Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

e-Crime Scene po raz drugi

14 i 15 grudnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizowało 2. edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej e-CRIME SCENE pt. „Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu”.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 500 osób reprezentujących blisko 80 ośrodków naukowych z całej Polski. W przedsięwzięciu uczestniczyli również funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych Policji, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna w Krakowie, pracownicy sądów, prokuratur, izb radców prawnych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

PRELEGENCI

Konferencja miała na celu zrzeszenie doktorantów i studentów z całej Polski, a także wymianę informacji oraz poglądów. Tematyka dowodów w kryminalistyczno-prawnym ujęciu jest niezwykle istotna w postępowaniu karnym, a różnorodność środków dowodowych powoduje konieczność nieustannej analizy ich wartości. W komitecie honorowym zasiedli: komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska w roli przewodniczącego, zastępca komendanta prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Andrzej Żyliński, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak i naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie mł. insp. Mariusz Kopczyński.

W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści z dziedziny prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk pokrewnych, w tym m.in.: prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk – zastępca Dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Zakładu Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz pracownik WSPol, prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski – kierownik Katedry Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracownik WSPol, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Ewa Jolanta Gruza z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, mł. insp. dr Michał Białęcki – naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP, podinsp. dr Anna Kalisz – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie, nadkom. Anna Przewor – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP i kom. Rafał Kotapka – wykładowca Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie. Wykład inauguracyjny „Kryminalistyka przyszłości” wygłosiła prof. Ewa Gruza z UW.

PANEL PRAWNOKARNY

W pierwszym bloku prelegenci skupili się w szczególności na tematyce związanej z problematyką dowodowo-wykrywczą, potencjałem wykorzystywania dowodów oraz ich legalnością. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. omówienie dowodów pozyskiwanych z narzędzi komunikacji elektronicznej, problematyka działalności łowców pedofilów oraz roli opinii biegłego, dokumentacji medycznej i pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Ciekawe były również tematy dotyczące prawnej konstrukcji wizji lokalnej jako czynności procesowo-kryminalistycznej oraz przybliżenie problematyki gangów motocyklowych. O innowacyjnej technologii polegającej na wykorzystaniu skanowania trójwymiarowego podczas oględzin miejsca zdarzenia opowiedział mł. insp. dr Michał Białęcki z KGP. Nie zabrakło również akcentów problematyki bieżącej, czyli epidemicznej, i odpowiedzialności Policji w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa podczas tego zagrożenia.

PANEL KRYMINALISTYCZNY

W drugim module uczestnicy konferencji poruszyli zagadnienia związane m.in. z odontologią kryminalistyczną, entomologią sądową, ekshumacją w polskim postępowaniu karnym i pozyskiwaniem dowodów cyfrowych. Nie zabrakło również omówienia badań podpisów biometrycznych i broni palnej w praktyce laboratoryjnej. Przedmiotem dyskusji w panelu kryminalistycznym była również przestępczość „okołotransplantacyjna” w Polsce przedstawiona przez prof. Ewę M. Guzik-Makaruk z Uniwersytetu w Białymstoku oraz wystąpienia dotyczące badań poligraficznych w ujęciu regulacji polskiego Kodeksu postępowania karnego oraz orzecznictwa, a także w praktyce śledczej.

st. post. Dominik Szewczyk, post. Damian Gładek, IPK

zdj. Jacek Konieczny