Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Tuż przed północą, na terenie koszar robotniczych (osiedla firmy „Małopolska”) w Borysławiu (woj. lwowskie) dokonano skrytobójczego zamachu na przodownika Jakuba Buksę, funkcjonariusza służby śledczej miejscowego komisariatu PP.

90 LAT TEMU
Sierpień 1931

Jak podaje „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, prowadzona od kilku lat akcja rozbudowy policyjnych tras telefonicznych uległa w roku bieżącym pewnemu zwolnieniu. Nie ustała jednak całkowicie, dzięki przede wszystkim pomocy lokalnych samorządów, które z własnych funduszy zrefundowały swoim urzędom policyjnym koszty przygotowania nowych linii. W roku 1930 odsetek jednostek policyjnych posiadających połączenia telefoniczne wynosił 86 proc., w bieżącym wzrósł do 89 proc.

10 VIII – Tuż przed północą, na terenie koszar robotniczych (osiedla firmy „Małopolska”) w Borysławiu (woj. lwowskie) dokonano skrytobójczego zamachu na przodownika Jakuba Buksę, funkcjonariusza służby śledczej miejscowego komisariatu PP. Jak wykazało śledztwo, zbrodni dokonał działacz i płatny agent komunistyczny Bronisław Adamowski, strzelając swej ofierze w głowę. Jakub Buksa pozostawił żonę i 8-letniego synka.

20 VIII – Około godz. 11 w centrum Krakowa, podczas eskortowania groźnego przestępcy Romana Michalskiego z Wydziału Śledczego PP do pobliskiego Sądu Okręgowego u zbiegu ulic Kanonicznej i Senackiej wspólnicy kryminalisty zorganizowali akcję odbicia swego kompana. Z zaskoczenia zasypali strzałami z pistoletów funkcjonariuszy urzędu śledczego, posterunkowych Jana Bukowskiego i Michała Mikruta, którzy na skutek odniesionych obrażeń zmarli po przewiezieniu do szpitala. W wyniku akcji pościgowej wszystkich bandytów zatrzymano. Jeden z nich został ciężko postrzelony.  

29 VIII – W Truskawcu (woj. lwowskie), w pensjonacie uzdrowiskowym sióstr bazylianek dwóch zamachowców zamordowało posła Tadeusza Hołówkę, oddając do niego sześć strzałów z pistoletów. Jego śmierć wywołała szok społeczny, została potępiona przez społeczności polską i ukraińską, odbiła się też głośnym echem za granicą. Tadeusz Hołówka był  wiceprezesem Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, posłem na sejm, specjalistą od spraw narodowościowych, przychylnym Ukraińcom i Białorusinom, rzecznikiem wspierania niepodległościowych aspiracji narodów wchodzących w skład ZSRR. Sprawcami zabójstwa okazali się nacjonaliści ukraińscy. Stracono ich w grudniu 1932 r. wyrokiem Sądu Doraźnego w Samborze. Tadeusz Hołówka został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

40 LAT TEMU
Sierpień 1981

W całym kraju funkcjonariusze MO rozpoczęli akcję „Targowisko”, mającą na celu ochronę konsumentów wyzyskiwanych przez spekulantów. Podejmowane działania skupiają się na prowadzeniu systematycznych kontroli w miejscach koncentracji handlu bez zezwolenia i spekulacyjnego obrotu towarami, zwłaszcza ujawnianiu miejsc przechowywania towarów przeznaczonych do spekulacji, a także kontroli baz transportowych oraz środków transportu handlu wewnętrznego w celu eliminowania nadużyć w czasie przewożenia towarów oraz zabezpieczenia baz transportowych przed kradzieżą deficytowych części pojazdów i paliwa. W działaniach milicjantów wspierają żołnierze, inspektorzy instytucji kontrolnych wraz z przedstawicielami organizacji społecznych.

Już od 1974 r. funkcjonariusze częstochowskiej milicji pomagają rolnikom przy zbiorach zbóż i wykopkach ziemniaków. W latach ubiegłych odwiedzali spółdzielnie produkcyjne, SKR-y i PGR-y m.in. w Rząsowie, Kamyku, Hucie Starej, Krzepicach i Kruszynie. W bieżącym roku – miejscowa jednostka ZOMO w ramach prac społecznych, w godzinach wolnych od służby, uczestniczyła przy zbiorach zbóż oraz paczkowaniu słomy na polach kombinatów PGR w Wędzinie i Kościelisku. Dzięki milicyjnej pomocy żniwa zostały zakończone szybciej, a „Bizony” i inny ciężki sprzęt zostały już poddane przeglądowi technicznemu.

3 VIII – Jak poinformował w sejmie gen. dyw. Mirosław Milewski, nowy minister spraw wewnętrznych, w kraju mnożą się przypadki napaści na funkcjonariuszy MO, liczne są fakty utrudniania im wykonywania obowiązków służbowych, a nawet zmuszania do zaniechania interwencji. Udzielając odpowiedzi na interpelację poselską, minister podał, iż w ciągu ośmiu miesięcy bieżącego roku odnotowano ponad 400 napaści, w których poszkodowanych zostało ponad 500 milicjantów. Kilkanaście zdarzeń zrelacjonował parlamentarzystom szczegółowo. 

20 LAT TEMU
Sierpień 2001

1 VIII – W KGP przebywał dr Ulrich Kersten, prezydent Bundeskriminalamtu (BKA – Federalny Urząd Śledczy). W spotkaniu z komendantem głównym Policji gen. insp. Janem Michną rozmawiano o pomocy BKA w zakresie szkolenia i wyposażenia polskiej Policji, projekcie TWINNING 2001, współpracy oficerów łącznikowych, a także współdziałaniu w zwalczaniu zorganizowanej  przestępczości, zwłaszcza w zakresie  przemytu broni, kradzieży samochodów, przestępstw komputerowych oraz fałszowania kart kredytowych. Dr Kersten przychylnie ustosunkował się do większości propozycji strony polskiej, obiecując kontynuację owocnej współpracy.

7 VIII – Weszła w życie ustawa o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji, który przyznawany będzie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Przyznawany będzie również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw. 8 VIII – W wyniku odniesionych obrażeń w wypadku drogowym zmarł sierż. szt. Marek Gawlik (ur. 1959 r.), młodszy dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Paczkowie (woj. opolskie). Krytycznego dnia z polecenia dyżurnego, jako dysponent radiowozu, udał się wraz z drugim policjantem (kierowcą) na przejście graniczne w Paczkowie, w celu przeprowadzenia interwencji. Kierujący pojazdem, w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa, doprowadził do zderzenia z wyprzedzanym samochodem, na skutek czego radiowóz zjechał do rowu i dachował.

Sierż. szt. Marek Gawlik w Policji służył 10 lat. Należał do wyróżniających się policjantów. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 listopada 2001 r. przyznano mu Medal za Ofiarność i Odwagę.

23 VIII – Podczas interwencji podjętej w mieszkaniu chorego psychicznie mężczyzny doszło do niekontrolowanego wystrzału broni służbowej jednego z policjantów. W wyniku tego zdarzenia został śmiertelnie ranny st. post. Daniel Gawrylik, aplikant Referatu Prewencji w Komisariacie Policji w Dąbrowie Białostockiej. Do Policji wstąpił w 1999 r. Miał zaledwie 21 lat.  

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.