Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Śnieżny dekalog

30 marca br. Sala Konferencyjna KGP im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa przy ul. Orkana w Warszawie zapełniła się dziećmi wraz z opiekunami i dorastającą młodzieżą. Powód był nie byle jaki – gala finałowa konkursu plastyczno-filmowego „Śnieżny Dekalog”.

Konkurs był częścią akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, którą Policja przeprowadziła już po raz szósty. Cel jest prosty – zapewnienie bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich. Odbywało się to przez promocję właściwych postaw wśród osób korzystających ze stoków, w szczególności dzięki upowszechnianiu Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz uświadamianiu o odpowiedzialności prawnej, jaka wiąże się z naruszaniem przepisów obowiązujących na terenach narciarskich. W akcję Biura Prewencji KGP jak zwykle włączyły się: Fundacja Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu.

Konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny Dekalog” został przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. Uczestnicy mogli nadsyłać prace od 2 stycznia do 3 marca 2023 r. i trzeba przyznać, że odzew był bardzo duży. Przez dwa miesiące napłynęły: 923 prace plastyczne i 45 spotów filmowych. Komisja konkursowa wyłoniła czternastu finalistów – w dwóch kategoriach twórczości i dwóch grupach wiekowych. Jeden uczestnik lub zespół twórców mogli nadesłać tylko jedną pracę konkursową. Nagrodzonym uczestnikom na gali gratulowali: zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, prezes Fundacji PZU Jolanta Zabarnik-Nowakowska i Magdalena Pachulska z tejże fundacji oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Maciej Kwiatkowski.

W młodszej grupie wiekowej (5–10 lat) w kategorii praca plastyczna laureatką została Karolina Laskowska, lat 8 z miejscowości Żmudź, a wyróżnienie otrzymała Emilia Damboń, również lat 8 z Roszowic. Wśród uczestników w wieku 11–16 lat nagroda główna trafiła do Natalii Sojeckiej, lat 11 z miejscowości Cewków, a wyróżnienie do Amelii Zięby, także jedenastolatki z Dębowa. W twórczości filmowej wśród konkursowiczów w wieku 5–10 lat triumfowali ośmiolatkowie: Maria Pawlik, Antonina Dyk i Bartosz Piasecki z Obornik, a wyróżnienie otrzymało rodzeństwo: Mateusz Mleko, lat 6 i Emilia Mleko, lat 9 z Krakowa. W starszej grupie wiekowej za spot filmowy nagrodzono zespół trzynastolatków w składzie: Paweł Kucharski, Michał Dettlaff i Aleksander Klebba z Jastrzębiej Góry. Ich rówieśnicy, również z Jastrzębiej Góry, bliźniacy Bartosz i Jarosław Bisewscy uhonorowani zostali wyróżnieniem. Do zebranych z krótkimi wystąpieniami zwrócili się przedstawiciele organizatorów i partnerów akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

– Myślę, że po tym konkursie polska Policja ma przynajmniej tysiąc nowych ambasadorów – powiedział, nawiązując do liczby nadesłanych prac, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. – Ambasadorów bezpiecznego poruszania się na stokach! Nikt lepiej nie będzie mówił na temat bezpieczeństwa, jak ci najmniejsi, jak dzieci, jak młodzież. Zawsze podkreślam jedną bardzo ważną rzecz: lekcja udzielona przez dziecko dorosłemu ma większą wartość niż pouczanie przez policjanta czy inną dorosłą osobę. Jeżeli będziecie poruszać się na stokach i wy zwrócicie uwagę swojemu rodzicowi, że za szybko jeździ, że niewłaściwie się zachowuje, wierzcie mi, że będzie pamiętał to na całe życie.

Podczas marcowej gali wszyscy mogli obejrzeć wyświetlone na dużym ekranie prace i materiały filmowe. Dzieci z klasy 2B ze Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Warszawie przygotowały widowisko edukacyjne promujące bezpieczne zachowania, a funkcjonariusze z Kompanii Reprezentacyjnej Policji z OPP w Warszawie zademonstrowali pokaz chwytów karabinkiem grot z elementami musztry. Po części oficjalnej laureaci i wyróżnieni wraz z opiekunami odwiedzili siedzibę Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP na warszawskim Bemowie, gdzie mogli podziwiać policyjne śmigłowce i zapoznać się z pracą lotników oraz zwiedzić wieżę kontroli lotów. Dzieci, które przygotowały przedstawienie, wzięły udział w seansie na temat bezpiecznych zachowań.

Paweł Ostaszewski

zdj. Paweł Ostaszewski