Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uhonorowani w Łodzi

17 grudnia 2019 roku w auli KWP w Łodzi im. nadinsp. Henryka Wardęskiego odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz organizacje kombatanckie województwa łódzkiego. Podczas uroczystości wręczono Krzyże Miednoje 1940 oraz Medale 100-lecia Powstania Polskiej Policji Państwowej.

Wśród przedstawicieli organizacji kombatanckich będących współorganizatorem spotkania należy wymienić: przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów Mirosława Pejkę, prezesa Związku Sybiraków w Łodzi Stanisława Jurkina, prezesa Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ Eugeniusza Liperta, prezesa ŚZŻAK Środowisko „Jodła” Tadeusza Bratka, komendanta Obwodu Łódzkiego POW mjr. Tomasza Paprockiego, dowódcę Okręgu Związku Strzeleckiego „Strzelec Rzeczypospolitej Polskiej” gen. ZS Wiesława Kubika oraz prezesa Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Edwarda Jamrozika.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości i przyjaciół środowiska rodzin policyjnych, wśród których byli: posłowie na Sejm RP Tomasz Trela i Tadeusz Woźniak, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, komendant wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr hab. Iwona Klonowska, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, wicemarszałek województwa łódzkiego Robert Baryła, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, radna Rady Miejskiej w Łodzi Agnieszka Wieteska, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność Waldemar Krenc, wicedyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Maksymilian Sokół-Potocki, przedstawiciele służb mundurowych i kombatanci.

Podczas uroczystości wręczono Krzyże Miednoje 1940 oraz Medale 100-lecia Powstania Polskiej Policji Państwowej. Krzyż Miednoje 1940 to odznaczenie przyznawane przez prezesa Stowarzyszenia oraz Kapitułę Krzyża osobom wyróżniającym się w kultywowaniu pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, ofiarach zbrodni katyńskiej. Z rąk komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego oraz prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego krzyże otrzymali: Anna Kochaniak, Leokadia Bęben, Bogumiła Stępkowska, Krystyna
Pawłowska i Bożenna Mikinka.

Medal 100-lecia Powstania Polskiej Policji Państwowej to odznaczenie ustanowione przez prezesa Stowarzyszenia w roku jubileuszu przypadającym w 2019. Jest przyznawany za pomoc w działalności Stowarzyszenia. Medal otrzymali: poseł na Sejm RP Tomasz Trela, poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, komendant wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Andrzej Łapiński, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, komendant Straży Miejskiej w Łodzi Zbigniew Kuleta, wicedyrektor CBW im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Maksymilian Sokół-Potocki, dyrektor BKS KGP insp. dr hab. Iwona Klonowska, prezes Posiadało sp.j. Łukasz Posiadało, prezes Jamir
sp. z o.o. Mirosław Sobieraj, prezes J. Kuczka i wspólnicy Józef Kuczka, Czesław Grabowski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej Mirosław Pejka, prezes Związku Sybiraków w Łodzi Stanisław Jurkin, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Eugeniusz Lipert, prezes Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin Adam Przepałkowski, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec RP gen. ZS Wiesław Kubik, przewodniczący Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Paweł Murawski. Następnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
woj. łódzkiego Krzysztof Balcer udekorował Małgorzatę Kolinkę Medalem 100-lecia Powstania Policji Państwowej.

KWP w Łodzi
zdj. Dominik Stanek