Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uroczystość przy tablicy pamięci

Co roku podczas Centralnych Obchodów Święta Policji wspominamy tych, którzy służąc Polsce, oddali życie. To jeden z najważniejszych punktów celebracji policyjnego święta. Nie zapominamy o przedwojennych poprzednikach w granatowych mundurach i tych, którzy zginęli niedawno. Niestety, w tym roku na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji odsłonięto dwie nowe tabliczki upamiętniające: st. sierż. Marcina Szpyruka z KPP w Mińsku Mazowieckim i asp. Michała Kędzierskiego z KPP w Raciborzu.

20 lipca 2021 r. przed Tablicą Pamięci odbyła się uroczystość poprzedzona złożeniem wieńców przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu KGP. Monument, gdzie złożono ziemię z dołów śmierci w Miednoje, poświęcony jest przedwojennym stróżom prawa, którzy zostali zamordowani w ZSRR podczas II wojny światowej. Wieniec złożyli minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz zastępcy szefa Policji z przedstawicielami duchowieństwa.

Następnie przed Tablicą Pamięci w gmachu komendy głównej, gdzie umieszczone są inskrypcje epitafijne z nazwiskami policjantów, odbyła się uroczysta zbiórka zorganizowana z okazji odsłonięcia nowych tabliczek i wpisania do Księgi Pamięci nazwisk poległych funkcjonariuszy.

„W celu upamiętnienia i utrwalenia w historycznym przekazie policjanta działającego praworządnie i zgodnie z zasadami służby, który poniósł śmierć w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego wyróżniam wpisem do Księgi Pamięci oraz umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci…” – tak brzmi rozkaz, wydany przez Komendanta Głównego Policji, odnośnie do każdego funkcjonariusza, który poniósł śmierć w związku ze służbą i ma zostać upamiętniony w KGP. Tabliczka epitafijna i wpis w Księdze Pamięci to pośmiertne uhonorowanie tych, którzy rotę policyjnego ślubowania wypełnili do końca.

Podczas ceremonii Anna Szpyruk, wdowa po st. sierż. Marcinie Szpyruku, otrzymała z rąk ministra Mariusza Kamińskiego kopię karty z Księgi Pamięci poświęconą Jej Mężowi, a z rąk Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka rozkaz o wyróżnieniu wpisem do Księgi Pamięci i umieszczeniu nazwiska tragicznie zmarłego policjanta na Tablicy Pamięci. Kartę i rozkaz odebrał także komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, ponieważ w tym garnizonie służył funkcjonariusz.

W imieniu rodziny asp. Michała Kędzierskiego podobne dokumenty otrzymał komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Anna Szpyruk i nadinsp. Roman Rabsztyn odsłonili inskrypcje na Tablicy Pamięci.

– Z rzeczy świata tego przetrwają tylko dwie: poezja i dobroć, i nic więcej – arcybiskup Józef Guzdek, zwracając się do zebranych, sparafrazował słowa wieszcza Cypriana Kamila Norwida. – Łączy nas niezwykła chwila, bo oddajemy hołd tym, którzy pozostawili ślad dobroci, pełniąc służbę, ratując zdrowie i życie innych. Wobec majestatu śmierci, ale też wobec takiego bohaterstwa nie może być innej postawy aniżeli ta – być razem, pamiętać i wspierać tych, którzy doznali wielkiego cierpienia, osamotnienia.

Modlitwę Pańską odmówili wspólnie przedstawiciele trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

Na zakończenie uroczystej zbiórki wieńce pod Tablicą Pamięci złożyli: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem oraz arcybiskup, metropolita białostocki gen. bryg. ks. Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w imieniu abp. Jerzego (Pańkowskiego) prawosławnego ordynariusza WPks. Andrzej Bołbot, naczelny prawosławny kapelan Policji, w imieniu bp. Marcina Makuli, ewangelickiego naczelnego kapelana wojskowego, biskupa ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego – ks. por. Dawid Banach, a także zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i nadinsp. Roman Kuster.

Wdowę po st. sierż. Marcinie Szpyruku otoczyli opieką i wsparli dobrym słowem przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z prezes Zarządu Ireną Zając i przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło na czele.

Na Tablicy Pamięci 20 lipca 2021 r. pojawiły się dwie nowe inskrypcje: st. sierż. Marcina Szpyruka i asp. Michała Kędzierskiego.

Pierwszy z nich służył w Policji od 2014 r. Zaczynał w OPP w Warszawie, by w 2018 r. przejść do Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Mińsku Mazowieckim.

20 sierpnia ub.r., podczas rodzinnego urlopu nad Bałtykiem, wszedł do wody razem ze swoją dwunastoletnią siostrzenicą. Nagle oboje zaczęli tonąć. Marcin Szpyruk pomagał dziewczynce utrzymać się na powierzchni i wypchnął ją w kierunku brzegu, sam pogrążając się w głębinie. Ratownicy wydobyli policjanta po prawie pół godzinie, ale nie udało się przywrócić mu czynności życiowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył go pośmiertnie Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Asp. Michał Kędzierski miał 43 lata.

W Policji służył od 2011 r. Początkowo w Wydziale Prewencji KPP w Raciborzu, potem w Zespole Patrolowym w KP w Kuźni Raciborskiej, by w 2014 r. wrócić do Raciborza, gdzie służył zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Ostatnio zajmowane stanowisko to referent Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Raciborzu. 4 maja br. podjął czynności wobec człowieka, który wcześniej w przebraniu policjanta zachowywał się w sposób wskazujący na spożycie środków psychoaktywnych. W czasie interwencji mężczyzna wyciągnął nagle broń i strzelił do funkcjonariusza, który poniósł śmierć na miejscu. Michał Kędzierski został pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta, a także odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Cześć Ich Pamięci!

PAWEŁ OSTASZEWSKI