Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Upamiętnienie nadinsp. Marka Papały

25 czerwca br. minęło ćwierć wieku od zabójstwa byłego komendanta głównego Policji nadinsp. Marka Papały.

Hołd poprzednikowi w imieniu swoim i całej formacji oddał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który złożył wieniec na grobie generała na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Pierwotnie nadinsp. Marek Papała spoczął w rodzinnym grobie w Pruchniku na Podkarpaciu. To tu 2 lipca 1998 r. odbył się uroczysty pogrzeb. Wcześniej żegnano też generała w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Prochy nadinsp. Marka Papały z inicjatywy najbliższych zostały dwa lata temu przeniesione z Pruchnika na warszawski cmentarz. Wcześniej to właśnie na pruchnickiej nekropolii odbywały się rocznicowe spotkania przypominające tragiczną śmierć generała. Gdy Jego doczesne szczątki zostały przeniesione do stolicy, zaczęto myśleć w Pruchniku o godnym upamiętnieniu Generała. Inicjatywa wyszła od władz samorządowych, które zwróciły się do kierownictwa KWP w Rzeszowie o uczczenie byłego komendanta głównego Policji w Pruchniku. W sprawę włączyli się związkowcy z NSZZP i w ten sposób wspólnym wysiłkiem przygotowano projekt tablicy memoratywnej. Ostatecznie umieszczono ją na kamieniu w bezpośrednim sąsiedztwie Komisariatu Policji w Pruchniku. Razem z uporządkowanym i zaaranżowanym otoczeniem tworzy miejsce pamięci w formie obelisku. Jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 25 czerwca br.

Na ceremonii byli obecni przede wszystkim najbliżsi śp. nadinsp. Marka Papały, ale także przedstawiciele władz lokalnych, miejscowej policji, służb mundurowych i Wojska Polskiego. Na uroczystość przybyli zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji z KGP, kierowana przez kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała wdowa po Generale Małgorzata Papała, w asyście nadinsp. Pawła Dobrodzieja i burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły. Obelisk poświęcił kapelan KMP w Przemyślu ks. Janusz Mączka wraz z kapelanem KWP w Rzeszowie ks. Markiem Buchmanem. Złożenie wieńców, okolicznościowe przemówienia oraz defilada pododdziałów wraz z pocztami sztandarowymi zakończyły ceremonię. Przypomnijmy, nadinsp. dr Marek Papała był komendantem głównym Policji od 3 stycznia 1997 r. do 29 stycznia 1998 r. Urodził się 4 września 1959 r. w Pruchniku. Mundur założył w 1979 r. Po skończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Milicji Obywatelskiej w 1983 r. pozostał w Szczytnie jako wykładowca z zagadnień ruchu drogowego. Rok później trafił do komendy głównej, gdzie doszedł do stanowiska dyrektora biura ruchu drogowego. W 1995 r. został zastępcą komendanta głównego Policji, gdy szefem formacji był nadinsp. Jerzy Stańczyk. W 1997 r. awansował na stanowisko komendanta głównego Policji, z którego został odwołany rok później przez nowe kierownictwo resortu. Zamordowano Go strzałem z pistoletu 25 czerwca 1998 r. w Warszawie przed blokiem, gdzie mieszkał z rodziną. Mimo wielu lat pracy śledczych tajemnica śmierci byłego komendanta głównego Policji do tej pory nie została wyjaśniona.

Paweł Ostaszewski

zdj. Piotr Krat i Bartosz Wilk