Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Szkoła dla Oficerów w Warszawie wprowadziła do programu nauczania na kursach (normalnych i śledczych) obowiązek szkolenia słuchaczy z zakresu budowy samochodu i działania silnika oraz nauki jazdy samochodami i motocyklami różnych typów, a także napraw drobnych usterek powstałych w czasie jazdy.

90 LAT TEMU

Czerwiec 1932

Wybitny kryminolog szwajcarski prof. Marek A. Bischoff, dyrektor Instytutu Kryminalistycznego Uniwersytetu w Lozannie, został odznaczony przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego Krzyżem Oficerskim Orderu „Polonia Restituta” – za zasługi położone na polu wyszkolenia oficerów Policji Państwowej. Prof. Bischoff ma 39 lat, jest autorem ponad tysiąca ekspertyz, które opracował w swym instytucie dla władz sądowych szwajcarskich i zagranicznych. Wiele z nich uzyskało światowy rozgłos. Od roku 1929 sprawuje godność wiceprezesa Międzynarodowej Akademii Kryminalistycznej.

1 VI – Szkoła dla Oficerów w Warszawie wprowadziła do programu nauczania na kursach (normalnych i śledczych) obowiązek szkolenia słuchaczy z zakresu budowy samochodu i działania silnika oraz nauki jazdy samochodami i motocyklami różnych typów, a także napraw drobnych usterek powstałych w czasie jazdy. Nowym programem szkolenia zostali objęci jako pierwsi słuchacze III kursu oficerskiego. Na część teoretyczną przeznaczono 20–40 godzin wykładowych, natomiast na praktyczną naukę jazdy – 15–20 jazd próbnych samochodem po 15 minut i 6 jazd próbnych motocyklem po 10 minut, dla każdego słuchacza. Komenda Główna PP powierzyła naukę jazdy oraz budowy pojazdów silnikowych inż. Tadeuszowi Lenartowiczowi.

5 VI – W wyniku ukończenia wiosennego szkolenia Rezerwy Konnej w Warszawie odbyły się zawody policji konnej. Złożyły się na nie: konkursy hippiczne oficerów i szeregowych, tzw. handicap oraz popisy władania bronią białą i pokaz wyszkolenia konia policyjnego. Na zawody, które odbyły się na placu Oddziału Ujeżdżania Rezerwy, przybył wojewoda Władysław Jaroszewicz, komendant PP m.st. Warszawy insp. Emil Czyniowski. Liczna publiczność gromko oklaskiwała skoki koni przez palące się przeszkody, konie przechodzące po bardzo wąskim i jednocześnie ruchomym mostku, wśród dymu, imitującego gazy (konie były w maskach), reagowanie koni na strzały i hałas uliczny itp. Cały dochód z imprezy został przeznaczony na kolonie dziecięce zorganizowane przez warszawski oddział „Rodziny Policyjnej”.

26 VI – W Rydzynkach (woj. łódzkie) oddano do użytku i uroczyście poświęcono dom wypoczynkowy Kasy Samopomocy Szeregowych PP woj. łódzkiego. Dom powstał z inicjatywy komendanta wojewódzkiego PP w Łodzi insp. dr. Józefa Torwińskiego, kosztem 100 tys. zł. Stanął na 6-morgowej działce. Nie licząc izb przyziemnych, w których zainstalowano kuchnie i magazyny, całość składa się z 19 pokoi mogących swobodnie pomieścić 50 osób. Goście otrzymują cztery razy dziennie zdrowy i obfity posiłek za 1,50 , resztę dopłaca kasa samopomocy.

40 LAT TEMU

Czerwiec 1982

Sytuacja w kraju: Powstała „Solidarność Walcząca” – organizacja o charakterze politycznym, która odrzuca porozumienie z władzą i żywe w „Solidarności” hasło „samoograniczania się”. Założycielem „Solidarności Walczącej” był Kornel Morawiecki. Organizacja działała głównie na Dolnym Śląsku. Wydawała liczne czasopisma we Wrocławiu i innych miastach Polski. • 13 VI: Wrocław, Nowa Huta, Gdańsk – miejsca manifestacji przeciwko rygorom stanu wojennego. We Wrocławiu w wyniku agresywnych wystąpień demonstrujących 48 funkcjonariuszy MO i żołnierzy WP zostało rannych, 15 z poważnymi obrażeniami odwieziono do szpitala. Jeden z milicjantów, 23-letni st. kpr. Bogdan Lenda stracił lewe oko, inni mają wstrząśnienia mózgu, złamania kończyn, rany tłuczone i cięte oraz oparzenia. • W Warszawie, w jednym z bloków mieszkalnych na Mokotowie, funkcjonariusze KS MO zatrzymali dwóch mężczyzn – obsługę nielegalnego Radia „Solidarność”.

Dziesięciolecie swej działalności obchodzi Komisariat MO Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Jest to jedyne lotnisko cywilne w Polsce, gdzie poczekalnia pasażerów i tzw. ciąg kontrolny znajdują się w odległości ponad 4 km od miejsca postoju samolotu, a funkcję sali poodprawowej spełnia… autobus i to nawet nie LOT-u, lecz PKS-u. Po odprawie pasażerowie przewożeni są drogami publicznymi poza lotniskiem do i od samolotu, co wiąże się z koniecznością eskorty MO, kontroli autobusu jako czynności dodatkowych poza tymi, które wykonuje się na pozostałych lotniskach.

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej MO zatrzymali trzech sprawców włamania do magazynu starych druków w pałacu Krasińskich w Warszawie, skąd w nocy z 28 na 29 maja skradli 20 cennych woluminów z XVI i XVIII w. Sprawcy są podejrzani także o dokonanie jesienią ubiegłego roku kradzieży czterech obrazów o tematyce religijnej z pracowni konserwacji zabytków. Odzyskano obrazy i starodruki.

28 VI – W Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych w Łodzi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Ligi Kobiet Polskich. Jego celem było bliższe poznanie problemów życia i pracy funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin. Uczestniczyli w nim m.in. członkinie ZG LKP z przewodniczącą Jadwigą Biedrzycką, aktyw Kół Rodzin Milicyjnych woj. łódzkiego, przewodnicząca Zespołu Krajowego ds. KRM, mjr Zofia Bojarska-Zygler oraz komendant wojewódzki MO w Łodzi płk Bronisław Moczkowski. W toku dyskusji omawiano m.in. problemy, z którymi borykają się młode milicyjne małżeństwa (brak mieszkań, brak miejsc w żłobkach i przedszkolach), podkreślano konieczność zapewnienia opieki chorym, niedołężnym rencistom i emerytom, a także żonom skoszarowanych funkcjonariuszy.

20 LAT TEMU

Czerwiec 2002

3 VI – W Rodzinnym Centrum Rozrywki „Hulakula” w Warszawie prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Mirosław Roguski przekazał Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach całkowity zysk z zakładów specjalnych, których sprzedaż trwała od 17 do 28 kwietnia br. W przekazaniu czeku na sumę 110 tys. zł uczestniczyli m.in.: minister SWiA Krzysztof Janik, przedstawiciele KGP z komendantem głównym nadinsp. Antonim Kowalczykiem oraz grupa dzieci – podopiecznych fundacji. Ten hojny dar został przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia, m.in. organizację wakacji dla osieroconych dzieci.

8 VI – Podczas konferencji Interpolu w Tallinie dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Hanna Ruszkowska została wybrana w skład Komitetu Europejskiego Interpolu. Funkcję tę pełnić będzie przez cztery lata. Powierzono jej zadanie przygotowania strategii walki z międzynarodową przestępczością dla poszczególnych policji krajowych 45 państw członkowskich (Komitet Europejski tworzą przedstawiciele 8 państw europejskich z 45 krajów członkowskich).

21 VI – W KPP w Drawsku Pomorskim oddano do użytku pierwsze w Polsce powiatowe stanowisko dowodzenia. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: zastępca komendanta głównego insp. Zbigniew Chwaliński, komendant wojewódzki Policji województwa zachodniopomorskiego insp. Andrzej Gorgiel, komendant powiatowy z Drawska Pomorskiego mł. insp. Jan Uchroński, szefowie sąsiednich komend powiatowych, przedstawiciele starostw z powiatów województwa zachodniopomorskiego. Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci firmy ComputerLand SA z prezesem Tomaszem Sielickim. Firma bezpłatnie dostarczyła system wspomagania dowodzenia CoLombo.

28 VI – W obecności kierownictwa Policji i dyrektorów biur KGP krajowy duszpasterz Policji ks. bp Marian Duś przedstawił nowego kapelana Komendy Głównej Policji ks. Jana Kota, który 1 lipca przejął obowiązki od ks. Remigiusza Polaka wyjeżdżającego do Rzymu. Komendant główny Policji podziękował ks. Polakowi za dobrą służbę na rzecz środowiska policjantów i pracowników Policji w KGP.