Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

... Zanika służba patrolowa. Pododdziały patrolowe zmieniają się w ogniwa typowo interwencyjne. Policjanci coraz rzadziej pełnią służbę w patrolach pieszych, najczęściej w ogóle nie wysiadają z radiowozów. Statyczne pełnienie służby „z dala od ludzi” oraz niski poziom wiedzy zawodowej to nie tylko brak zaangażowania policjantów w służbie ...

90 LAT TEMU

Czerwiec 1931

11 VI – Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komendy Głównej PP Szkołę Policyjną dla Szeregowych w Mostach Wielkich koło Lwowa odwiedzili dziennikarze prasy zagranicznej (m.in. francuskiej, niemieckiej i amerykańskiej), akredytowani w Polsce, a także przedstawiciele prasy krajowej. Goście zwiedzili obiekty szkoły, wszystkie pracownie wraz z wyposażeniem dydaktycznym, wysłuchali 2 wykładów oraz obejrzeli pokaz sprawności fizycznej w wykonaniu słuchaczy jednej z kompanii. Nie kryli słów uznania dla kierownictwa polskiej policji za przygotowanie tak wzorowego obiektu, plasującego szkołę w Mostach Wielkich na czołowym miejscu wśród tego rodzaju zakładów w Europie.

20 VI – W Komendzie Głównej PP odbyła się podniosła uroczystość otwarcia Sali Honorowej dla uczczenia pamięci poległych w służbie funkcjonariuszy Policji Państwowej. W ściany sali wmurowano marmurowe tablice, na których wyryto ich imiona i nazwiska. Od dnia odzyskania niepodległości swoje życie w ofierze złożyło 501 funkcjonariuszy Policji Państwowej. Ich dane ku wiecznej chwale utrwalono w twardej, kamiennej strukturze, układając je w chronologicznym porządku dat tych tragedii.

W uroczystości otwarcia Sali Honorowej i odsłonięcia tablic pamięci wzięli udział m.in.: minister spraw wewnętrznych gen. bryg. Felicjan Sławoj Składkowski, wojewoda warszawski Stanisław Twardo, komisarz rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza gen. bryg. Jan Kruszewski oraz komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz z kadrą Komendy Głównej PP.

22 VI – Stanowisko ministra spraw wewnętrznych objął dotychczasowy wicepremier Bronisław Pieracki (lat 36). Legionista, pułkownik dyplomowany piechoty WP (dowódca jednego z odcinków obrony Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919), pracownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie sekretarz stanu w tym resorcie (od 19 kwietnia 1929 r. do 4 grudnia 1930 r.). Wicepremier w rządzie Walerego Sławka (od 5 grudnia 1930 r. do 28 maja 1931 r.), minister bez teki (od 28 maja do 23 czerwca 1931 r.). Odznaczony orderami m.in.: Virtuti Militari, Polonia Restituta, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz złotym Krzyżem Zasługi.

40 LAT TEMU

Czerwiec 1981

„Białe niedziele” w woj. częstochowskim z udziałem „milicyjnych” lekarzy z Polikliniki KW MO w Częstochowie mają już długą tradycję. Tym razem, w pierwszą niedzielę czerwca 8 lekarzy i 5 pielęgniarek spod Jasnej Góry, pod wodzą lekarza med. mjr. Mariana Anzorgi, odwiedziło wieś Pradła w pow. zawierciańskim. Wszystkie zamieszkałe we wsi dzieci poddane zostały badaniom profilaktycznym, a przy okazji udzielono wielu porad lekarskich również osobom dorosłym.

Powołano Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO (1 czerwca 1981 r.), który inicjował tworzenie milicyjnego ruchu związkowego. W ruch zaangażowało się ponad 13 tys. funkcjonariuszy, tj. ok. 18 proc. stanu zatrudnienia. W zjeździe delegatów jednostek MO 1 czerwca 1981 r. brało udział ok. 700 milicjantów, a w zjeździe 9 czerwca – 377 delegatów. Ruch związkowy w jednostkach MO trwał około miesiąca. Był protestem części funkcjonariuszy przeciwko pogarszającym się warunkom służby i sytuacji materialnej (kryzys gospodarczy), nieodpowiedniemu do potrzeb funkcjonowaniu organów ścigania (dotkliwa niekompetencja przełożonych i niewłaściwy stosunek do podwładnych), przeciwko ograniczaniu praw obywatelskich funkcjonariuszy (zakaz wyjazdów, kontaktów, narzucany światopogląd) oraz przeciwko systemowemu naruszaniu zasad praworządności (stojąca ponad prawem nomenklatura, obowiązek wykonywania zadań na rzecz SB, obawa, że przeciwko buntującemu się społeczeństwu znów zostanie użyta siła, w czym nie chcieli już więcej uczestniczyć). Władza z przyczyn ustrojowych nie mogła ustąpić i sięgnęła po represje – od połowy czerwca do końca sierpnia zwolniono ze służby ok. 100 działaczy, a kilkuset zmuszono do złożenia oświadczenia o zaprzestaniu działalności. Ruch został spacyfikowany, a środowisko milicyjne nie ujęło się za działaczami – wolało pójść z władzą.

11 VI – Po rozmowach z rządem NSZZ „Solidarność” odwołał akcję strajkową, zapowiadaną z powodu niewywiązywania się władz z obietnicy wyjaśnienia incydentu z marca br., podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.

20 VI – Na wniosek Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach Sąd Rejonowy w Szopienicach wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 2 funkcjonariuszy z V Komisariatu MO w tym mieście: ppor. J.B. – kierownika referatu kryminalnego oraz sierż. szt. E.H. – kierowcę, podejrzanych o pobicie w siedzibie komisariatu zatrzymanego 39-letniego Jana S., górnika z KWK „Staszic”, znajdującego się w stanie upojenia alkoholowego i zachowującego się agresywnie. W wyniku odniesionych obrażeń Jan S. zmarł. Wydarzenie miało miejsce w nocy z 1 na 2 maja i mocno poruszyło miejscową społeczność. W wyniku przeprowadzonego śledztwa i zeznań świadków ppor. J.B. przyznał się do zarzucanego mu czynu, natomiast sierż. szt. E.H. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień.

20 LAT TEMU

Czerwiec 2001

Zanika służba patrolowa. Pododdziały patrolowe zmieniają się w ogniwa typowo interwencyjne. Policjanci coraz rzadziej pełnią służbę w patrolach pieszych, najczęściej w ogóle nie wysiadają z radiowozów. Statyczne pełnienie służby „z dala od ludzi” oraz niski poziom wiedzy zawodowej to nie tylko brak zaangażowania policjantów w służbie, ale przede wszystkim efekt nieskutecznego nadzoru i kontroli ze strony bezpośrednich przełożonych. Te i inne jeszcze krytyczne uwagi to cytaty z raportu Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej KGP o funkcjonowaniu służby patrolowej i patrolowo-interwencyjnej naszej Policji, sporządzonego w ubiegłym miesiącu.

7–9 VI – W CSP w Legionowie rywalizowali kontrolerzy z WRD KWP, finaliści wojewódzkich zawodów o tytuł „Policjanta Ruchu Drogowego 2001” oraz drużyny KSP i, gościnnie, Żandarmerii Wojskowej. Do Legionowa zawitało 36 zawodników, którzy rozegrali 7 konkurencji, m.in.: testów ze znajomości wybranych przepisów o ruchu drogowym, przepisów służbowych, kodeksu karnego i wykroczeń oraz testów sprawnościowych: strzelania z broni służbowej, kierowania ruchem oraz jazdy sprawnościowej motocyklem. Po podliczeniu wyników okazało się, że zespołowo zwyciężyła drużyna z woj. podkarpackiego w składzie: st. sierż. Dariusz Dąbek i st. sierż. Grzegorz Kwiatkowski, natomiast indywidualnie najlepszym policjantem ruchu drogowego A.D. 2001 został sierż. szt. Roman Wołowicz z bydgoskiej drogówki.

17–19 VI – W WSPol. w Szczytnie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Policja, Etyka, Kościół”, zorganizowana w 10. rocznicę reaktywowania duszpasterstwa w Policji. Jej celem było zwrócenie uwagi na znaczenie wartości etycznych w policyjnej służbie dla społeczeństwa oraz promowanie w krajach Europy Wschodniej etycznych standardów funkcjonowania organów ścigania. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: krajowy duszpasterz Policji ks. bp Marian Duś, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Ireneusz Wachowski oraz przedstawiciele policji i duchowieństwa z Francji, Niemiec i Litwy. Duchowego wsparcia uczestnikom konferencji udzielił papież Jan Paweł II.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.