Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spotkania platformy EMPACT

Wspólnie zwalczajmy przestępczość – pod tym hasłem odbyło się w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji spotkanie europejskiej platformy EMPACT Nowe Substancje Psychoaktywne/Narkotyki Syntetyczne.

W spotkaniu 23 grudnia 2019 r. uczestniczyło 38 przedstawicieli z 23 krajów członkowskich UE oraz stowarzyszonych, Europolu, ONZ i sektora prywatnego. Przewodniczył mu insp. Adam Cieślak, zastępca komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Tematyką spotkania było przygotowanie działań EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne na 2020 rok, które zgodnie z priorytetami Rady Unii Europejskiej, mają multidyscyplinarny charakter obejmujący szeroki zakres zadań z zakresu rozpoznawania i zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, jak również budowania potencjału kadr i prewencji kryminalnej.

Reprezentowana przez CBŚP Polska w bieżącym Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE na lata 2018-2021 jest krajem przewodniczącym implementacji priorytetów w ramach platformy. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu logistycznemu zapewnionemu przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w ramach projektu NPSYD/01/2019/EMPACT.

CBŚP, ipk

zdj. CBŚP