Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Styczeń 90 LAT TEMU

90 LAT TEMU

Styczeń 1930

• Komenda Główna PP rozpoczęła działania organizacyjne nad zaopatrzeniem funkcjonariuszy służb kryminalnych oraz interwencyjnych w pancerze ochronne krajowej produkcji. W jednej z hut górnośląskich zamówiono już odpowiednią stalową blachę, której nie przebije pocisk wystrzelony z pistoletów i rewolwerów kalibru 9 mm (np. Parabellum, Nagant) oraz 7,63 mm (np. Mauser), z odległości 10 metrów.

• W jednostkach terenowych PP najniższego szczebla rozszerza się akcja oświatowa mająca na celu umożliwienie posterunkowym uzupełnienia wykształcenia z zakresu szkoły podstawowej. Ostatnio kursy dokształcające, obejmujące program nauczania z klas IV i V rozpoczęto w posterunkach PP w Stawiszynie i Błaszkach (pow. kaliski). Kursy trwać będą 4 miesiące, koszty poniesie w całości Sejmik Powiatowy.

• Minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor wręczył inspektorowej Tomanowskiej, przewodniczącej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” (żonie insp. Tadeusza Tomanowskiego, komendanta PP Okręgu I Warszawskiego – przyp. J.P.), urzędowe zezwolenie na otwarcie biura pośrednictwa pracy „Rodziny Policyjnej” woj. warszawskiego. Mieści się ono w Al. Jerozolimskich 12 i czynne jest codziennie (oprócz sobót, niedziel i świąt) w godz. 17–19, tel. 109-86.

6 I – Z rąk niezidentyfikowanego sprawcy poległ na służbie post. Franciszek Tomczyk (z woj. lwowskiego).

20–22 I – W Wiedniu obradował VI Zjazd członków Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnej. Polską policję reprezentował nadinsp. dr Leon Nagler, naczelnik Wydziału IV KG PP (Centrala Służby Śledczej). W trakcie obrad dyskutowano o stanie zagrożenia przestępczością kryminalną na świecie, koncentrując się na zwalczaniu fałszerstwa znaków wartościowych, służących jako środki płatnicze (poza banknotami i markami), współpracy w zwalczaniu zjawiska handlu żywym towarem (kobietami i dziećmi), wymianie informacji o międzynarodowych przestępcach (odcisków palców, fotografii, radiotelegrafii) oraz wydania nowego podręcznika, dotyczącego międzynarodowego współdziałania w dziedzinie policyjno-kryminalnej.

 

40 LAT TEMU

Styczeń 1980

• W ogłoszonym w minionym roku przez kierownictwo KW MO w Rzeszowie konkursie o tytuł „Mistrza gospodarności” zwyciężyła załoga posterunku w Czudcu. Wspólnie, w ramach konkursu, funkcjonariusze posterunku przepracowali społecznie na rzecz swojej jednostki ponad 200 godzin, porządkując teren posesji, sadząc kwiaty, wykonując wykop pod garaż, remont dachu, a także ogrodzenie.

• Licząca 10 tys. woluminów biblioteka KW MO w Białymstoku zyskała nowe lokum w oddanym do użytku budynku Komendy Miejskiej MO. Biblioteka służy swym księgozbiorem nie tylko czynnym zawodowo funkcjonariuszom oraz członkom ich rodzin, ale również emerytom i rencistom. W zbiorach znajduje się również wiele podręczników z zakresu prawa i nauk społeczno-ekonomicznych, z których korzystają studiujący funkcjonariusze.

• „Alkohol a wypadki drogowe” to hasło popularnonaukowej sesji, którą zorganizowali wspólnie w Łańcucie przedstawiciele Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego, Prokuratury Wojewódzkiej, Komendy Wojewódzkiej MO, Towarzystwa Trzeźwości Transportowców oraz Zrzeszenia Prawników Polskich z Rzeszowa i Przemyśla.

• W Ustrzykach Dolnych odbyła się II Wojewódzka Spartakiada Zimowa funkcjonariuszy MO woj. krośnieńskiego. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: biegu biathlonowym na dystansie 7,5 km z dwoma strzelaniami z pistoletu P-64, sztafecie biathlonowej na trasie 4 x 5 km, połączonej z dwoma strzelaniami oraz dwóch przejazdach slalomu giganta. Puchar przechodni komendanta wojewódzkiego MO w Krośnie na rok 1980 otrzymała zwycięska drużyna z miejscowej KW MO.

 

20 LAT TEMU

Styczeń 2000

• Pierwsza w roku 2000 narada kadry kierowniczej Policji poświęcona była podsumowaniu efektów pracy formacji w roku ubiegłym oraz wytyczeniu priorytetów na okres najbliższy. W naradzie uczestniczyli: minister SWiA Marek Biernacki, wiceminister Bogdan Borusewicz, a w pierwszej części także premier RP Jerzy Buzek.

13 I – W Komisariacie Policji Warszawa-Mokotów uroczyście przekazano do użytku nowoczesne stanowisko kierowania. Zakończono w ten sposób kolejny etap prac remontowo-budowlanych prowadzonych w mokotowskiej jednostce od kilkunastu miesięcy. W uroczystości uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki, prezydent Warszawy Paweł Piskorski, komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna oraz przedstawiciele samorządu lokalnego.

15 I – Sierż. sztab. Dariusz Dąbrowski, przewodnik psa służbowego z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w KWP w Iławie, zginął tragicznie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Uczestnicząc w pościgu za kłusownikami ryb na jeziorze Jeziorak, na skutek załamania się lodu wpadł do wody. Pomimo podjętej akcji ratowniczej 32-letni sumienny i wzorowy policjant utonął. Pośmiertnie awansowany został na stopień młodszego aspiranta.

27 I – Krakowscy policjanci odzyskali dzieła sztuki skradzione z Biblioteki Jagiellońskiej, stanowiące część tzw. Berlinki, czyli Pruskiej Biblioteki Państwowej. Ich miejsce ukrycia ustaliła specjalna grupa zajmująca się ściganiem złodziei dzieł sztuki, powołana przez małopolskiego komendanta wojewódzkiego Policji.

27 I – Komendant główny Policji nadinsp. Jan Michna podpisał porozumienie o współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, reprezentowanym przez dyrektora IMP prof. dr. hab. Konrada Rydzyńskiego. Celem porozumienia, podpisanego na 5 lat, jest współdziałanie w zakresie monitorowania wpływu warunków pracy na stan zdrowia funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz wypracowania skutecznych metod profilaktycznych.

27–28 I – W międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji w Legionowie odbyła się konferencja szefów policji kryminalnych krajów środkowoeuropejskich. Wzięli w niej udział przedstawiciele ministerstw spraw wewnętrznych oraz policji i milicji Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Słowacji, Węgier i Niemiec. W toku obrad dyskutowano m.in. nad udoskonaleniem istniejących kanałów komunikacji oraz rozszerzeniem możliwości wykorzystania analizy kryminalnej.

 

JERZY PACIORKOWSKI
BEH-MP KGP

(Więcej informacji historycznych czytaj na stronie: www.hit.policja.gov.pl)