Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Odznaczeni za narażenie życia

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja to wyjątkowe odznaczenie przyznawane policjantom za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.

Dla policjanta, któremu medal zostanie nadany, przewidziano dodatkowe uhonorowanie przez podwyższenie emerytury o 1 procent podstawy wymiaru oraz możliwość otrzymania nagrody pieniężnej.

Nadkom. Paweł Podolak

Nadkom. Paweł Podolak, zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Gdańsku, wstąpił do Policji w 1997 r. Zaczynał w KPP w Lęborku, gdzie pracował w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. W tym okresie intensywnie działał, pomagając dzieciom i ich rodzinom, prowadził prelekcje dla szkół, organizował konkursy. W 2006 r. przeszedł do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w KWP w Gdańsku. Jego głównym zadaniem było ujawnianie naruszeń praw intelektualnych, jednak często przyczyniał się też do zwalczania pedofilii. Od 2014 r. zaczął pracę w Wydziale do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Gdańsku. Tu zadania były bliższe pasji policjanta, bo interesuje się elektroniką i informatyką. Po dwóch latach podjął pracę w WOIN KWP, a w 2021 r. został zastępcą naczelnika tego wydziału już pod nową nazw – Wydział Bezpieczeństwa Informacji. W tamtym czasie podjął interwencję, za którą otrzymał Medal im. podkom. Policji Andrzeja Struja. Spacerował z psem wzdłuż rzeki Łeba, której brzegi to siedmiometrowe wały przeciwpowodziowe. Nagle dostrzegł dziewczynę zanurzoną w wodzie. Chciała popełnić samobójstwo. Policjant długo z nią rozmawiał, a gdy pozwoliła się zbliżyć, chwycił ją za rękę i wyciągnął na brzeg. Potem wspiął się na górę wałów, niosąc desperatkę na plecach. Tam, zziębniętą dziewczynę przejęła załoga pogotowia ratunkowego.

Mł. asp. Magdalena Kleist

W centrum Gorzowa Wlkp. zorganizowano bieg uliczny „Gorzowska Nadwarciańska Dycha”. Jedną z kibicujących była mł. asp. Magdalena Kleist, policjantka Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Jej uwagę zwrócił mężczyzna poruszający się o kulach i zbliżający się do barierek zabezpieczających na moście Staromiejskim. Mężczyzna nagle odrzucił kule, przeskoczył barierki i rzucił się w toń Warty. Policjantka pobiegła na brzeg i wskoczyła do wartkiego nurtu rzeki. Dopłynęła do desperata, chwyciła go za ubranie i pokonując prąd wody, doholowała do brzegu.

Z pomocą innego mężczyzny udało się wyciągnąć uratowanego na ląd, gdzie zaopiekowała się nim załoga karetki pogotowia. Za tę akcję mł. asp. Kleist została odznaczona Medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja. Policjantka wstąpiła do Policji w 2012 r. Na początku została dzielnicową, ale szybko przeszła do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gorzowie Wlkp. Po dwóch latach przeniosła się do Wydziału Prewencji tej samej komendy, gdzie aktywnie zajmowała się profilaktyką wśród nieletnich i seniorów. Była współorganizatorką dużej akcji charytatywnej dla dziewczynki chorej na łamliwość kości. Od 2020 r. policjantka pracuje w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Obecnie jest na szkoleniu oficerskim w WSPol w Szczytnie. Jej mąż jest strażakiem PSP.

Krzysztof Chrzanowski

zdj. KWP w Gdańsku, Jacek Konieczny