Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bambi Bucket

W pamięci nadal mamy groźny pożar torfowisk na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, do którego doszło wiosną ubiegłego roku. Akcja gaśnicza trwała wówczas kilkanaście dni.

Aby przygotować się do wsparcia w szybkim i skutecznym gaszeniu pożarów, policyjni piloci i strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 KM PSP m.st. Warszawy przez dwa dni ćwiczyli na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim, z wykorzystaniem podwieszanego pod śmigłowiec zbiornika z wodą, tzw. Bambi Bucket.

Takie zbiorniki umożliwiają gaszenie rozległych pożarów oraz prowadzenie akcji na dużych, trudno dostępnych terenach. Kształtem przypominają wiadro wykonane z wodoszczelnej tkaniny, które podwiesza się pod śmigłowcem na specjalnym haku do przenoszenia ciężkich ładunków. Aby napełnić Bambi Bucket, zanurza się go w zbiorniku wodnym o odpowiedniej głębokości, na przykład w jeziorze lub rzece. Do zrzutu wody służy zawór zamykający dno pojemnika. Zbiornik zajmuje niewiele miejsca i może być łatwo transportowany na pokładzie śmigłowca, i zostać w ciągu kilku minut przygotowany do działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu piloci śmigłowca mogą zrealizować wiele zrzutów znacznej ilości wody w dość krótkim czasie.

Od grudnia ub.r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy dysponuje takimi zbiornikami na wodę, które mogą zostać podpięte np. do policyjnych śmigłowców S-70i Black Hawk i W-3 Sokół i pozwalają na bezpośredni udział w akcjach gaszenia pożarów. Po szkoleniu teoretycznym, obejmującym podstawowe zasady obsługi zbiorników, w tym prawidłowego przechowywania, konserwacji, łączenia poszczególnych części służących do podwieszenia, przyszła kolej na zastosowanie wszystkich elementów w praktyce.

– Pod policyjnego Black Hawka typu S-70i podpięto najpierw mniejszy zbiornik gaśniczy o pojemności 1500 litrów i maksymalnej masie do 1650 kg, który może być również wykorzystywany przez W-3 Sokół, a następnie po zmianie załogi i zatankowaniu paliwa – większy, na co najmniej 2950 litrów i maksymalnej masie do 3100 kg. Wodę nabierano w rejonie ujścia Narwi do Wisły, by po kilku minutach dokonać jej zrzutu dokładnie nad ustalonym miejscem na poligonie PSP – mówi insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

– Podczas ćwiczeń sprawdzano zarówno poszczególne elementy systemu do autonomicznego zrzutu wody, system podwieszania zbiornika, jak i szybkość reagowania obu służb w przypadku zgłoszenia pożaru – dodaje koordynator ćwiczeń, zastępca dowódcy JRG nr 7 . bryg. inż. Grzegorz Kozioł.

– W takiej sytuacji odpowiedni sprzęt, przygotowanie i zgranie załóg stają się kluczowe, by błyskawicznie reagować na zagrożenie pożarowe i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru, którego skutki mogą być tragiczne. Zgodnie z porozumieniem podpisanym przez komendantów głównych Policji i PSP, funkcjonariusze obu formacji zdobywają podczas tego rodzaju ćwiczeń doświadczenie niezbędne do szybkiego i skutecznego gaszenia pożarów – podkreśla insp. pil. Robert Sitek.

Akumulatorowy system umożliwia autonomiczne operowanie zrzutem wody bez korzystania z instalacji elektrycznej śmigłowca, a sam system podwieszenia zbiornika gaśniczego umożliwia zwiększenie odległości zbiornika od pokładu do około 20 m co z kolei pozwala na napełnianie wodą w terenie trudno dostępnym, np. w lesie.

Niełatwy do zwalczenia proceder podpalania traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych. Podczas nich życie tracą także ludzie i zwierzęta. Nie wszystkich odstraszają kary, choć mogą być naprawdę surowe. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustawą o lasach oraz kodeksem wykroczeń za wypalanie traw grozi kara nagany, aresztu lub grzywny do 5 tys. zł. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, sprawcy grozi nawet kara pozbawienia wolności do 10 lat. Dodatkowo należy pamiętać, że oprócz wspomnianych sankcji rolnikom, którzy wypalają trawy, grożą kary nałożone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z cofnięciem dopłat włącznie.

mł. insp. ANNA KĘDZIERZAWSKA

zdjęcia Jacek Herok