Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt „Safe Stadium”

Łódzcy policjanci uczestniczą w unijnym projekcie „SAFE STADIUM”, który zmierza do poprawy bezpieczeństwa na wielkopowierzchniowych obiektach sportowych. Jego koncepcja opiera się na usprawnieniu wdrażania dokumentu roboczego komisji europejskiej pod nazwą Dobre praktyki wspierające ochronę przestrzeni publicznej poprzez rozwój zintegrowanego systemu ochrony CBRN dla obiektów sportowych.

Środki podlegające wdrożeniu na podstawie ww. zapisów obejmują:

• metodologię i narzędzia do oceny podatności na zagrożenia;

• identyfikację zagrożeń;

• opracowanie planu bezpieczeństwa; szkolenia i wspólne warsztaty dla pracowników ochrony z prywatnymi i publicznymi agencjami ochrony;

• zalecenia dotyczące poprawy infrastruktury i wyposażenia; procedury zapobiegania, wykrywania i reagowania na ataki CBRN oraz zarządzania ich skutkami.

Środki podlegające wdrożeniu na podstawie ww. zapisów obejmują:

• metodologię i narzędzia do oceny podatności na zagrożenia;

• identyfikację zagrożeń;

• opracowanie planu bezpieczeństwa; szkolenia i wspólne warsztaty dla pracowników ochrony z prywatnymi i publicznymi agencjami ochrony;

• zalecenia dotyczące poprawy infrastruktury i wyposażenia; procedury zapobiegania, wykrywania i reagowania na ataki CBRN oraz zarządzania ich skutkami.

Cele projektu

Środki i procedury bezpieczeństwa wypracowane w obiektach sportowych są na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z innymi miejscami, gdzie zazwyczaj dochodzi do gromadzenia się osób w przestrzeni publicznej. Ciągle jednak istnieje duży niedosyt, jeśli chodzi o procedury i szkolenia w zakresie reagowania na zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, radiologiczne, jądrowe) i zapobiegania im. Według ostatnich raportów EUROPOL TE-SAT w propagandowych materiałach publikowanych przez terrorystów zwiększyła się ilość informacji na temat możliwości wykorzystania czynników CBRN w atakach. Jednocześnie pojawiają się poradniki, jak skutecznie przeprowadzić taki atak.

W związku z tym istnieje silna potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa CBRN w obiektach sportowych, zwłaszcza że największy z nich może pomieścić nawet do 80 tys. widzów.

Rezultatem projektu „Safe Stadium” będzie przygotowanie zintegrowanego systemu ochrony CBRN dla obiektów sportowych zgodnie z dobrymi praktykami wspierania ochrony przestrzeni publicznej. Konsorcjum projektu składa się z kilku prywatnych i publicznych dostawców wiedzy specjalistycznej i nowych technologii w zakresie ochrony publicznej i zagrożeń CBRN, organów ścigania, agencji ochrony, klubów sportowych i operatorów obiektów sportowych. System będzie dostępny bezpłatnie na platformie internetowej i obejmie:

• analizę potrzeb obiektów sportowych w zakresie zapobiegania zdarzeniom CBRN, reagowania na nie i usuwania ich skutków, opartą na analizie dokumentacji, gromadzeniu dobrych praktyk, ankietach i wizytach studyjnych na stadionach sportowych;

• kompleksowy zestaw procedur bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące usprawnień w infrastrukturze i wyposażeniu; narzędzia i szablony do oceny podatności i ryzyka lub przygotowania planów bezpieczeństwa;

• optymalne protokoły współpracy ze służbami publicznymi; kompleksowy zestaw procedur bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące usprawnień w infrastrukturze i wyposażeniu; narzędzia i szablony do oceny podatności i ryzyka lub przygotowania planów bezpieczeństwa;

• optymalne protokoły współpracy ze służbami publicznymi;

• materiały szkoleniowe w postaci modułowego programu szkoleniowego, w tym e-learningu z wirtualną rzeczywistością, dostosowanego do potrzeb stadionów sportowych i ich pracowników.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są pracownicy ochrony, stewardzi, prywatne i publiczne służby ochrony oraz urzędnicy i trenerzy związków sportowych. System zostanie wdrożony przez serię szkoleń (bezpośrednich i internetowych) oraz pilotażowe ćwiczenia w obiektach sportowych.

Działania podejmowane w ramach projektu będą się koncentrować przede wszystkim na:

• prowadzeniu badań i analiz – identyfikowaniu dobrych praktyk, ocenie podatności i ryzyka;

• opracowaniu elementów systemu – odpowiednich procedur, narzędzi, planów i wytycznych;

• rozwoju elementów systemu – infrastrukturze, technologii informacyjno-komunikacyjnej, wyposażeniu;

• opracowaniu elementów systemu – materiały szkoleniowe i platforma e-learningowa;

• przygotowaniu systemu do prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego.

Obecnie działania partnerów konsorcjum koncentrują się na wizytacji wielkopowierzchniowych obiektów sportowych i ocenie ich podatności na ataki terrorystyczne z zastosowaniem środków CBRN. Ocenie zostały poddane stadiony administrowane przez MAKIS w Łodzi (stadion ŁKS-u, Widzewa, Atlas Arena, stadion Orzeł Łódź), stadion Lecha Poznań, MSK Ziliny (Słowacja) oraz Realu Madryt (Hiszpania).

Główni Partnerzy:

Uniwersytet Łódzki – koordynator projektu. Służby publiczne: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Stołeczna Policji, policja hiszpańska. Obiekty sportowe: Real Madryt Next, Lech Poznań, MSK Zilina, Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi.

Kraje, które biorą udział w projekcie:

Polska, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Słowacja

Wartość umowy grantowej:

3 326 880,38 EURO

Czas trwania:

24 miesiące (1.06.2021 r. – 31.05.2023 r.)

kom. Marcin Fiedukowicz

KWP w Łodzi

zdj. safe-stadium.eu