Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkolenie gruzińskich funkcjonariuszy przez polskich policjantów

W dniach 10–17 września 2022 r. odbywała się pierwsza edycja szkolenia organizowanego na mocy projektu „Szkolenie policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji”, w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – „Polska Pomoc”.

W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy Policji Patrolowej oraz Akademii Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Koordynatorem projektu była dr Joanna Kosiniak, naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie.

Pierwsze trzy dni szkolenia realizowano w WSPol w Szczytnie. Kolejna część odbyła się w Małopolsce. Podczas tego etapu prowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie przeprowadzono symulację katastrofy w ruchu lądowym. Ćwiczenia opierały się na współpracy Policji oraz służb ratowniczych (PSP oraz zespołów ratownictwa medycznego).

Druga część projektu odbyła się w Batumi w dniach 3–7 października 2022 r. dla 30 funkcjonariuszy Policji Patrolowej oraz Akademii Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji. Podczas wykładów przedstawiono funkcjonowanie systemu szkolnictwa policyjnego w Polsce oraz działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz czynniki warunkujące jego poprawę, omówiono funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia katastrofy w ruchu lądowym oraz zadania i kompetencje służb na miejscu tego zdarzenia. Wykłady obejmowały również psychologiczne aspekty sytuacji wypadków komunikacyjnych o charakterze katastrof. Przedstawiono także procedury postępowania na miejscu katastrofy komunikacyjnej w ruchu drogowym, w tym ewakuacji poszkodowanych.

Szkolenie obejmowało również zajęcia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Omówiono strukturę organizacyjną systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego z uwzględnieniem roli Policji jako podmiotu współpracującego oraz aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji obowiązujące w Polsce. Zaprezentowano też szybką ocenę urazową poszkodowanego, sposoby tamowania krwotoków oraz metody unieruchamiania złamań, zwichnięć i skręceń.

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez stronę gruzińską. Udział w szkoleniu umożliwił przedstawicielom Policji Patrolowej oraz Akademii Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji podniesienie kwalifikacji zawodowych, co przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji.

Krzysztof Pacud

zdj. autor