Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

POLSECURE 2022

Od 27 do 29 kwietnia 2022 roku w Kielcach trwały Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zorganizowane przez Targi Kielce oraz Komendę Główną Policji. To wystawa i cykl konferencji poświęcone bezpieczeństwu publicznemu oraz służbom mundurowym podległym MSWiA. Około 100 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało unikalne rozwiązania i technologie wykorzystywane w działaniach na rzecz obrony bezpieczeństwa publicznego.

Eksperci wszystkich służb mogli się zapoznać z projektami badawczymi, najnowszą ofertą sprzętu i uzbrojenia, wyposażenia z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego. Zaprezentowano rozwiązania technologiczne zwiększające skuteczność walki z przestępczością oraz wzmacniające bezpieczeństwo osobiste funkcjonariuszy. Na hali wystawienniczej zaprezentowały się również biura Komendy Głównej Policji: Ruchu Drogowego, Logistyki, Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, Komunikacji Społecznej oraz Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

INAUGURACJA TARGÓW

Uroczystość rozpoczęcia prowadzili nadkom. Leszek Wielgosz z Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Urszula Kołodziejczyk z Targów Kielce. O oprawę muzyczną zadbali Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą . insp. Janusza Trzepizura, a także skrzypek Bogdan Kierejsza. Otwarcia targów dokonał prezydent Kielc Bogdan Wenta. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, w którego imieniu wystąpił podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki. Policję reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami – nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Pawłem Dobrodziejem.

Wśród gości znaleźli się także: senator RP Krzysztof Słoń, prezes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń, wiceprezes zarządu Bożena Staniak, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Piotr Wojciechowski, prezes zarządu Grupy WB, Partnera Strategicznego POLSECURE. Przedstawicieli zagranicznych instytucji reprezentowali Craig Jones – dyrektor Interpolu ds. cyberprzestępczości, Edvardas Šileris – szef Departamentu Europejskiego Centrum do Walki z Cyberprzestępczością Europolu, Sandor Toreki – zastępca komendanta głównego policji węgierskiej, Alexander Bejan – zastępca generalnego inspektora policji MSW Mołdawii. Obecni byli także funkcjonariusze oraz zagraniczni goście z Macedonii Północnej, Słowacji, Bułgarii, Włoch, Szwajcarii, Rumunii, Czech, Niemiec, Węgier, Francji, Gruzji i Azerbejdżanu. Wśród gości znaleźli się ponadto przedstawiciele innych służb mundurowych oraz władz samorządowych.

Istotnym punktem rozpoczęcia targów było wystąpienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, który wyraził ogromną radość z tego, że targi odbywają się właśnie na ziemi świętokrzyskiej. Dziękując gościom i wystawcom za udział, zwrócił także uwagę na problematykę cyberprzestępczości. – Dzisiaj cyberbezpieczeństwo to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o działania policji na całym świecie. To ciągle ogromne zagrożenie, któremu musimy sprostać poprzez rozwój naszych formacji. Na to zagrożenie również odpowiadamy jako polska Policja. W tym roku wystartowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chcę powiedzieć, że struktury do walki z cyberprzestępczością w polskiej Policji funkcjonują już od wielu lat. Ale w tej chwili walką z cyberprzestępczością zajmuje się ok. 350 funkcjonariuszy polskiej Policji. A nowe biuro ma liczyć blisko dwa tysiące funkcjonariuszy. Nowa siedziba, nowy sprzęt, nowe uwarunkowania prawne, nowe możliwości – to wszystko ma spowodować – i w mojej ocenie spowoduje – że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w perspektywie najbliższych lat stanie się tym, czym w polskiej Policji stało się na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych utworzenie CBŚP, które odpowiadało za walkę z przestępczością zorganizowaną. Wierzę głęboko w to, że już wkrótce dzięki tym ludziom, którzy będą pełnić służbę w tym biurze, i dzięki takim konferencjom jak ta, która odbędzie się dzisiaj, będziemy nieporównywalnie bardziej skuteczni w walce z cyberprzestępczością – podkreślił w swoim wystąpieniu.

Bogdan Wenta, otwierając targi, zaznaczył, jak bardzo ważna jest współpraca polskiej Policji z samorządami.

– Tego rodzaju konferencje są bardzo istotne, by pokazać, jak możemy współpracować.

TRENDY CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Istotą POLSECURE były nie tylko wydarzenia targowe. Ważny element programu pierwszego dnia stanowiły dwie sesje panelowe: „Obecne zagrożenia i trendy przestępczości” oraz „Cyberwyzwania w dobie pandemii – ochrona informacji w świecie wirtualnym”.

Pierwszy panel obejmował tematykę międzynarodowych grup przestępczych, kluczowych zagrożeń w obszarze cyberprzestępczości oraz współpracę wielostronną. Rozpoczynając dyskusję, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej powiedział, że rzadko się zdarza, żeby podczas jednej konferencji, nawet w skali międzynarodowej, byli przedstawiciele Interpolu, Europolu, FBI, US Secret Service czy niemieckiej BKA.

– Dziękuję tym osobom, które wyraziły chęć podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie to dla nas niezwykle cenne. Cały czas próbujemy dostosować się do otaczającej nas rzeczywistości, sprostać tym wyzwaniom. Wzrost dynamiki przestępstw w obszarze cyber jest zauważalny nie tylko w naszym kraju – powiedział nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Przedstawiciele zagranicznych instytucji podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, podkreślając – ze względu na międzynarodowy charakter tego zjawiska – konieczność wypracowania wspólnych strategii działania.

– Z uwagi na to, że swoim zasięgiem obejmuje ono cały świat, postanowiliśmy wzmocnić swoje zaangażowanie w różnych częściach naszego globu. Przyjęliśmy strategię trzech etapów, czyli zwalczania, śledzenia i likwidacji infrastruktury. W cyberprzestępczości jest niezwykle ważne, by nie skupiać się na potencjalnych, pojedynczych sprawcach, lecz na zwalczaniu całej infrastruktury i zabezpieczaniu środków finansowych, czyli głównej motywacji cyberprzestępców – wytłumaczył Craig Jones, dyrektor ds. cyberprzestępczości w Interpolu.

Europol EC3 to z polskiej perspektywy najważniejsza komórka zwalczająca cyberprzestępczość. Jej szef, Edvardas Šileris, przybliżył zakres działania Europolu w kontekście cyberprzestępczości. Podkreślił, że lokalne problemy dotyczące cyberprzestrzeni mogą być rozwiązywane z poziomu międzynarodowego, gdyż daje to większe możliwości działania, zwłaszcza że cyberprzestrzeń nie ma granic.

W drugim panelu wśród poruszonych tematów znalazły się: praca zdalna a bezpieczeństwo danych organizacji, wpływ pandemii na kierunki rozwoju bezpieczeństwa, wielopoziomowa ochrona organizacji przed cyberatakami oraz bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych WiFi.

Paneliści zgodzili się z tezą, na którą zwrócił uwagę dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP insp. Przemysław Więcław, że cyberbezpieczeństwo to praca zespołowa, na którą składają się, oprócz zaawansowanych technologii, również dbanie o wizerunek organizacji w cyberprzestrzeni służbowej, ale też prywatnej.
Pandemia, która trwała ostatnie dwa lata, była kryzysem, który wygenerował postęp i wymusił na wielu firmach i organizacjach cyfrową transformację. Odkryła również, że wyedukowany, świadomy obywatel to podstawowy element bezpieczeństwa w sieci – zauważali paneliści.

Wszyscy uczestnicy konferencji zaznaczyli, że podstawą walki z cyberprzestępczością jest międzynarodowa współpraca i wymiana danych oraz doświadczeń.

NOWE OZNAKOWANIE RADIOWOZÓW

Drugi dzień targów rozpoczął się od prezentacji radiowozu policyjnego z nowym oznakowaniem. Briefing z udziałem kierownictwa polskiej Policji prowadził insp. dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. – W 2019 r. zapowiadaliśmy, że oznakowanie zostanie zmienione przez dodanie jaskrawych kolorów – żółtych i zielonych, które będą czyniły radiowozy bardziej widocznymi. Robiliśmy to po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo, na czym nam bardzo zależy – powiedział. Radiowozy zostały poddane testom, które przebiegły pomyślnie, co pozwoliło na wprowadzenie zmian legislacyjnych. Oprócz zmiany kolorystyki doszła także zwiększona liczba świateł ledowych. Co istotne – radiowozy z poprzednim oznakowaniem nie znikną z dróg. Zmiany oznakowania będą dotyczyły nowo zakupionych radiowozów. – Przez pewien okres będziemy mogli spotkać zarówno te radiowozy z nowym oznakowaniem, bardziej widoczne, jak i te, dotychczas nam znane – radiowozy o barwie srebrno-niebieskiej – dodał rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. „Gazeta Policyjna” również ma w tej zmianie swój minimalny udział, jako że umieszczane na każdym z nowych radiowozów logo z hasłem „Pomagamy i Chronimy” wyszło spod ręki naszego kolegi i zastępcy redaktora naczelnego – kom. Piotra Maciejczaka.

MODERNIZACJA I ROZWÓJ POLICJI

Zaprezentowanie nowego oznakowania radiowozów polskiej Policji było dobrym wstępem do rozmów o modernizacji i rozwoju naszej formacji. Panel dyskusyjny poświęcony temu zagadnieniu otworzył I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podsumował „Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017–2021”. Wymienił zrealizowane działania modernizacyjne, wśród których znalazły się m.in. inwestycje budowlane, rozbudowa floty lotnictwa policyjnego, budowa hangaru na warszawskim Bemowie oraz poszerzenie floty transportowej. Zakupiono m.in. laserowe mierniki prędkości, urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, bezzałogowe statki powietrzne, a także kamery nasobne. Planowany jest zakup kolejnych. Zadbano także o sprzęt dla policyjnych kontrterrorystów, zmodernizowano mobilny dostęp do systemów informatycznych Policji, sieci radiowych i stacjonarnej telefonii resortowej. – W ramach projektu stworzyliśmy policyjny system wideokonferencyjny, który oddaliśmy do użytku w lutym 2020 r., jeszcze przed pandemią – mówił nadinsp. Dariusz Augustyniak. – W środowisku policyjnym najlepszą reklamą sprzętu czy wyposażenia jest opinia innego policjanta czy innej policji, która już ten dany przedmiot użytkuje. Dlatego na targach, przy naszych stanowiskach jest policjant, użytkownik danego sprzętu – dodał. Przedstawił także plany na lata 2022–2025, podkreślając rolę budownictwa modułowego, dzięki któremu w kolejnych latach ma powstać 250 nowych posterunków Policji przez wdrażanie technologii modułowej o charakterze obiektów „pasywnych”.

GRANATOWA REWOLUCJA

Tematem pierwszego panelu dyskusyjnego była zmiana jakościowa i wizerunkowa umundurowania Policji. Ten aspekt poruszyli także przedstawiciele innych służb oraz instytucji zaproszeni do udziału w konferencji.

Zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Beata Szadkowska podkreśliła, że zmiana w umundurowaniu polskiej Policji rozpoczęła się już w 2006 r.
Z jednej strony była następstwem odejścia od wysłużonych wzorów i materiałów, a z drugiej – odpowiedzią na obecne zapotrzebowanie wizerunkowe i jakościowe. Dotyczyła także umundurowania ćwiczebnego i wyjściowego. Podjęto ponadto działania służące zmianie umundurowania specjalnego na stokach górskich, na rowerach, dla motocyklistów czy też policji konnej, uwzględniając zróżnicowane potrzeby funkcjonariuszy.

Uczestnicy panelu podkreślili, że wszystkie projekty były głęboko przemyślane, testowane, a także omawiane z użytkownikami mundurów. Wskazano również plany na najbliższą przyszłość. – W programie modernizacji na lata 2022–2025 mamy ujęte przekazanie 8 tys. kompletów umundurowania wyjściowego. To jest dla nas priorytet. Ponadto zmodyfikowano specyfikację zestawów przeciwuderzeniowych, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszom. Spodziewamy się, że do końca maja trafi do policjantów duża partia tak bardzo wyczekiwanych kompletów – powiedziała insp. Beata Szadkowska.

STANDARYZACJA

W dyskusji moderowanej przez rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji insp. Mariusza Ciarkę, poświęconej standaryzacji, wzięli udział dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Andrzej Kropiwiec oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Uczestnicy zwrócili uwagę na wieloaspektowość standaryzacji, podkreślając, że to zjawisko stanowi całe spektrum działań komunikacyjnych dotyczących dbania o wizerunek, a także wdrażania jednolitego standardu wizualnego. Przedstawili zasady standaryzacji funkcjonujące w ich formacjach, zwracając uwagę na znaczenie nowoczesnych technologii będących pomocnym narzędziem w tym procesie. Wszyscy zgodzili się, że standaryzacja ma ogromny wpływ na kształtowanie wizerunku, a tym samym na pozytywny odbiór danej formacji przez społeczeństwo.

Dyrektor BLP KGP insp. Andrzej Kropiwiec zaznaczył, że sama standaryzacja służy ujednoliceniu reguł, które będą istotne przy zakupach. Zwrócił uwagę na to, że na początku trzeba zidentyfikować potrzebę zakupu, która najczęściej jest sygnałem od funkcjonariuszy czy pracowników cywilnych. Kolejnym elementem jest pozyskanie informacji, czy istnieje możliwość nabycia danej usługi, a ostatnim – faza testów, która pozwala wypracować standard.

ECO POLICJA

Zainteresowanie gości wzbudził panel poświęcony ochronie środowiska w kontekście służb mundurowych. W ramach tej konferencji poruszono zagadnienia dotyczące elektromobilności oraz ekologii i nowych trendów w transporcie. Policję reprezentował zastępca dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Żurawski. Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na rosnący trend zastępowania samochodów z napędem klasycznym samochodami niskoemisyjnymi. Uwzględniając specyfikę swoich formacji, ocenili przydatność takich pojazdów oraz wskazali obszary, w których są one wykorzystywane. Wszyscy prelegenci zgodzili się co do wymiaru ekonomicznego i ekologicznego związanego z ich użytkowaniem, a także co do konieczności zadbania o odpowiednią infrastrukturę. – Jako Policja także musimy się przygotować do obsługi tych pojazdów, bo dzisiaj korzystamy jeszcze z podmiotów zewnętrznych – podsumował insp. Mariusz Żurawski.

BUDYNKI MODUŁOWE

Istotną kwestią, na którą zwracano uwagę podczas wielu wystąpień, było budownictwo modułowe i jego wykorzystanie w kontekście potrzeb Policji. W związku z dużym znaczeniem tej tematyki jeden z paneli poświęcono właśnie budownictwu modułowemu.

I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak zapowiedział, że Policja w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022–2025 planuje otworzyć nowe posterunki wybudowane właśnie w tej technologii. Poruszone zostały również problematyka inwestycji w źródła odnawialne w budownictwie modułowym, które Policja chce wykorzystywać w nowych budynkach, najważniejsze cechy budownictwa modułowego, a także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w tego typu obiektach.

PANEL SAMORZĄDOWY

Ostatni dzień targów, otwarty dla wszystkich zainteresowanych, to „Dzień samorządowy” poświęcony bezpieczeństwu publicznemu. Szczególną uwagę zwracano na wykorzystanie monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie Kielc, Gdyni i Częstochowy. W konferencji uczestniczyli Bogdan Wenta – prezydent Kielc, nadinsp. Dariusz Augustyniak – I zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jarosław Kaleta – komendant wojewódzki Policji w Kielcach i dr Andrzej Mochoń – prezes zarządu Targów Kielce. Podczas panelu omówiono m.in. wykorzystanie danych miejskich w zarządzaniu bezpieczeństwem w mieście, czyli ortofotomapy, fotoplany ukośne, modele 3D, porównywanie zmian w czasie, analizy przestrzenne pozwalające na szybkie określenie liczby osób na terenie zagrożonym. Drugą część konferencji przeznaczono na omówienie najlepszych praktyk światowych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa publicznego.

PROFILAKTYKA, EDUKACJA, POKAZY

Targom towarzyszyły efektowne akcenty w postaci pokazu BOA, psów policyjnych wraz z przewodnikami z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach, musztry paradnej w wykonaniu klasy policyjnej szkoły im. 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, a także pokaz ratownictwa motocyklowego. Ostatniego dnia targów Wydział Ruchu Drogowego i Oddział Prewencji Policji KMP w Kielcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Straż Miejska w Kielcach oraz Stowarzyszenie PASSA zaprezentowały kampanię edukacyjną propagującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Wypadek to nie przypadek! Przeciwdziałaj – pomagaj!”. Uczestnicy targów mogli obejrzeć film edukacyjny oraz pokaz zasad postępowania służb na miejscu wypadku drogowego.

ZAKOŃCZENIE TARGÓW

Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE zakończyły się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem nagród. – Naszą intencją jest, by w 2025 r. Policja była jeszcze mocniejsza. Robimy to po to, żeby Polska była krajem bezpiecznym – powiedział I, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie dyskusji poświęconej cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu.

– To wydarzenie naprawdę historyczne, że spotkali się w Polsce przedstawiciele Europolu, Interpolu oraz różni liderzy zwalczający cyberprzestępczość, i rozmawiali o nowych rozwiązaniach – przypomniał problematykę panelu dyskusyjnego z pierwszego dnia targów.

Ostatnim akcentem było wręczenie nagród i wyróżnień. Wyróżnienie specjalne Komendanta Głównego Policji trafiło do firmy Climatic Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Reguł za modułowy element posterunku Policji.

W ocenie organizatorów było to udane i ważne wydarzenie. – Do tego sukcesu przyczyniło się to, że w targach brało udział wielu przedstawicieli służb podległych ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji, a także zagranicznych służb policyjnych – podsumował I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że targi POLSECURE staną się cykliczną tradycją wpisaną w kalendarz, stanowiącą wspólne przedsięwzięcie łączące służby, które dbają o zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Krzysztof Chrzanowski, Andrzej Chyliński, Anna Krupecka–Krupińska, Izabela Pajdała

zdj. Krzysztof Chrzanowski, Andrzej Chyliński, Izabela Pajdała