Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

HISTORIA Policyjne kalendarium

90 LAT TEMU

Maj 1930

• Z uchwalonego na lata 1930–1931 budżetu Policji Państwowej Komenda Główna PP dokonała pierwszego w bieżącym roku zakupu sprzętu motoryzacyjnego dla potrzeb formacji, nabywając 20 samochodów osobowych marki „Ford” (model 1930) oraz 25 motocykli renomowanej firmy „Harley Davidson” z jedno- i dwuosobowymi wózkami. Dzięki temu stan posiadania mechanicznych środków lokomocji osiągnął liczbę 200 samochodów osobowych, 50 ciężarowych oraz 60 motocykli. W najbliższych miesiącach – jak informuje „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” – komendy wojewódzkie PP otrzymają również nowe samochody ciężarowe, które zakupione zostaną w wytwórniach krajowych.

• Po raz pierwszy od czasu powołania Policji Państwowej w oficjalnym (urzędowym) wykazie krajowych bibliotek, wydawanym rokrocznie przez Ministerstwo Oświaty, ujęte zostaną policyjne biblioteki funkcjonujące w jednostkach terenowych PP, policyjnych świetlicach, klubach i szkołach. Przeprowadzone zostanie również tzw. skontrum, czyli inwentaryzacja posiadanych zbiorów – zapowiedział w służbowym okólniku komendant główny PP.

1 V – Prezydent RP Ignacy Mościcki przyjął delegację oficerów KG PP, organizatorów IV Ogólnokrajowych Zawodów Sportowych PP, które odbyły się we wrześniu 1929 r. w Katowicach i Królewskiej Hucie. W jej składzie znaleźli się: płk Janusz Jagrym-Maleszewski – komendant główny PP, podinsp. Józef Jeziorski – zastępca głównego komendanta Policji Woj. Śląskiego, oraz nadkom. Bolesław Kusiński z KG PP. Prezydent RP wysoko ocenił rozwój działalności sportowej w policyjnej formacji oraz sukcesy mundurowych sportowców, życzył im też dalszych osiągnięć. Delegaci wręczyli prezydentowi Mościckiemu – w imieniu wszystkich uczestników IV Ogólnokrajowych Zawodów – medal pamiątkowy oprawiony w rzeźbę z węgla kamiennego, który został wykonany przez jednego ze śląskich policjantów.

14 V – Z wielkim zainteresowaniem policyjnego środowiska regionu łódzkiego spotkała się informacja o zorganizowanej przez Zarząd Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” w Łowiczu profilaktycznej akcji mającej na celu kontrolę stanu zdrowia dzieci funkcjonariuszy miejscowej komendy powiatowej i pobliskich posterunków PP. Zadania tego podjął się lekarz powiatowy, dr Dietrich, który wśród zdiagnozowanych 40 małych pacjentów wykrył 22 przypadki krzywicy, u 31 osób – powiększone gruczoły chłonne, 1 – nerwicę serca, 1 – przepuklinę pępkową oraz 12 przypadków niedożywienia. Otrzymane wyniki dały podstawę do natychmiastowego leczenia maluchów.

 

40 LAT TEMU

Maj 1980

• O takich funkcjonariuszach, jak kapral Ryszard Stadnicki, dzielnicowy z KM MO w Hrubieszowie, z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że serce mają na dłoni. Swoją empatią i wrażliwością na ludzkie nieszczęście sprawiają, że stereotypowe opinie o nieprzystępnym i surowym „panu władzy” w bezpośrednim z nim kontakcie okazują się zwykłą plotką. Najlepszym tego przykładem jest kapral Stadnicki, który w swoim rejonie służbowym zaopiekował się ubogą rodziną wychowującą dwie małoletnie córeczki (bliźniaczki), dotknięte od urodzenia upośledzeniem umysłowym. Poznawszy sytuację materialną i równie tragiczne warunki mieszkaniowe tej rodziny, podjął energiczne działania interwencyjne u władz miejskich, aby ulżyć jej w niedoli. Po długich staraniach udało się załatwić komunalny lokal spełniający godziwe warunki do życia. Kapral Stadnicki nie spoczął na laurach. Nadal otacza serdeczną opieką swoich „podopiecznych”.

 

20 LAT TEMU

Maj 2000

1 V – Komendant wojewódzki w Katowicach, nadinsp. Mieczysław Kluk, na polecenie wojewody Marka Kempskiego powołał wydział do walki z korupcją. Kilkunastu policjantów działać będzie po cywilnemu i współpracować m.in. z urzędem skarbowym.

8 V – Z inicjatywy kierownictwa poznańskiej KWP oraz miejscowego oddziału stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” w gmachu komendy uroczyście otwarto wystawę poświęconą 60. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zaproszonych gości powitał insp. Tadeusz Pawlaczyk, komendant wojewódzki Policji, który przypomniał tragiczny los funkcjonariuszy Policji Państwowej zgotowany im wiosną 1940 roku przez sowiecki reżim. Wystawa, która ma charakter otwarty, wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców Poznania. W nawiązaniu do niej Kuratorium Oświaty ogłosiło wśród młodzieży szkół wielkopolskich konkurs „Katyń – Golgota Wschodu”.

11 V – W gmachu KGP, w obecności ambasadora Królestwa Niderlandów Justusa J. de Vissera, podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Komendą Główną Policji a Holenderską Agencją Policyjną, która jest jednostką o charakterze centralnym, mającą za zadanie wspomagać pracę jednostek regionalnych policji. Porozumienie podpisali: komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna i szef Holenderskiej Agencji Policyjnej Joop E. de Wijs.

17 V – W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP uruchomiono nowoczesny system identyfikacji daktyloskopijnej AFIS, służący do automatycznego kodowania i porównywania śladów linii papilarnych zabezpieczonych na miejscu przestępstwa z odciskami na kartach daktyloskopijnych zgromadzonych w policyjnych zbiorach. System kosztował ponad 3 mln USD, które CLK uzyskało z funduszu PHARE. Uroczystego otwarcia systemu dokonał minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki wespół z nadinsp. Janem Michną, komendantem głównym Policji.

25 V – Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła tezy raportu oceniającego działalność Policji po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju w 1999 roku. Zdaniem NIK, nowa organizacja formacji nie wpłynęła na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego, natomiast skutkowała wzrostem biurokracji policyjnej. W komendach powiatowych zatrudnienie policjantów w służbie kryminalnej spadło o 14,5%, w służbie prewencji zaś o 1,2%. Natomiast liczba policjantów w służbie logistycznej wzrosła o 91,5%. 

 

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

(Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie: www.hit.policja.gov.pl)