Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przedstawicielka WHO w Komendzie Głównej Policji

„Wymiana doświadczeń” – to zdanie, które podczas spotkania w KGP 5 sierpnia br. pojawiało się wielokrotnie. Z dr Palomą Cuchi – szefową Przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia spotkali się nadinsp. Kamil Bracha – zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr n. med. Adam Frankowski – zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i mł. insp. dr hab. n. med. Magdalena Spólnicka – kierownik Zakładu Biologii CLKP.

Podczas spotkania insp. dr n. med. Adam Frankowski zaprezentował szczegółową procedurę przesiewowych badań genetycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Podczas spotkania dr Paloma Cuchi mówiła:

– Z wielkim zaciekawieniem przyglądam się Waszej pracy. Współpraca z Policją jest bardzo istotna dla WHO, a teraz w okresie pandemii szczególnie. Policja ma bardzo szeroki obszar działań. W wielu aspektach te działania są zbieżne z celami Światowej Organizacji Zdrowia. Jestem pod wielkim wrażeniem stworzonych przez polską Policję, zarówno podręcznika z procedurami reagowania na zagrożenia związane z SARS-CoV-2, jak i opracowanej przez CLKP procedury przeprowadzania testów.

Nadinsp. Kamil Bracha podziękował szefowej Przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia za zaangażowanie i wsparcie podczas reorganizacji Zakładu Biologii CLKP pozwalające na dostosowanie zakładu do badań wirusologicznych. Powiedział też, że wprowadzony system rzeczywiście się sprawdza, ponieważ od początku ogłoszenia przez WHO pandemii, czyli od 11 marca br., koronawirusem zakaziło się 305 policjantów na blisko 100 tysięcy funkcjonariuszy, z czego 175 policjantów zaraziło się w sposób związany ze służbą.

– Pracując nad stworzeniem procedury i algorytmu umożliwiających policjantom i pracownikom cywilnym Policji przeprowadzanie przesiewowych badań genetycznych, wykorzystaliśmy jak najwięcej już funkcjonujących w Policji rozwiązań. Dzięki czemu duża część procedury wprowadzona została bezkosztowo – podkreślał insp. dr n. med. Adam Frankowski.

Szefowa Przedstawicielstwa WHO w Polsce zapowiedziała, że przedstawiony jej polski system policyjny zaprezentuje w innych krajach.

Podczas spotkania poruszone zostały również tematy dotyczące szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, prowadzonych przez pracowników WHO w zakresie zarówno bezpieczeństwa i reagowania na zagrożenia związane z SARS-CoV-2, jak i poza nim. Dr Paloma Cuchi zaproponowała także polskiej Policji współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4.

Z kolei nadinsp. Kamil Bracha zwrócił uwagę na długofalowe skutki pandemii i szczególną potrzebę monitorowania wykrytych przypadków wśród policjantów i ich dalszej sytuacji zdrowotnej.

 

Izabela Pajdała