Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gala Jubileuszowa

Wieczorem 3 grudnia br. na deskach Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, oficjalnie podsumował obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Na gali wręczono nagrody osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz Policji.

Ogólnopolskie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zainaugurowano pod koniec stycznia 2018 r. premierą spektaklu pt. „Służba” w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Od tego momentu na terenie całego kraju odbywały się jubileuszowe uroczystości, m.in.: VI Charytatywny Bal Oficerski Policji, nadania patronów komendom wojewódzkim Policji, centralne i wojewódzkie obchody Święta Policji, nadania nowego sztandaru Komendzie Głównej Policji na dziedzińcu Belwederu, Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, konferencje, wernisaże, wystawy, pokazy, prelekcje i przedsięwzięcia sportowe, a ich kulminacją była Gala Mistrzów Sportu w PKOl, podczas której okolicznościowym medalem wyróżniono stu policyjnych sportowców (czyt. s. 19). Prowadzono także honorową zbiórkę pod hasłem „100 litrów krwi na 100-lecie Policji”. Z okazji rocznicy powstał też Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej. Podsumowaniem wszystkich inicjatyw była Gala Jubileuszowa w Łazienkach Królewskich.

GALA i ZAPROSZENI GOŚCIE

Organizatorem gali był Gabinet Komendanta Głównego Policji, który wspierali Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz koncern PKN Orlen. Uroczystość zorganizowano w zabytkowych wnętrzach Starej Oranżerii, pamiętającej czasy Rzeczypospolitej Obojga Narodów i uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W orkiestronie pod sceną Teatru Królewskiego zasiadła Orkiestra Reprezentacyjna Policji w mundurach galowych, która zapewniała oprawę muzyczną. Z dyskretnie zamontowanego rzutnika kinowego wyświetlane były krótkie, efektowne formy filmowe, poprzedzające wręczenie statuetek w każdej z kategorii. W rolę konferansjerów wcielili się Tomasz Wolny z TVP oraz znana projektantka mody Dorota Kasprzak-Sabik.

Na widowni Teatru Królewskiego zasiedli, m.in.: Elżbieta Witek – marszałek Sejmu RP, prof. Tomasz Grodzki – marszałek Senatu RP, Mariusz Kamiński – minister SWiA i koordynator służb specjalnych, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji i jego zastępcy: nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Kamil Bracha i insp. Tomasz Szymański, Grzegorz Piechowiak – poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, Piotr Walczak – nadinspektor Służby Celno-Skarbowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, Iwona Michałek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek – biskup polowy Wojska Polskiego i krajowy duszpasterz Policji, ks. bp Mirosław Wola – naczelny kapelan ewangelicki Duszpasterstwa Wojskowego, przewodniczący i przedstawiciele związków zawodowych, fundacji i stowarzyszeń działających w Policji oraz współpracujących z Policją, przedstawiciele świata nauki, kultury i sportu, przedstawiciele administracji państwowej, a także komendanci wojewódzcy Policji, dyrektorzy biur KGP i oficerowie łącznikowi akredytowani przy ambasadach RP. W gronie zaproszonych znalazły się osoby wspierające policjantów w ich służbie, za co Komendant Główny Policji przyznał statuetki jubileuszowe w następujących kategoriach: „Z historią w nowoczesność”, „Serce dla Policji”, „Nie ma Policji bez historii”, „Policja w literaturze”, „Policja – sport – prestige” oraz „Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie”.

POWITANIE

Na początku gali został odczytany list okolicznościowy prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którym premier złożył serdeczne życzenia i podziękowania dla całej formacji za trud i poświęcenie w służbie. „Gala Jubileuszowa Policji to święto tych, którzy od lat są gwarantem bezpiecznego życia Polek i Polaków, święto tych, bez których budowanie bezpiecznego państwa nie byłoby możliwe. Dzięki waszej pracy nasi rodacy czują się dziś bezpiecznie” – napisał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Komendant Główny Policji. Podziękował Polakom za zaufanie, jakim obdarzyli Policję i – nawiązując do listu premiera – dodał, że 89 proc. (wg danych CBOS) naszych rodaków uznało Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie.

– To najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać na 100. rocznicę powołania Policji Państwowej – powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Komendant podziękował wszystkim ministrom SWiA, z którymi miał zaszczyt współpracować. Po czym przypomniał, że m.in. dzięki „Programowi modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” zakupiono nowoczesny sprzęt i wyposażanie Policji oraz wzrosły wynagrodzenia policjantów i pracowników cywilnych. Kwota przeznaczona na realizację programu wyniosła 6 mld zł.

WYRÓŻNIENI

Po oficjalnym otwarciu gali Komendant Główny Policji podziękował osobom, które są zaangażowane w działania na rzecz Policji i zaprosił na scenę wyróżnionych w pierwszej  kategorii „Z historią w nowoczesność” – marszałek Sejmu Elżbietę Witek, ministra SWiA Mariusza Kamińskiego oraz dyrektor Centrum Operacyjnego MON Agnieszkę Glapiak, reprezentującą ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

W kategorii „Z historią w nowoczesność” jako pierwsza statuetkę otrzymała marszałek Elżbieta Witek, która dziękując za wyróżnienie, powiedziała, że nadzorowanie Policji w jubileuszowym roku 100. rocznicy powołania Policji Państwowej było dla niej zaszczytem. Wspominając Centralne Obchody Święta Policji w 2019 r. na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, powiedziała:

– Gdyby marszałek Piłsudski tutaj był, z pewnością byłby z Państwa dumny. Jesteśmy dumni z polskiej Policji – stwierdziała marszałek Elżbieta Witek. Wyraziła też słowa uznania dla Komendanta Głównego Policji za dotychczasową współpracę i pogratulowała policjantom tak dobrego przełożonego. Na zakończenie swojego wystąpienia złożyła życzenia pracownikom cywilnym i policjantom w związku z jubileuszem.

Po marszałek Witek statuetkę otrzymał minister Mariusz Kamiński, który powiedział, że nagroda ta będzie mu przypominała o jego obowiązkach wobec Policji: konieczności tworzenia optymalnych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, aby formacja funkcjonowała sprawnie, była silna i dobrze zorganizowana. Zapewnił, że po konsultacjach z funkcjonariuszami, przedstawicielami związków zawodowych i kierownictwem Policji ministerstwo zaproponuje nowe inicjatywy odpowiadające obecnym potrzebom formacji. Następnym nagrodzonym był Mariusz Błaszczak – były minister SWiA. Przesłany przez niego list odczytała Agnieszka Glapiak – dyrektor Centrum Operacyjnego MON. Nagrodę przyznano również byłemu ministrowi SWiA Joachimowi Brudzińskiemu, któremu jednak obowiązki służbowe nie pozwoliły uczestniczyć w gali.

W kategorii „Serce dla Policji” – za działalność, która przywraca wiarę w dobro człowieka oraz w podziękowaniu za opiekę nad 250 rodzinami i osobami potrzebującymi – nagrodę z rąk nadinsp. Dariusza Augustyniaka, I zastępcy Komendanta Głównego Policji, otrzymała mł. insp. w st. spocz. Irena Zając – prezes zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W kategorii „Policja w literaturze” nagrodę otrzymała Katarzyna Puzyńska – autorka książek o Policji pt. „Policjanci. Ulica” i „Policja bez munduru”, za sposób zaprezentowania sukcesów i słabości formacji oraz za przekazanie części honorarium ze sprzedaży książek na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Nagrodę wręczył insp. Tomasz Szymański, zastępca Komendanta Głównego Policji.

W kategorii „Nie ma Policji bez historii” statuetkami wyróżniono przedstawicieli stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.” za szerzenie wiedzy o policjantach II RP, o tradycji i historii Policji. Nagrody odebrali: Teresa Bracka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, Anna Wesołowska – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. i Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Nagrody wręczył nadinsp. Kamil Bracha – zastępca Komendanta Głównego Policji.

W kategorii „Policja – sport – prestige” statuetkę otrzymał Czesław Lang – były kolarz, medalista Igrzysk Olimpijskich i mistrzostw świata, zwycięzca i organizator Tour de Pologne, w ramach którego organizowane są Mistrzostwa Polski Policjantów w Kolarstwie Szosowym, za promowanie pasji do uprawiania sportu w środowisku policjantów i pracowników Policji. Wyróżnionemu nagrodę wręczył nadinsp. Dariusz Augustyniak, I zastępca Komendanta Głównego Policji.

W kategorii „Tradycja w służbie ludziom i ojczyźnie” uhonorowano Grzegorza Piechowiaka – przewodniczącego społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Głównej Policji oraz posła na Sejm i przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Policji. W podziękowaniu za sztandar ufundowany dla Komendy Głównej Policji nagrodę wręczył gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.

Na zakończenie wręczenia statuetek wyróżnionym Komendant Główny Policji podziękował funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom Policji za organizację wszystkich imprez jubileuszowych wchodzących w skład obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W czasie gali wsparto fundację FPWiSpPP.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Imprezę uświetnili soliści i wokaliści oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji. W przerwach między wręczaniem pamiątkowych statuetek zaśpiewali m.in.: Katarzyna Bochyńska-Wojdył, zespół wokalny „Nutka”, a gwiazdą wieczoru była Halina Mlynkova, która jeden ze swoich przebojów zaśpiewała przy akompaniamencie policyjnej orkiestry.

Imprezę patronatem medialnym objęły TVP Info i Polskie Radio.

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI
fot. Jacek Herok, Marek Krupa (2)