Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Dyskretny „Twój Parasol”

Funkcjonariusze z KSP i Komendy Rejonowej Policji Warszawa I włączyli się w stworzenie ogólnopolskiej wersji mobilnej, bezpłatnej aplikacji, dzięki której osoby narażone na przemoc w rodzinie mogą uzyskać wsparcie, informacje i szybką pomoc. Wyjątkowość tej aplikacji polega na dyskrecji – po uruchomieniu oficjalna jej część jest ukryta pod prognozą pogody, dzięki czemu osoba postronna nie zorientuje się w rzeczywistym przeznaczeniu programu.

Aplikacja „Twój Parasol” powstała w ramach projektu „Efektywna Policja – ochrona ofiar i świadków przemocy” i programu Unii Europejskiej „Rights, Equality and Citizenship Programme (REC)”. Do polskiego, innowacyjnego projektu dołączyły Niemcy, Litwa i Łotwa. Aplikacja dostępna jest na terenie tych czterech krajów. Działa w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim.

„Twój Parasol” można pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą QR kodów. Dostępna jest również na stronie internetowej www.twojparasol.com.

WSPARCIE

Aplikacja ma dwa tryby działania: ukryty i jawny. W trybie jawnym widoczna jest tylko ikonka pogodowa. W ukrytym, wyposażonym na każdym poziomie w znaczek szybkiego ukrywania, ofiara przemocy ma dostęp do szybkiego paska z notatnikiem, numerem 112, alertem i mapą. Dla bezpieczeństwa ofiar przemocy wszystkie dane zebrane za pomocą aplikacji nie zostają zapisane w telefonie.

„Twój Parasol” umożliwia przesyłanie informacji o zdarzeniach (zdjęcia, wideo, dźwięk, tekst) na wcześniej skonfigurowany adres e-mail do ewentualnego wykorzystania później, bez pozostawienia śladów w smartfonie. Ofiara przemocy w rodzinie może szybko wybrać numer 112 oraz przesłać komunikat alarmowy na wybrany podczas konfiguracji aplikacji adres e-mail wraz z wyświetleniem lokalizacji użytkownika potrzebującego pomocy.

Ważnym elementem aplikacji są materiały edukacyjne na temat przemocy.

– Nawet jadąc autobusem czy w bezpiecznym dla siebie momencie, osoba doznająca przemocy może przeczytać o wielu aspektach przemocy w rodzinie. Dowie się również, co może zrobić w sytuacji, w której się znalazła – mówi o aplikacji kom. Paweł Mikitiuk, naczelnik Wydziału Prewencji KRP Warszawa I (Śródmieście), zaangażowany w tworzenie aplikacji.

Funkcjonariusze śródmiejskiej rejonówki wraz z zespołem psychologów wyposażyli „Twój Parasol” w kilka najważniejszych tematów dotyczących przemocy w rodzinie. Użytkownik aplikacji ma możliwość ocenić ryzyko przemocy, poznać procedurę „Niebieskiej Karty”, regulacje prawne, dowiedzieć się, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje oraz czemu tak trudno wyjść z przemocy.

Funkcja alert daje możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail oraz możliwość szybkiego wybrania numeru telefonu alarmowego w nagłych sytuacjach.

– Uznaliśmy, że każdy pokrzywdzony ma bliską osobę, której może przekazać taką informację. To może być koleżanka, mama, siostra czy ktoś z fundacji pomocowej. W przesłanym e-mailu jest informacja, że dana osoba potrzebuje pomocy oraz na końcu jest informacja, że jeżeli dostałeś taką wiadomość, to trzeba powiadomić Policję – powiedział 4 grudnia ub.r. podczas podsumowania projektu insp. Sławomir Piekut, komendant rejonowy Policji Warszawa-Śródmieście.

Aplikacja umożliwia również dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą w ich najbliższym otoczeniu.

POMOC

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji, jak podkreślają pomysłodawcy, jest „notatnik”, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który później będzie mógł służyć jako materiał dowodowy. Wszystkie dane nie zapisują się w pamięci telefonu.

– Bardzo często przy sprawach o znęcanie się na etapie, kiedy policjant podejmuje interwencję, jest wszystko jasne. Natomiast wcześniej czy później sprawa trafia do sądu i wtedy robi się problem, bo sąd pyta o dowody. Dlatego chcemy, żeby osoba, która jest dotknięta przemocą, zbierała i katalogowała materiał dowodowy. Zbuduje to później w sądzie obraz, który może przekonać sędziego, że mamy do czynienia z ofiarą przemocy – mówił insp. Sławomir Piekut.

W TROSCE O OFIARY PRZEMOCY

W wielu kulturach symboliczne znaczenie parasola to ochrona, ale również godność, honor i szacunek. Od momentu uruchomienia aplikacji od początku grudnia 2019 roku aplikację pobrało ok. 2 tys. osób. Z danych zebranych tylko przez Policję w trakcie procedury „Niebieska Karta” wynika, że w 2018 roku ofiarami przemocy domowej padło ponad 88 tys. osób, w tym 65 tys. kobiet, 10 tys. mężczyzn i 12 tys. dzieci.

W ramach programu dla policjantów realizujących jego założenia w codziennej służbie zostało kupione podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej oraz 7 tysięcy kolorowych kocyków, które są używane podczas interwencji domowych, gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci. Policjanci wyposażeni są również w kieszonkowy poradnik „Stop przemocy w rodzinie”, w którym obok procedur interwencyjnych i postępowania w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie znalazły się wskazówki, jak rozmawiać z ofiarami przemocy. Również w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinach policyjnych. Funkcjonariusze mają do dyspozycji także broszury i ulotki w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

IZABELA PAJDAŁA