z KWP we Wrocławiu (dyżurny KP Wrocław-Stare Miasto), 2. st. asp. Paweł Hryc z KWP w Krakowie (dyżurny KPP w Zakopanem), 3. asp. Tomasz Sienkiewicz z KWP w Szczecinie (dyżurny KPP w Białogardzie).

III Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji zorganizował Wydział Dyżurnych GSP KGP z udziałem Szkoły Policji w Katowicach. W gali finałowej nagrody wręczali zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, zastępca dyrektora GSP KGP insp. Adam Szeliński oraz komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Laureaci finału, oprócz nagród rzeczowych i finansowych oraz odznak „Dyżurny Roku 2023”, zostali wyróżnieni pozafinansowymi nagrodami motywacyjnymi, m.in. możliwością skierowania do Akademii Policji w Szczytnie, zarówno w ramach studiów I i II stopnia, jak i szkolenia oficerskiego.

Andrzej Chyliński

zdj. Andrzej Chyliński