Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Polscy policjanci w Akademii FBI

„Najlepszą bronią przeciwko zbrodni jest współpraca oraz wspólny wysiłek służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oparty na zaufaniu i wsparciu obywateli” – J. Edgar Hoover (dyrektor FBI w latach 1924–1972). Te słowa doskonale oddają ideę wizyty przedstawicieli Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Akademii FBI w Quantico, która odbyła się między 4 a 9 września 2022 r.

Funkcjonariusze Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zostali zaproszeni przez Federalne Biuro Śledcze (FBI) do udziału w wizycie w ramach projektu ABW „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”. Do realizacji ww. przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyniło się zaangażowanie ABW – gestora projektu, w szczególności dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW płk. Michała Tomczaka.

W trakcie wizyty zaprezentowano m.in. wyposażenie laboratorium FBI w Quantico, metody zabezpieczania dowodów w środowisku skażonym czynnikami CBRN, techniki kryminalistyczne pozwalające na przygotowanie dokumentacji procesowej oraz sposób kierowania działaniami służb odpowiedzialnych za reagowanie na incydenty CBRN i koordynowania tych działań. Omówiono przygotowania do przyszłorocznych ćwiczeń „Wolf-Ram-23”. Strona amerykańska zadeklarowała zaangażowanie agentów FBI we współpracę z polskimi funkcjonariuszami podczas epizodów rozgrywanych w Polsce.

Specjaliści z laboratorium FBI wysoko ocenili poziom wiedzy i doświadczenie polskich gości. Wyrazili także chęć dalszej współpracy szkoleniowej oraz operacyjnej.

asp. szt. Paweł Zawadka

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji

GSP KGP

zdj. autor