Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

XII KONGRES SEKCJI POLSKIEJ IPA

Nowe władze Sekcji Polskiej

Zamek Janów Podlaski był od 6 do 8 grudnia 2019 r. miejscem XII Kongresu Sekcji Polskiej IPA, podczas którego odbyły się wybory władz. Prezydentem został Piotr Wójcik.

Wsobotę rano w sali konferencyjnej hotelu rozpoczęły się obrady, którym przewodniczył ustępujący prezydent IPA Fryderyk Orepuk. Po dopełnieniu formalności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Szymurski stwierdził ważność kongresu i przystąpiono do obrad.

NOWY PREZYDENT

Wybory na prezydenta odbywały się po raz pierwszy w zmienionej formule, gdzie swoje aplikacje kandydaci byli zobowiązani złożyć dwa miesiące przed kongresem. Jedynym kandydatem na prezydenta był Piotr Wójcik, który przedstawił delegatom główne tezy koncepcji pracy prezydenta i Prezydium na 4-letnią kadencję. 71 kandydatów, czyli wszyscy uprawnieni do głosowania, jednomyślnie wybrali Piotra Wójcika na prezydenta Sekcji Polskiej IPA.

PREZYDIUM

Następnie przystąpiono do wyboru 8 członków Prezydium. Zgłoszono 12 kandydatów. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania wyłoniono 8 członków Prezydium. Po ukonstytuowaniu się Prezydium jego skład, z podziałem na funkcje, przedstawia się następująco: wiceprezydenci – Witold Drzażdżyński (Wielkopolska GW), Aneta Sobieraj (Łódzka GW) i Janusz Podżorski (Śląska GW); sekretarz generalny – Ewa Dębowska (Stołeczna GW); zastępca sekretarza – Radosław Skubina (Podlaska GW); skarbnik – Adam Pietrzkiewicz (Podkarpacka GW); zastępca skarbnika – Zbigniew Tomaszek (Małopolska GW) oraz członek Prezydium – Adam Mateńko (Lubelska GW).

KOMISJA REWIZYJNA

Do wyboru składu Komisji Rewizyjnej na 5 miejsc kandydowało 6 osób. Ponownie przystąpiono do głosowania tajnego, podczas którego wyłoniono 5-osobowy skład komisji. przewodniczącym został Piotr Szymurski, a członkami: Roman Herezo, Józef Gorzałka, Mirosław Dombrowski oraz Jan Maciejczuk.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów programu kongresu prowadzący ogłosił zakończenie obrad.

UROCZYSTA GALA

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, którą swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: insp. Robert Szewc – komendant wojewódzki Policji w Lublinie, nadinsp. Jarosław Rzymkowski – komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, mł. insp. Grzegorz Pietrusik – komendant miejski Policji w Białej Podlaskiej, mł. insp. Tomasz Wyszkowski – komendant powiatowy Policji w Siemiatyczach, kom. Mariusz Smagiel – komendant Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim oraz przedstawiciele władz samorządowych: Michał Litwiniuk – prezydent Białej Podlaskiej i Leszek Chwedczuk – wójt gminy Janów Podlaski.

Wśród gości był również prezydent światowy Pierre Martin Moulin i sekretarz generalny IPA May-Britt Rinnaldo-Ronnebro oraz delegaci z 15 sekcji narodowych: z Austrii, Litwy, Estonii, Mołdawii, Irlandii, Cypru, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji, Szwecji, Łotwy, a także przedstawiciel ONZ z Rumunii.

Gratulacje dla nowo wybranych, a także wszystkich obecnych na sali skierowali prezydent światowy Pierre Martin Moulin oraz sekretarz generalny Światowej IPA May-Britt Rinnaldo-Ronnebro. W uznaniu za pracę i ciekawe inicjatywy, aktywność na arenie międzynarodowej i sportowej przekazali wiele ciepłych słów pod adresem członków Sekcji Polskiej IPA. Następnie Piotr Wójcik wraz z Fryderykiem Orepukiem wręczyli nadinsp. Jarosławowi Rzymkowskiemu, komendantowi wojewódzkiemu Policji w Gdańsku, statuetkę „Człowieka Roku IPA Sekcja Polska”, która jest przyznawana osobom szczególnie promującym i identyfikującym się z mottem stowarzyszenia „Służyć poprzez Przyjaźń”. Wręczono także odznaczenia honorowe – medale „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” i uhonorowano okazjonalnymi pamiątkami wszystkie delegacje zagraniczne.

Po zakończeniu oficjalnej części delegaci i zaproszeni goście mieli okazję do wielu rozmów, wspomnień i snucia planów na przyszłość – a to wszystko w serdecznej i przyjaznej atmosferze.

E. GARGULA
zdj. A. Klimczak