Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

30-lecie Policyjnych Negocjatorów

Policjantki, Policjanci, Negocjatorzy Policyjni, z okazji Jubileuszu 30-lecia utworzenia policyjnych komórek negocjacyjnych, proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyrazy podziękowania za Państwa poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi. Gotowość do realizacji niezwykle trudnych zadań pod presją czasu, o każdej porze dnia i nocy, zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie.

Powołanie trzy dekady temu pierwszych struktur organizacyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie negocjacji policyjnych, możliwe było dzięki determinacji i wytrwałości ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Dziś nikt nie ma żadnych wątpliwości, że służba policyjnych negocjatorów odgrywa ogromną rolę w budowaniu zaufania do Policji oraz prowadzi do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli naszego kraju.

Państwa wiedza, umiejętności oraz profesjonalizm, niejednokrotnie przyczyniły się do uratowania życia lub zdrowia ludzkiego i są wysoko oceniane zarówno przez przełożonych, jak i opinię społeczną.

Będąc pełen uznania dla Państwa dotychczasowych osiągnięć zawodowych oraz determinacji, z jaką wykonujecie swoje obowiązki, życzę nieustającego zdrowia oraz wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Niech misja służenia pomocą drugiemu człowiekowi przynosi Państwu ogrom satysfakcji, napawa dumą i motywuje do dalszego działania.