Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Po pierwsze człowiek

Z okazji jubileuszu 30-lecia funkcjonowania negocjacji policyjnych w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie Główny Sztab Policji KGP zorganizował 3 listopada br. konferencję „Negocjacje policyjne jako sposób rozwiązywania sytuacji kryzysowych”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i spotkań pokoleń ludzi, którzy tworzyli system negocjacji w Polsce, z tymi, którzy dziś stają twarzą w twarz z osobami zamierzającymi zrobić krzywdę sobie lub innym.

Podczas konferencji zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster wręczył w imieniu szefa Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wraz z zastępcą dyrektora GSP KGP mł. insp. Jackiem Witasem zaproszonym gościom oraz wojewódzkim koordynatorom ds. negocjacji policyjnych i kierownikowi sekcji negocjacji CPKP „BOA” okolicznościowe statuetki.

– Po pierwsze człowiek. Ten napis jest na waszej odznace negocjacyjnej. Negocjatorem nie można zostać z przypadku. Muszą to być przede wszystkim dobrowolny wybór i chęć. Mamy w Policji wiele stanowisk, na które dobór ma kolosalne znaczenie. Bardzo dziękuję państwu za wasz wkład. Życzyłbym wam prostych negocjacji, ale one nigdy nie są proste. Chciałbym także bardzo podziękować tym wszystkim osobom, które przez ostatnich 30 lat dołożyły cegiełkę do budowy całego systemu negocjacji policyjnych – powiedział nadinsp. Roman Kuster.

Okolicznościowe statuetki otrzymali: prof. dr hab. Kuba Stanisław Jałoszyński – były dowódca BOA, obecnie wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Paulina Kurek – pierwszy krajowy koordynator ds. negocjacji policyjnych oraz Małgorzata Chmielewska – były koordynator psychologów w KGP, podinsp. Katarzyna Andrzejczak, podkom. Wojciech Bobkowski, podinsp. Żaneta Boguszyńska-Hińcz, kom. Magdalena Bysiak, kom. Mirosław Czajkowski, kom. Marcin Dziadowicz, nadkom. Mieczysław Dziemidok, podkom. Paweł Frąckiewicz, nadkom. Agata Gniadziak, kierownik Sekcji Negocjacji CPKP „BOA”, podkom. Anna Joachimiak, sierż. szt. Dominik Krzyciuk, st. asp. Adam Macierzyński, asp. Mariusz Pater, asp. szt. Grzegorz Pirga, kom. Adam Suwała, asp. szt. Arkadiusz Walasek, nadkom. Krzysztof Zagrobelny.
GSP KGP, BKS KGP

zdj. Andrzej Chyliński