Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Jednostki wojewódzkie przeprowadziły w maju kolejne działania profilaktyczno-kontrolne pod hasłem „Mięso”. Skontrolowano 1260 tras przewozu masy mięsnej, 3198 samochodów dostawczych, 2860 placówek handlowych i 1184 zakłady produkcyjne. Dokonane ustalenia dały podstawę do wszczęcia 263 postępowań przygotowawczych.

90 LAT TEMU

maj 1932

Komenda Główna PP zakupiła pierwszą partię 30 motocykli CWS Sokół od krajowego producenta – Państwowych Zakładów Inżynierii (PZInż.) w Warszawie. Motocykle były wyposażone w osobowe przyczepki. Poddano je skrupulatnym testom, zlecając próbne jazdy na kilkunastu maszynach na dystansie 800–1000 km. Pierwsze jazdy odbyły się na trasie Warszawa – Wilno – Warszawa.

Z inicjatywy komendanta Szkoły dla Szeregowych w Mostach Wielkich, podinsp. Juliana Gottasa, powstał projekt ustawienia na terenie szkoły pomnika pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Z dobrowolnych składek, zbieranych wśród słuchaczy kolejnych kursów oraz kadry oficerskiej, zgromadzono kilkutysięczny fundusz, który pozwolił powołanemu do życia komitetowi budowy na przystąpienie do realizacji projektu. Pomnik, dłuta artysty rzeźbiarza Antoniego Miszewskiego, w postaci wykonanego w brązie popiersia Marszałka, stanie na granitowym cokole, na obszernym dziedzińcu między blokami zabudowań szkoły.

W KG PP rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowych przepisów biurowych, w celu możliwie najdalej idącego uproszczenia biurowości policyjnej. W szczególności ulec ma zmniejszeniu liczba książek, wykazów itp., jakie są prowadzone stosownie do obecnie obowiązujących przepisów biurowych.

3 V – W Sierpcu (Mazowsze) odbyły się zawody sportowe i równocześnie próba sprawności fizycznej kwalifikująca kandydatów na Policyjną Odznakę Sportową. W imprezie zorganizowanej przez Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wzięli udział członkowie miejscowego Policyjnego Koła Sportowego, startujący w trzech konkurencjach: wyścigu kolarskim na 20 km, rzucie granatem 500-gramowym (oburącz) oraz skoku wzwyż. W wyścigu kolarskim spośród policjantów najlepszymi okazali się: st. post. Mazurowski, post. Pinkus i post. Klukowski. Granatem najdalej rzucił post. Churski (80 metrów), w skoku wzwyż I miejsce zajął post. Pinkus (1,30 m), przed posterunkowymi Mazurowskim i Stempińskim. Wszyscy startujący policjanci osiągnęli wymagane minimum na POS.

20 V – Rada Ministrów uchwaliła projekt rozporządzenia o zmianie wysokości płac funkcjonariuszy państwowych i zawodowych wojskowych oraz zaopatrzenia emerytów. Na mocy tego aktu od 1 czerwca ulegnie zawieszeniu wprowadzony w 1927 r. 10-procentowy dodatek do płac funkcjonariuszy z wymienionych grup zawodowych. Przyjęta uchwała jest wynikiem zmniejszenia dochodów Skarbu Państwa. Stąd konieczność dalszego zmniejszenia wydatków osobowych i rzeczowych.

40 LAT TEMU

maj 1982

Sytuacja w kraju: Święto 1 Maja uczczono manifestacją oficjalną i kontrmanifestacjami.

3 V: jak podaje PAP, w zajściach ulicznych w Warszawie zatrzymano 271 osób. 51 milicjantów i 10 osób cywilnych zostało rannych. Manifestowano także w Gdańsku, Elblągu, Szczecinie, Toruniu, Krakowie, Lublinie, Gliwicach. Wystąpienia przeradzały się niekiedy w poważne incydenty uliczne. Milicja zatrzymała łącznie 1372 osoby.

4 V: Sejm uchwalił ustawę o Narodowej Radzie Kultury, mającej być reprezentatywnym organem doradczym premiera rządu.

9 V: usunięcie dwóch dyplomatów USA za czyny sprzeczne ze statusem dyplomatycznym. W odpowiedzi: proporcjonalna retorsja władz USA.

13 V: Ujawniła się bardzo radykalna organizacja polityczna „Solidarność Walcząca”, szczególnie aktywna we Wrocławiu.

Trwa proces stopniowego łagodzenia obostrzeń stanu wojennego: po zniesieniu godziny milicyjnej na obszarze całego kraju (2 V) przywrócona została międzywojewódzka automatyczna łączność telefoniczna (10 V), internowanego Lecha Wałęsę odwiedził przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Pracy.

17–18 V – W Szkole Ruchu Drogowego w Piasecznie odbyła się narada naczelników WRD ze wszystkich komend wojewódzkich MO. Przewodniczył jej dyrektor Biura Ruchu Drogowego KG MO płk Michał Syczewski, który w swoim wystąpieniu scharakteryzował stan bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych w kraju oraz przedstawił aktualne zadania dla służby ruchu w tym zakresie. Głównym tematem narady były zadania i taktyka działania służby RD MO w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w okresie trwania stanu wojennego, a także zagadnienia organizacji systemu blokad na drogach publicznych i współdziałania z żołnierzami WP w działaniach na rzecz poprawy organizacji ruchu i bezpiecznych dróg. Z ramienia kierownictwa Komendy Głównej MO w naradzie uczestniczył zastępca komendanta głównego MO płk dr Zenon Trzciński.

Z inicjatywy i pod nadzorem Biura do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KG MO jednostki wojewódzkie MO przeprowadziły w maju kolejne działania profilaktyczno-kontrolne pod hasłem „Mięso”. Skontrolowano 1260 tras przewozu masy mięsnej, 3198 samochodów dostawczych, 2860 placówek handlowych i 1184 zakłady produkcyjne. Dokonane ustalenia dały podstawę do wszczęcia 263 postępowań przygotowawczych. Sporządzono 381 wniosków o ukaranie do kolegiów ds. wykroczeń. Nałożono 1115 mandatów karnych na kwotę 620 tys. zł.

20 LAT TEMU

maj 2002

7–8 V – W CSP w Legionowie obradowali radcy prawni Policji. Tematem seminarium były ocena prawna najistotniejszych i nasuwających wątpliwości interpretacyjne aspektów prawnych działalności Policji oraz analiza dostosowania prawa policyjnego do wymogów Konstytucji RP. Dyskutowano także nad wykładnią nowych przepisów oraz organizacją pomocy prawnej w Policji. W obradach, których organizatorem było Biuro Prawne KGP, wzięli udział m.in.: Andrzej Kalwas – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka – sekretarz tej rady; nadinsp. Antoni Kowalczyk – komendant główny Policji; dr Zbigniew Wrona – dyrektor Departamentu Prawnego MSWiA oraz kierownictwo Biura Prawnego KGP.

10 V – Komenda Główna Policji i Sekretariat Episkopatu Polski zorganizowały wspólną konferencję prasową poświęconą zagrożeniom w ruchu drogowym. Rzecznik Episkopatu stwierdził, że zgodnie z doktryną Kościoła łamanie przepisów drogowych jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu „nie zabijaj”, z czego wierni winni się spowiadać, nawet jeśli nie doszło do wypadku. Oznajmił też, że Episkopat przygotowuje „Apel do kierowców” z zaleceniem odczytania go we wszystkich parafiach.

16 V – W KGP przebywała delegacja policji japońskiej i Straży Cesarskiej, która przygotowuje wizytę pary cesarskiej w naszym kraju. Szef Straży Cesarskiej, inspektor generalny Katsuhisa Segawa wraz z towarzyszącym mu dyrektorem Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego (odpowiednik naszej KGP), nadinspektorem Izumi Yokouchi złożyli wizytę komendantowi głównemu Policji nadinsp. Antoniemu Kowalczykowi. Przedmiotem rozmów była współpraca polskiej i japońskiej policji przy zabezpieczeniu wizyty pary cesarskiej, która nastąpi w lipcu br.

20 V – Podczas wymiany strzałów ze sprawcami napadu na właściciela kawiarenki internetowej „Sylwana” prowadzonej przez Piotra Z. w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) śmiertelnie postrzeleni zostali dwaj policjanci z miejscowego komisariatu Policji: podkom. Mirosław Małczęć (lat 40) i sierż. szt. Tadeusz Świerkot (lat 32). Jeden z bandytów Jarosław Ż. został ranny, trzech pozostałych wkrótce ujęto.

22 V – W Warszawie oddano do eksploatacji system monitoringu wizyjnego, składającego się z 72 kamer, obejmujących teren administracyjny gminy Warszawa-Centrum (dzielnice: Śródmieście, Żoliborz, Wola, Mokotów, Ochota, Praga-Północ i Praga-Południe). Obraz z kamer w poszczególnych dzielnicach nadzorują dyżurni lokalnych komisariatów. Ponadto bezpośrednio do Stanowiska Wspomagania KSP podłączone są 23 kamery monitorujące wybrane punkty miasta. Docelowo system ma objąć całą Warszawę, a liczba kamer zwiększy się do 544.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP
Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.