Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zagrożenia skażeniem – konferencja w Warszawie

Od 6 do 8 września 2022 r. w Biurze Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbył się cykl konferencji z udziałem członków programu „Proactive”. Ta międzynarodowa organizacja skupia w swoich szeregach ekspertów zajmujących się tematyką CBRN, czyli zagrożeń związanych ze skutkami użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej oraz nuklearnej.

Do udziału zaproszono ekspertów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Czech, Francji, Bułgarii i Łotwy. Komendę Główną Policji reprezentowali mł. insp. Jacek Witas, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP oraz podinsp. Tomasz Skrzos, podinsp. Adrian Słowikowski i mł. asp. Piotr Jankowski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Policji GSP KGP. Omówili oni m.in. zaangażowanie organów ścigania i rolę współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w przypadku zaistnienia zagrożenia zdarzeniem CBRN. Pokazali też prezentację dotyczącą m.in. systemu zarządzania kryzysowego w Policji.

8 września polski etap konferencji programu „Proactive” zakończył się wizytą w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Eksperci zapoznali się m.in. z narzędziami, które ta policyjna jednostka specjalna ma do dyspozycji na wypadek działań w skażonym środowisku. Zaprezentowany sprzęt służy do wykrywania, rozpoznawania i neutralizacji skażenia. Dla uczestników spotkania było to wartościowe doświadczenie i okazja do porównania wyposażenia wykorzystywanego przez różne europejskie służby. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja broni używanej przez funkcjonariuszy z CPKP „BOA” oraz policyjnej wersji 12-tonowego, ośmioosobowego transportera opancerzonego TUR.

Program „Proactive” jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej na badania i innowacje – Horyzont 2020. Celem jest opracowanie wspólnych procedur dla europejskich specjalistów ds. bezpieczeństwa i ochrony, w szczególności organów ścigania i osób udzielających pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia incydentu o cechach CBRN. Działania projektowe i metody badawcze obejmują m.in. ankiety, grupy fokusowe, warsztaty i ćwiczenia terenowe. Oceniane są użyteczność i wzajemna kompatybilność istniejących procedur oraz testowane nowe narzędzia opracowane w ramach „Proactive”. Pomaga to stworzyć innowacyjne rekomendacje dla decydentów i praktyków ds. bezpieczeństwa i ochrony. Dotychczasowe spotkania odbywały się w państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji. Gospodarzem spotkań, które odbyły się w Warszawie pod hasłem „Progress Meeting” (PM13), był GSP KGP, a w organizacji trzeciego dnia konferencji uczestniczył Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”.

TOMASZ DĄBROWSKI

zdj. autor