Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

100-lecie Państwowej Służby Cywilnej

Członkowie Korpusu Służby Cywilnej, Pracownice i Pracownicy Policji! Z okazji Dnia Służby Cywilnej oraz przypadającego w tym roku 1OO-lecia uchwalenia ustawy o państwowej służbie cywilnej, składam na Państwa ręce wyrazy najwyższego uznania oraz serdeczne podziękowania za codzienne zaangażowanie, rzetelność i wysiłek, wkładany w sprawne funkcjonowanie Policji.

Bycie pracownikiem cywilnym, kultywującym tradycje i etos urzędniczy odrodzonej w 1918 roku Polski, to prawdziwy zaszczyt i powód do dumy. Mimo upływu wieku i wielu wydarzeń, zapisanych na kartach historii, wciąż niezmienna pozostaje idea, że profesjonalna i jednolita administracja publiczna to solidny filar silnego i demokratycznego państwa.

Pracownicy każdego urzędu mają bezpośredni wpływ zarówno na jego efektywność, jak i pozytywne postrzeganie przez społeczeństwo. Jestem głęboko przekonany, że ciągła gotowość polskiej Policji do zapewnienia bezpieczeństwa naszego kraju oraz do stawiania czoła nowym wyzwaniom, jest uzależniona właśnie od Państwa wiedzy, umiejętności oraz odpowiedzialnego podejścia do wykonywanych zadań.

Najszczersze podziękowania kieruję także do Państwa bliskich, za ich wsparcie, cierpliwość i zrozumienie trudów policyjnej pracy. Niech będzie mi także wolno zwrócić się do rencistów oraz emerytowanych pracowników Policji, aby wyrazić swoją wdzięczność za wszystkie czynne zawodowo lata, poświęcone naszej formacji. W tym wyjątkowym dniu do wszystkich Państwa kieruję życzenia dobrego zdrowia, ogromu satysfakcji z realizowanych na co dzień zadań, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności - tak w życiu zawodowym, jak i osobistym.