Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Życzenia z okazji Święta Policji

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Policyjni Emeryci i Renciści, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji!

24 lipca to nasze wspólne święto. Z tej wyjątkowej okazji, przyjmijcie moje ogromne wyrazy szacunku oraz uznania za Waszą służbę i pracę. Niech nieustannie przynosi ona satysfakcję, zrozumienie i wdzięczność tych, na rzecz których ją pełnimy. W sposób szczególny życzę Wam, by każdy dzień był bezpieczny, a podejmowane działania zawsze kończyły się sukcesem.

Pragnę również przekazać słowa wdzięczności skierowane do Waszych bliskich, którzy są cichymi bohaterami naszej codzienności, bez końca nas wspierając, dając siłę do mierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Z uznaniem zwracam się także do Policjantów pełniących służbę poza granicami naszego kraju, którzy włączają się w działania mające na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, zwłaszcza w czasie trwającej od miesięcy wojny w Ukrainie.

Serdeczne życzenia oraz podziękowania kieruję również do przedstawicieli Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji współpracujących z naszą formacją, oraz do policyjnych Emerytów i Rencistów. Wasza działalność, wiedza i doświadczenie, to nieocenione wsparcie dla organizacji działań współczesnej Policji.

Szanowni Państwo!

To dla mnie zaszczyt dowodzić formacją tworzoną przez ludzi, na których zawsze można polegać. Bardzo doceniam fakt, że bez względu na czas i okoliczności z oddaniem wypełniacie swoją misję, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz spokoju, szczególnie w tych niestabilnych czasach. Życzę Wam, abyście służąc i pracując zawsze mieli poczucie, że każdego dnia czyniąc rzeczy małe, tworzycie rzeczy wielkie.