Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Obchody centralne

Centralne obchody Święta Policji w Warszawie rozpoczęły się 20 lipca rano od złożenia wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą przy skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Fort Wola poświęconą podkom. Andrzejowi Strujowi.

Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, uroczystość na warszawskiej Woli miała skromny charakter. Wiązankę kwiatów w asyście policyjnej warty honorowej złożył zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Podkom. Andrzej Struj zginął 11 lat temu od ciosów nożem po tym, jak podczas urlopu interweniował wobec chuliganów, którzy zniszczyli tramwaj.

W pierwszą rocznicę śmierci policjanta Tramwaje Warszawskie ufundowały tablicę pamiątkową, która została umieszczona na kapliczce znajdującej się obok przystanku, na którym doszło do zabójstwa. Natomiast w 10. rocznicę śmierci na kapliczce została odsłonięta druga tablica, ufundowana przez środowisko policyjne. Na wniosek Komendy Głównej Policji Rada Miasta Stołecznego Warszawy 4 lipca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania miejscu tragicznych wydarzeń nazwy Skwer Andrzeja Struja.

WYJĄTKOWA ODZNAKA

Wyrazem pamięci o stołecznym policjancie są także odbywający się co roku Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, w którym bierze udział wiele drużyn z kraju, jak i zza granicy, oraz resortowe odznaczenie – Odznaka im. Andrzeja Struja. W tym roku została wręczona po raz pierwszy w historii polskiej Policji. Mogą ją otrzymać policjanci, którzy podjęli się poza służbą ratowania życia, zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia albo w czasie służby podjęli się ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Funkcjonariusze otrzymują również nagrodę finansową.

– Bardzo wam dziękuję za to, co robicie. Dbacie o honor służby, honor funkcjonariusza – powiedział minister SWiA Mariusz Kamiński do policjantów, którzy odebrali 20 lipca br. odznaki im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Odznaczenia zostały przyznane 40 funkcjonariuszom z całego kraju. W uroczystości w MSWiA wzięli także udział wiceministrowie: Maciej Wąsik, Błażej Poboży, Bartosz Grodecki oraz gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, który również gorąco podziękował wyróżnionym policjantom: – Czytając opisy zdarzeń, które były waszym udziałem i spowodowały, że jesteście na tej sali, po raz kolejny uzmysłowiłem sobie, że trzeba mieć w sobie ogromne poczucie odpowiedzialności i troski o drugiego człowieka, żeby w ogóle założyć policyjny mundur – powiedział i dodał: – Jako szef polskiej Policji nisko się wam kłaniam, jest to ogromny zaszczyt stać na czele formacji, w której służą ludzie tacy jak wy.

Odznakę im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja odebrali w siedzibie ministerstwa m.in.: asp. szt. Andrzej Krukowski, który podjął interwencję podczas urlopu, widząc osoby tonące w morzu, sierż. szt. Maria Myszakowska-Łyjak, która w czasie wolnym od służby pomogła ofiarom wypadku drogowego, oraz st. sierż. Łukasz Deszcz i . asp. Paweł Świdziński, którzy uratowali dwie starsze osoby z pożaru.

NAJWAŻNIEJSZY PUNKT

Głównym elementem tegorocznych obchodów Święta Policji była uroczystość 21 lipca na dziedzińcu Belwederu w Warszawie. Wziął w niej udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wręczył siedmiu funkcjonariuszom awanse generalskie.

Obchodzone 24 lipca Święto Policji zostało ustanowione w 1995 r. i przypada w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 r. Policji Państwowej. W tegorocznej uroczystości w Warszawie uczestniczyli marszałek sejmu Elżbieta Witek, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, parlamentarzyści, kierownictwo polskiej Polski z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele, a także wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwił, przedstawiciele związków zawodowych, duchowieństwa oraz ludzie świata nauki, medycyny, kultury i sportu.

Gości powitał szef Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Podziękował Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za przyjęcie zaproszenia oraz ministrom, parlamentarzystom, wojewodzie mazowieckiemu, szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłowi Solochowi, przedstawicielom związków zawodowych, duchowieństwa oraz reprezentantom świata nauki, medycyny, kultury i sportu. Zwracając się do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, powiedział: – Od ostatniego święta naszej formacji minął bardzo trudny, naznaczony przez pandemię rok. Stanęło przed nami wiele zupełnie nowych zadań. Zdaję sobie sprawę, że ich realizacja nie była łatwa. Nie mieliśmy przecież gotowych, wypracowanych od lat rozwiązań ani scenariuszy działań. Nasza cierpliwość, wytrzymałość i odporność na stres nieustannie poddawane były próbie.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, jak niebezpieczna była to próba. Niestety 21 funkcjonariuszy oraz 27 pracowników cywilnych polskiej Policji przegrało walkę z tą chorobą. Choć Polska, według danych zebranych przez Europejski Urząd Statystyczny Eurostat, znalazła się wśród państw, których obywatele najrzadziej padają ofiarami przestępstwa, przemocy lub wandalizmu, to jednak dochodzi do nieszczęść. Jedną z nich była tragiczna śmierć asp. Michała Kędzierskiego, który został postrzelony przez bandytę podczas interwencji w Raciborzu.

– Jestem przekonany, że wszystkie trudności, które jako formacja spotykamy na swojej drodze, udaje nam się przezwyciężyć właśnie dzięki waszej wytężonej pracy, profesjonalizmowi, wzajemnemu wsparciu, solidarności i zrozumieniu. Chcę, żebyście wiedzieli, że jestem dumny z bycia przełożonym tak niezwykłych ludzi – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Przybyli funkcjonariusze oraz zaproszeni goście uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji zmarłych w wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2.

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji, a szef MSWiA wręczył im pamiątkowe szable generalskie.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Artur Bielecki – komendant wojewódzki Policji w Lublinie; insp. Rafał Kochańczyk – komendant wojewódzki Policji w Opolu; insp. Roman Kuster – zastępca Komendanta Głównego Policji; insp. Piotr Leciejewski – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy; insp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzki Policji w Katowicach; insp. Marek Ślizak – komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji; insp. Dariusz Wesołowski – komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Po lipcowych awansach w polskiej Policji jest teraz 19 generałów.

Po wręczeniu nominacji Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe. Krzyż Zasługi za Dzielność otrzymali: st. post. Jakub Gottuk z KWP w Olsztynie, sierż. Mateusz Miedzik z KWP w Szczecinie oraz sierż. szt. Robert Śledź z KWP we Wrocławiu. Medal za Ofiarność i Odwagę otrzymali: podinsp. Krzysztof Domeracki z KSP, asp. Damian Gołembski z KWP Poznań, mł. asp. Grzegorz Gorski z KWP w Opolu, podinsp. Maciej Górecki z CBŚP, sierż. szt. Mateusz Wolny z KWP w Katowicach i insp. Paweł Zawada z KWP w Bydgoszczy. Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Mateusz Kilich z KWP w Gdańsku i mł. insp. Jarosław Tomasik z KWP w Łodzi. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali Elżbieta Kowal z KWP zs. w Radomiu i insp. Wojciech Kozłowski z KWP w Białymstoku. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymały mł. asp. Aleksandra Pieprzycka z KWP we Wrocławiu oraz Sylwia Trzeszczak z KWP w Krakowie.

W tym roku medalami i odznakami resortowymi w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego odznaczonych zostało: Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” – 90 osób, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” – 268 osób i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” – 905 osób. Dziesięciu uhonorowanych odznakami funkcjonariuszy udekorował minister Mariusz Kamiński.

Laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” statuetki oraz listy gratulacyjne wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie policjantów Komendy Stołecznej Policji, które przyjął ich przełożony, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak.

Podczas przemówień okolicznościowych prezydent Andrzej Duda podkreślił wysiłek, jaki polscy policjanci włożyli w walkę z pandemią oraz utrzymanie bezpieczeństwa w kraju.

– Uważam, że polscy policjanci mogą być wzorem. Dziękuję za państwa służbę. Profesjonalną, odważną, bardzo często mądrą i wyważoną wtedy, kiedy trzeba było, żeby była wyważona. Po to, żeby stać na straży bezpieczeństwa i rzeczywiście to bezpieczeństwo zapewnić. Wszystkim ogromnie za to dziękuję! – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Marszałek sejmu Elżbieta Witek podkreśliła ogromną rolę formacji.

– Policja się nie zmieniła, ale jednak zmieniło się bardzo wiele – powiedziała marszałek sejmu. Jak dodała, funkcjonariusze na pierwszym froncie walczyli z „niewidzialnym zbrodniarzem”, jakim był i nadal jest koronawirus. – Polscy policjanci starali się chociaż przez chwilę umilić pobyt ciężko chorych dzieci w szpitalu, wtedy kiedy te dzieci były izolowane, kiedy nie wolno im było wychodzić i odwiedzać rodziców, kiedy były same. Wy o nich pamiętaliście. Było wiele takich akcji, wszyscy je widzieliśmy. Wydaje się, że to były gesty, ale jakże znaczące. Wtedy człowiek jest sam, chory, zamknięty. My przy polskiej Policji czujemy się bezpiecznie. Wiemy, że wtedy, kiedy jest zagrożenie, nie jesteśmy sami, że ktoś nad nami czuwa.

Został także odczytany list premiera Mateusza Morawieckiego z okazji Święta Policji, w którym podziękował funkcjonariuszom „za podążanie niełatwą drogą służby ojczyźnie”, za odwagę i poświęcenie.

Za ciężką i ryzykowną służbę i jej bardzo dobre efekty podziękował policjantom także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński: – Polska jest jednym z najbardziej bezpiecznych państw w Europie. Polacy czują się bezpieczni w swoich domach i na ulicach swoich miejscowości. To są oceny międzynarodowych, wyspecjalizowanych instytucji. Ten sukces nie wziął się z niczego. On wziął się z waszej determinacji, odwagi, konsekwencji zwalczania przestępczości w naszym kraju – powiedział minister Mariusz Kamiński. Szef resortu zapewnił, że MSWiA pracuje nad nową ustawą modernizacyjną dla polskiej Policji. – Musimy zmierzyć się z wyzwaniami i zagrożeniami XXI wieku. Musimy inwestować w nowy sprzęt, nowoczesne technologie, nowoczesną infrastrukturę, ale przede wszystkim musimy inwestować w ludzi.

Uroczystości na dziedzicu Belwederu zostały zakończone odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji Marszu „Polska Policja” (jego autorem jest jeden z muzyków ORP Kamil Kosecki) oraz defiladą Kompanii Reprezentacyjnej Policji.

NABOŻEŃSTWA ZA POLICJĘ

W czwartek 22 lipca br. w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy na terenie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne z okazji Święta Policji. Uroczystość przygotowana przez naczelnego prawosławnego kapelana Policji ks. Andrzeja Bołbota z KGP odbyła się z błogosławieństwem prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego abp. Jerzego (Pańkowskiego), w imieniu którego nabożeństwo prowadził kanclerz ordynariatu ks. płk rez. Aleksy Andrejuk. Na modlitwę do stolicy przyjechali prawosławni kapelani wojewódzcy i powiatowi z całej Polski, a także jako gość ks. Marek Twardzik, kapelan Policji Duszpasterstwa Ewangelickiego z Cieszyna. Policję reprezentowali zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i nadinsp. Roman Kuster oraz dyrektorzy biur KGP. Modlono się w intencji Policji, jej funkcjonariuszy, pracowników oraz ich rodzin. Wspominano także zmarłego niedawno naczelnego kapelana Policji wyznania katolickiego ks. Jana Kota SAC oraz policjantów ostatnio wpisanych do Księgi Pamięci, którzy oddali swoje życie na służbie.

Po nabożeństwie goście zwiedzili Salę Tradycji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, gdzie przedstawiciele kierownictwa Policji wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Zwieńczeniem tegorocznych Centralnych Obchodów Święta Policji była uroczysta Eucharystia w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, sprawowana w intencji funkcjonariuszy i pracowników formacji oraz ich rodzin, którą transmitowało Polskie Radio. W liturgii uczestniczyło kierownictwo Policji na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. Przewodniczył jej arcybiskup, metropolita białostocki, administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, który jest również delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Licznie przybyli funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz przedstawiciele instytucji, fundacji i stowarzyszeń działających przy formacji. Obecne były Kompania Reprezentacyjna Policji oraz poczet ze sztandarem Komendy Głównej Policji.

Jego Ekscelencja, podkreślając w homilii zaangażowanie policjantów na rzecz bezpieczeństwa obywateli, zwrócił uwagę na głębokie znaczenie słowa „służba”. – Naśladujmy Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć, nieść pomoc słabszym, pokrzywdzonym i zniewolonym przez grzech – powiedział na zakończenie kazania. – Pamiętajmy, że życie zyskuje najgłębszy sens, jeśli staje się służbą.

Czytania liturgiczne oraz wezwania Modlitwy Wiernych przygotowali przedstawiciele Policji. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

ŚWIĘTO W KAMERALNEJ FORMIE

Komendy wojewódzkie, miejskie i powiatowe Policji na terenie całego kraju tegoroczne obchody Święta Policji, ze względu na okoliczności wywołane epidemią koronawirusa, organizowały w skromniejszej formie niż w minionych latach, ale wszędzie był to okres wyróżnień, wręczania awansów, nominacji i odznaczeń.

W Centralnym Biurze Śledczym Policji 22 lipca br. nastąpiło odsłonięcie Miejsca Pamięci „Utracone pióra” upamiętniającego policjantów biura poległych w służbie. To wyjątkowe miejsce jest wyrazem hołdu złożonego kolegom, którzy oddali Ojczyźnie to, co mieli najcenniejszego – swoje życie. Przecięcia wstęgi, a tym samym odsłonięcia Miejsca Pamięci dokonali: nadinsp. Paweł Półtorzycki – komendant CBŚP, mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Jarosław Twardowski – prezes Zarządu Fundacji KGHM „Polska Miedź” i Marta Babienko-Olszewski – autorka projektu.

Uroczystości Święta Policji z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka odbyły się 29 lipca w Mitrowicy na terenie Kosowa, gdzie stacjonuje Jednostka Specjalna Polskiej Policji.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. Jacek Herok, Andrzej Chyliński, Paweł Ostaszewski, archiwum CBŚP