Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jastrząb wylądował w Szczecinie

Wszędobylskie drony mogą wzbić się w powietrze z każdego miejsca i latać niemalże niewidzialne dla ludzi na dole. Piloci tych małych bezzałogowych statków powietrznych korzystają przeważnie z kamery nagrywającej obiekty z lotu ptaka. Jednak gdy operatora poniesie fantazja i poprowadzi swojego bezzałogowca w przestrzeń, gdzie nie wolno latać, może zostać schwytany przez policyjnego jastrzębia, czyli system antydronowy HAWK.

Szybki rozwój technologiczny wymusza niejako na polskiej Policji ciągłe zbrojenie się w narzędzia radzące sobie z zagrożeniami terrorystycznymi, sabotażowymi czy CBRN-E. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. zdiagnozowały problem, zmierzyły się z nim i rozpoczęły wyposażanie jednostek w nowoczesny sprzęt dzięki projektowi „Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej”.

Projekt

Podczas analizy zidentyfikowanych problemów stwierdzono, że szczególnie potrzebnymi narzędziami przy realizacji zadań zarządzania kryzysowego są specjalistyczne pojazdy. Projekt realizowany przez KWP w Szczecinie – beneficjenta – lidera projektu oraz KWP w Gorzowie Wlkp. – partnera projektu znacznie rozbuduje zaplecze sprzętowe jednostek Policji. W przedsięwzięciu biorą udział partnerzy stowarzyszeni, m.in.: Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie, CBŚP w Szczecinie, KW PSP w Szczecinie, Prezydium Policji w Neubrandenburgu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, wojewoda zachodniopomorski, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Morski Oddział Straży Granicznej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 12. Dywizja Zmechanizowana WP. Zaproszone do projektu instytucje będą obserwatorami w ćwiczeniu wykorzystującym zakupiony sprzęt wzbogacając doświadczenie uczestników projektu oraz dokonają oceny tego ćwiczenia. Dzięki wdrożonemu projektowi komendy wojewódzkie Policji w Szczecinie i w Gorzowie Wlkp. mają w wyposażeniu lub niebawem otrzymają planowane do zakupu pojazdy ze specjalistycznym wyposażeniem. Sprzęt skutecznie zwiększy zdolność działania oddziałów specjalnych, zespołów negocjatorów, zespołu nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz dowodzenia i współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi. Wartość całego projektu to ponad 10 milionów złotych dofinansowanych z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Mobilne centrum dowodzenia

W celu skutecznego prowadzenia i koordynowania działania służb zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, zgodnie z założeniami projektu, jednostki są wyposażane w Mobilne Centra Wsparcia Technicznego i Dowodzenia (MCWTiD).

– Zgodnie z projektem wszystkie pojazdy mają tworzyć zespół przeciwdziałający zagrożeniom terrorystycznym, sabotażowym czy CBRN, ale każdy z nich może też działać samodzielnie, tak jak nasz wóz wsparcia technicznego i dowodzenia. Jest to pojazd wyposażony w wiele nowoczesnych rozwiązań, mający możliwości porównywalne z posterunkiem policyjnym. – mówi kom. Karol Alenkowicz, naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KMP w Szczecinie.

MCWTiD wygląda jak duży dostawczak, został przygotowany przez firmę Hertz i nazwany jest HAWK. Kryje w sobie nowoczesne systemy monitoringu, łączności oraz system antydronowy. Mobilne centrum dowodzenia może pracować nawet podczas przemieszczania się. Pełna załoga to siedmiu policjantów plus kierowca. Istotnym elementem współdziałania służb jest utrzymanie łączności. System może łączyć się drogą radiową ze wszystkimi lokalnymi sieciami radiowymi Policji. W miejscu, gdzie nie ma zasięgu sieci policyjnych, centrum może stworzyć własną, lokalną sieć łączności. Wszystko to jest możliwe dzięki masztowi teleskopowemu z antenami VHF i UHF. Radiostacje zainstalowane w pojeździe są sterowane za pomocą konsoli dyspozytorskiej mogącej łączyć systemy TETRA i DMR, wykorzystywane przez użytkowników radiotelefonów, tak by można było się komunikować. Nasłuch wielu grup jednocześnie, wywołania priorytetowe i ogólne na wielu grupach jednocześnie czy rejestracja korespondencji radiowej to standardowe funkcjonalności.

Poza „uszami” pojazd wyposażono w doskonałe „oczy”. System monitoringu to zainstalowane kamery na zewnątrz pojazdu oraz w pełni sterowane kamery na maszcie teleskopowym. Są również kamery mobilne, z dodatkowym źródłem zasilania, ustawiane w dowolnym miejscu, bezprzewodowo łączące się z centrum dowodzenia. Wszystkie kamery wchodzące w skład monitoringu pojazdu mogą być zintegrowane z monitoringiem miejskim. Wyposażenie umożliwia dostęp do sieci internet i PSTD (Policyjnej Sieci Transmisji Danych). Wszystkie rozwiązania wozu dowodzenia są zasilane z zewnętrznego źródła prądu, jednak jeśli nie będzie takiej możliwości, urządzenia może zasilać agregat prądotwórczy zainstalowany w pojeździe.

System antydronowy

W policyjnej pracy drony sprawdzają się doskonale, jednak w niepowołanych rękach mogą być wykorzystane w sposób niebezpieczny dla otoczenia.

– Konflikt w Ukrainie pokazał, jak ważną rolę w działaniu służb odgrywają drony oraz jak istotna jest świadomość związanych z nimi zagrożeń. Rozwijanie zdolności Policji w zakresie lokalizacji dronów i pilotów, a także podejmowania skutecznego działania wobec osób łamiących przepisy lotnicze jest odpowiedzią na nowe zagrożenia – wyjaśnia podinsp. Adrian Słowikowski, krajowy koordynator ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych w Policji, radca Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

MCWTiD zostało wyposażone w system firmy Hertz służący do wykrywania identyfikacji i neutralizacji dronów, czyli pozwala na szybkie i skuteczne namierzenie zbliżającego się drona (np. do miejsca zgromadzenia publicznego) oraz jego pilota, a następnie bieżące śledzenie ich pozycji, dzięki radarowi monitorującemu teren, nadajnikowi i odbiornikowi RF oraz jamerrowi zagłuszającemu sygnał GPS. System jest wyposażony w kamerę obrotową, która po wykryciu drona śledzi jego ruch. Dane o lokalizacji statku oraz obraz z kamery są widoczne na jednym ze stanowisk komputerowych w pojeździe. System antydronowy pozwala na odesłanie drona do miejsca startu bądź wymuszenie natychmiastowego lądowania.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

zdj. Główny Sztab Policji KGP