Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

„ODPORNOŚĆ 2023”– I Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

Pierwsza konferencja poświęcona zagadnieniom dotyczącym kompleksowego działania w ochronie ludności odbyła się 29 marca 2023 r. w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło specjalistów, przedstawicieli samorządu, świata polityki, nauki, służb mundurowych i wojska.

W konferencji wzięli udział: zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i nadinsp. Roman Kuster, zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Piotr Pogorzelski i zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP insp. Jacek Witas.

ODPORNOŚĆ PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA

Poruszanymi tematami były: odporność państwa, ochrona ludności, obrona cywilna, infrastruktura krytyczna, bezpieczna łączność, nowoczesne schrony i szeroko pojęte bezpieczeństwo. Wszyscy paneliści próbowali odpowiedzieć na pytania: jak sformułować obronę cywilną kraju na potrzeby XXI wieku? Jak zwiększyć świadomość obywateli w kwestii bezpieczeństwa państwa? Jak doprowadzić do tego, żeby instytucjonalnie, prawnie, ale również pod względem zasobów dostosować się do wyzwań z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe?

Podczas otwarcia konferencji głos zabrał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który podkreślał, że ochrona ludności i odporność państwa to nie tylko zadania państwa. W panelu „Odporność państwa i społeczeństwa podstawą ich przetrwania” uczestniczył nadinsp. Roman Kuster, który odpowiadał na pytanie, jak wydarzenia na Ukrainie zmieniły działania polskiej Policji.

– Już po paru dniach od rozpoczęcia wojny pojawiły się tam grupy, dokonując kradzieży i rozbojów. Na masową skalę odbywał się też handel paliwami, a był to oczywiście towar strategiczny. To są niewątpliwie wyzwania dla każdej policji, gdyby doszło do takiej eskalacji jak na terenie Ukrainy – podkreślał nadinsp. Kuster.

Zwrócił również uwagę na to, że warto zweryfikować polskie zasoby, jakimi dysponujemy, czego uczy pomoc, której polskie służby udzieliły służbom ukraińskim. Kolejny interesujący element, który poruszył nadinsp. Roman Kuster, to niedocenienie roli SUFO, czyli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

– Policja, od wybuchu konfliktu na Ukrainie, zajęła się weryfikacją, z administratorami infrastruktury krytycznej, ich planów ochrony. Ma to Polsce zapewnić bezpieczeństwo wewnętrzne, płynność kilkuset obiektów. To właśnie one są szczególnie narażone, co widać po wydarzeniach na Ukrainie – podkreślał.

Według nadinsp. Kustera weryfikacja zabezpieczeń tych obiektów powinna zostać podniesiona do najwyższej rangi. Wśród panelistów panowała zgoda co do tego, że budowanie polskiej odporności trzeba zacząć od zaraz, skupiając się na przypisaniu zadań ochrony ludności konkretnej instytucji.

BEZPIECZEŃSTWO

W panelu pt. „Systemy świadomości sytuacyjnej, systemy łączności i ostrzegania przed zagrożeniami – perspektywy rozwoju” wziął udział insp. Piotr Pogorzelski z KGP. Zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki podkreślał potrzebę większej koordynacji działań poszczególnych służb.

– Wszystkie podmioty Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też działające w ramach systemu powiadomienia ratunkowego korzystają z dziedzinowego systemu wspomagania dowodzenia. Chodzi o Policję, Państwową Straż Pożarną, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz system informatyczny CPR, które jest sercem całego systemu. Są to systemy, które działają i dobrze funkcjonują – mówił insp. Pogorzelski.

Podczas kongresu ważnym i obszernym panelem był ten poświęcony dużym miastom. Paneliści, w tym I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, starali się uwzględnić niemal każdy aspekt zagrożeń i zabezpieczeń przed nimi we współczesnych aglomeracjach. Dyskusja dotyczyła m.in. tego, jak pogodzić kwestie rozwojowe z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa oraz budowania odporności nawet na najbardziej ekstremalne sytuacje. Pierwszy kongres poświęcony ochronie ludności i obronie cywilnej skupiał się przede wszystkim na problematyce podejmowania działań i przygotowaniach do mogącego wystąpić kryzysu oraz budowania odporności państwa i obywateli.

Na podstawie: InfoSecurity24.pl i Defence24.pl, oprac. Ipk

zdj. Robert Suchy / InfoSecurity24.pl