Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe siedziby

W Golubiu-Dobrzyniu

3 grudnia 2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu zakończył się kolejny etap modernizacji budynku sfinansowany ze środków budżetowych kujawsko-pomorskiej Policji oraz dzięki wsparciu lokalnych samorządów. W ramach prac wyremontowano pomieszczenia biurowe II piętra, zmodernizowano przestrzeń pod kątem adaptacji nowych pomieszczeń, a także wykonano remont elewacji zewnętrznej budynku.

Małgorzata Lipińska,

KPP w Golubiu-Dobrzyniu, zdj. autor

W Bogatyni

17 grudnia 2020 r. w otwarciu nowej siedziby uczestniczył komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, ówczesny komendant powiatowy Policji w Zgorzelcu insp. Janusz Lipski, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski oraz przedstawiciele władz samorządowych. W trakcie spotkania komendant otwieranej jednostki podkom. Piotr Grześków otrzymał symboliczny klucz do nowej siedziby komisariatu. Łączny koszt inwestycji wyniósł niemal 12 mln zł i w całości został sfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu modernizacji Policji.

Kamil Rynkiewicz,

zdj. KPP w Zgorzelcu

W Paradyżu

18 grudnia 2020 r. został oddany do użytku nowo wybudowany Komisariat Policji w Paradyżu.

W przekazaniu obiektu wzięli udział: poseł na Sejm RP Robert Telus, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, starosta opoczyński Marcin Baranowski, wójt gminy Paradyż Wojciech Rudalski oraz komendant wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin. Komisariat Policji w Paradyżu jest najnowszą jednostką w województwie łódzkim.

Barbara Stępień,

zdj. KPP w Opocznie

W Chęcinach

Nowy trzykondygnacyjny budynek, garaże dla pojazdów służbowych, fabrycznie nowy sprzęt teleinformatyczny oraz wyposażenie biurowe – od 8 stycznia 2021 r. w takich warunkach pełnią służbę stróże prawa z Komisariatu Policji w Chęcinach. W pomieszczeniach znajdują się nowoczesne instalacje teleinformatyczne oraz zupełnie nowe wyposażenie biurowe.

KM, zdj. S. Rakowski,

KMP w Kielcach

W Toruniu-Rubinkowo

Komisariat Policji Toruń-Rubinkowo funkcjonuje przy ul. Dziewulskiego 1, gdzie policjanci wrócili po trwającym ponad rok kompleksowym remoncie. 11 stycznia br. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego siedzibę Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo wizytowali Iwona Michałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz insp. Piotr Leciejewski – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Po obiekcie oprowadzał gości komendant miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski wraz z podinsp. Jackiem Wolframem, szefem tej jednostki.

Monika Chlebicz, zdj. Piotr Duziak,

KWP w Bydoszczy

W Hermanowie

15 stycznia 2021 r. w Hermanowie (gmina Pabianice) uroczyście otworzono nowo wybudowany Posterunek Policji. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki w Łodzi insp. Dariusz Matusiak, wicestarosta pabianicki Gabriela Wenne-Błażyńska, wójt gminy Pabianice Marcin Wieczorek, wójt gminy Dobroń Robert Jarzębak, wójt gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk oraz zastępca prezydenta Pabianic Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, a także szef pabianickiej policji insp. Tomasz Szwed. Kierownikiem nowego posterunku został st. asp. Adam Figiel.

Ilona Sidorko,

KPP w Pabianicach, zdj. autor

W Zawadzkiem

Policjanci i pracownicy Policji z Zawadzkiego (powiat strzelecki w województwie opolskim) 18 stycznia 2021 r. rozpoczęli pracę w nowym budynku przy ulicy Kolejowej 14. Mają do dyspozycji nowoczesny komisariat, parking oraz garaże dla pojazdów służbowych. Inwestycja została sfinansowana z programu modernizacji Policji. Dwukondygnacyjny budynek spełnia standardy techniczne, architektoniczne i funkcjonalne.

tekst i zdj. KPP w Strzelcach Opolskich

W Zwoleniu

27 stycznia br. oddany został do użytku nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. W uroczystości wzięli udział ówczesny komendant wojewódzki zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion, komendant powiatowy Policji w Zwoleniu nadkom. Mariusz Medwecki oraz przedstawiciele władz samorządowych. W budynku o powierzchni ponad 2267 m2 służbę będzie pełnić 70 funkcjonariuszy.

Krzysztof Gregorczyk,

KPP w Zwoleniu, zdj. autor

W Bydgoszczy

1 lutego 2021 r. Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy zaczęła funkcjonować w wyremontowanym budynku przy ul. Chodkiewicza 32. Historia obiektu sięga roku 1914, kiedy został on wybudowany z przeznaczeniem na dom sierot. Teraz znajdują się tu biura KMP w Bydgoszczy oraz nowoczesne centrum dowodzenia dla służb dyżurnych Policji, zarówno komendy miejskiej, jak i wojewódzkiej. Podczas remontu zachowano kilka elementów – m.in.: podłogi, kafle, kraty, elementy elewacji budynku – nawiązujących do pierwotnego przeznaczenia obiektu.

Lidia Kowalska, zdj. Piotr Duziak,

KWP w Bydgoszczy

W Wielbarku

Odtworzony Posterunek Policji będzie obejmował zasięgiem działania gminy zamieszkane przez ponad 10 000 mieszkańców. Burmistrz miasta i gminy Wielbark przekazał na ten cel działkę o powierzchni 1043 m2, usytuowaną w centrum miasta. Służbę w wielbardzkim posterunku będzie pełnić na stałe 7 policjantów. 25 lutego 2021 r. w nowej siedzibie spotkali się: Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski, nadinsp. Tomasz Klimek – komendant wojewódzki Policji w Olsztynie, Jerzy Krzysztof Szczepanek – wicestarosta powiatu szczycieńskiego oraz Grzegorz Zapadka – burmistrz Wielbarka, a także gospodarz nowego obiektu insp. Radosław Drach – komendant powiatowy Policji w Szczytnie. Kierownikiem Posterunku Policji w Wielbarku został

asp. szt. Piotr Gogola.

tekst i zdj. KWP w Olsztynie

W Wadowicach

Od 27 lutego 2021 r. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37. Obecnie na powierzchni użytkowej 4217,2 m² pracuje 156-osobowa załoga komendy. Powstał 3-kondygnacyjny budynek o charakterze biurowo-administracyjnym z atrium w środku. Do rozmów z dziećmi przygotowany został tzw. niebieski pokój. Ponadto w skład kompleksu komendy wchodzi budynek szkoleniowo-gospodarczo-garażowy. Powstały także boksy dla 2 psów służbowych.

tekst i zdj.: Zespół Prasowy

KPP w Wadowicach

W Grucie

1 marca br. odbyło się oficjalne otwarcie Posterunku Policji w Grucie (powiat grudziądzki). Został on reaktywowany po 8 latach od zamknięcia. W otwarciu brali udział komendant miejski Policji w Grudziądzu insp. Marcin Zaleśkiewicz oraz wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski. Do dyspozycji policjantów znajdują się pokoje dzielnicowych, dyżurka, pomieszczenie socjalne, szatnie oraz sanitariaty. Kierownikiem został asp. szt. Tomasz Kruk.

Robert Szablewski,

zdj. KMP w Grudziądzu

W Smolcu

1 marca otwarto siedzibę nowo powstałego posterunku w Smolcu. Klucze do posterunku przekazali zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak wraz z burmistrzem Łukaszem Zbroszczykiem. Odebrał je kierownik Posterunku Policji w Smolcu sierż. szt. Tomasz Chojniak.

Łukasz Dutkowiak,

KMP we Wrocławiu, zdj. autor

oprac. IPK