Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Współdziałanie służb, podmiotów i instytucji w zdarzeniu masowym

W sytuacjach zagrożenia życia najważniejsze są czas i współdziałanie służb ratowniczych. Do jednych z najtrudniejszych przypadków należą zdarzenia, w których liczba ofiar oraz rodzaj doznanych przez nie obrażeń nie pozwalają na zapewnienie natychmiastowej pomocy medycznej (ang. Mass Casualty Incident, w skrócie MCI – zdarzenie masowe).

Policjanci wielokrotnie współuczestniczą w działaniach na miejscu takich zdarzeń, udzielają pomocy rannym, zabezpieczają dowody i przeprowadzają czynności procesowe w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. W celu zminimalizowania skutków zdarzeń masowych niezbędne są ciągłe doskonalenie i wspólny trening funkcjonariuszy z innymi podmiotami biorącymi udział w tego typu zdarzeniach.

WSPÓLNE ĆWICZENIA

W dniach 6–7 lipca 2022 r. na terenie Sanoka na Podkarpaciu odbyły się ćwiczenia służb medycznych i jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego z zakresu postępowania w zdarzeniu masowym. Wprowadzeniem do ćwiczeń było seminarium zorganizowane 6 lipca, mające na celu zapoznanie z procedurami i zasadami postępowania w razie zdarzenia masowego. Wśród prelegentów znaleźli się funkcjonariusze Policji – asp. szt. Waldemar Rajchel z Komendy Powiatowej Policji w Lesku wystąpił z pracą nt. „Zagrożenia terrorystyczne – sposób postępowania w trakcie zagrożenia. Zasady postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem”, mł. asp. Marcin T. z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie z wykładem „Istoty użycia opaski uciskowej u poszkodowanych w zdarzeniach masowych i na polu walki”, sierż. szt. Dawid Żak z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z pracą nt. „Zabezpieczenia broni w przedszpitalnych działaniach medycznych przez osoby nieuprawnione”, kom. Rafał Meler z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z pracą nt. „Nietypowe sposoby przeprowadzania segregacji pierwotnej” oraz asp. szt. Stanisław Stabryła z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, którego wystąpienie dotyczyło „Zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas zdarzeń masowych”. 7 lipca na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Sosenki” odbyły się ćwiczenia praktyczne, które składały się z trzech epizodów: wypadku busa z samochodem osobowym, strzelaniny podczas likwidowania fabryki amfetaminy, działań w obrębie SOR-u oraz incydentu terrorystycznego z wzięciem zakładnika i udziałem negocjatora.

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Inicjatorem ćwiczeń, które odbyły się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sanoku, był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku. W ćwiczeniach wzięły udział następujące instytucje: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dyspozytornia Medyczna w Rzeszowie, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Centralne Biuro Śledcze Policji w Rzeszowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, Komenda Powiatowa Policji w Lesku, Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach, Ochotnicza Straż Pożarna w Olchowcach, Grupa Bieszczadzka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwowa Straż Rybacka.

Tego typu szkolenia mają na celu poznanie, praktyczne zastosowanie i doskonalenie procedur postępowania w przypadku nagłego zdarzenia, w którym duża liczba poszkodowanych uniemożliwia udzielenie im pełnej pomocy medycznej przez służby ratunkowe na miejscu zdarzenia oraz wymaga ścisłej współpracy i koordynacji działań służb medycznych, a także jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

sierż. szt. Dawid Żak

WSPol w Szczytnie

mgr Katarzyna Kruczek

naczelna pielęgniarka SPZOZ w Sanoku i koordynator ćwiczeń

zdj. Dawid Żak, Patryk Haftek