Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przecież tylko Polsce służę

18 października 2019 roku, w ramach obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się XXI spotkanie z historią – Przecież tylko Polsce służę. Gospodarzami tego wydarzenia byli: prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka oraz komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk.

Organizatorem konferencji był Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach, patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk i śląski kurator oświaty mgr Urszula Bauer, a medialny TVP Katowice.

Konferencję otworzyła, witając gości, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka. Następnie głos zabrali wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w st. sp. Tadeusz Budzik.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. synowie i córki przedwojennych policjantów skupieni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna 1939 r., zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski, delegacje jednostek Policji z centralnej i południowej Polski, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa śląskiego, Katowic, śląskiego garnizonu Policji, NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego, służb mundurowych, Muzeum Katyńskiego – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Muzeum Historii Katowic w Katowicach, Katowickiego Oddziału IPN, a także uczniowie klas mundurowych szkół średnich. Ponadto delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz organizacji patriotycznych i kombatanckich.

Przewodniczącym konferencji był mł. insp. Paweł Dratwiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

WYRÓŻNIENIA

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla zasłużonych wolontariuszy.

Medalem pamiątkowym „Nasz Honor dla Godności Polski” Stowarzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych w PRL Godność został wyróżniony nadkom. Krzysztof Musielak – dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Medal wręczył przewodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał Jankowski w asyście przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. sztab. Michała Szcześniaka.

Medalem „Pro Patria” zostali uhonorowani: asp. sztab. Rafał Jankowski – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów w Warszawie, oraz asp. sztab. Michał Szcześniak – przewodniczący ZW NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego. Odznaczenia w imieniu szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczyła prezes Teresa Bracka w asyście zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka.

Okolicznościową plakietę z okazji 100-lecia Policji Państwowej otrzymał dyrektor III LO w Dąbrowie Górniczej im. gen. Władysława Andersa mgr Artur Iwanow, którą w imieniu komendanta wojewódzkiego w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofa Justyńskiego wręczył zastępca szefa śląskiego garnizonu Policji insp. Mariusz Krzystyniak w asyście prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresy Brackiej. Plakietę w imieniu dyrektora III LO odebrała wicedyrektor Violetta Ziółko.

Ponadto prezes Teresa Bracka na ręce wicedyrektor przekazała do biblioteki szkolnej publikacje, które ukazały się dzięki współpracy Stowarzyszenia z Biurem Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP oraz Katowickim Oddziałem IPN.

REFERATY

W części drugiej tego „znaku policyjnego pamięci” zaproszeni goście mogli wysłuchać bardzo interesujących referatów:

Rys historyczny II Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939

Zbigniew Gołasz – kierownik Oddziału w Muzeum w Gliwicach, w swym referacie omówił powstanie, rozwój i klęskę II Rzeczypospolitej, przytaczając wiele cennych informacji związanych z gospodarką, ekonomią czy edukacją społeczeństwa. Ponadto przedstawił rozwój Wojska Polskiego oraz pokrótce innych formacji uzbrojonych jak Policja, Straż Graniczna czy Korpus Ochrony Pogranicza. Zbigniew Gołasz w swoim referacie ujął również sytuację polityczną panującą w ówczesnej Polsce.

Policja Państwowa 1919–1939

Nadkom. Krzysztof Musielak – dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie, w swym referacie przedstawił podstawowe zadanie każdego państwa, jakim jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na swoim terytorium. Prelegent ponadto przedstawił codzienną służbę funkcjonariuszy Policji Państwowej, ich postawy patriotyczno-obywatelskie oraz działania poza służbą na rzecz lokalnych środowisk, organizacji czy stowarzyszeń. Swoje wystąpienie zakończył omówieniem udziału w kampanii wrześniowej policjantów, którzy walczyli z Wehrmachtem, Armią Czerwoną oraz ukraińskimi nacjonalistami.

Policjanci Województwa Śląskiego 1922–1939

Grzegorz Grześkowiak – przedstawiciel Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach, w swym wystąpieniu przedstawił historię Policji Województwa Śląskiego II RP, omawiając m.in. sylwetki głównych komendantów, codziennej służby oraz utworzonego w roku 1924 Policyjnego Klubu Sportowego Katowice. Ponadto przedstawił udział śląskich policjantów w wojnie obronnej Polski w 1939 roku i ich martyrologię w aspekcie zbrodni katyńskiej oraz terroru niemieckich nazistów.

Proces szkolenia funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego 1922–1939

Insp. dr Rafał Kochańczyk – komendant Szkoły Policji w Katowicach, w swym referacie zaprezentował szkolenie szeregowych i oficerów Policji Województwa Śląskiego 1922–1939. Ponadto przedstawił sylwetki policyjnych wykładowców na przykładzie Szkoły Policji Województwa Śląskiego w Świętochłowicach i Katowicach. Ostatnia cześć wystąpienia była omówieniem formy wydawniczej, jaką był wydawany w latach 1926–1939 Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego, będący swoistym kompendium wiedzy fachowej dla śląskich policjantów okresu międzywojennego.

WYSTAWY

Ponadto uczestnicy konferencji mogli zwiedzić w Izbie Pamięci przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. stałą wystawę historyczną poświęconą historii i martyrologii funkcjonariuszy Policji II RP, po której oprowadzał gości przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Grześkowiak.

W czasie konferencji można było także obejrzeć czasową wystawę historyczną, na 16 banerach, przygotowaną z okazji 100-lecia Policji Państwowej 1919–2019 przez funkcjonariuszy i pracowników Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP w Warszawie.

KRZYSZTOF MUSIELAK
dyrektor BEH-MP KGP
zdj. Grzegorz Grześkowiak
(Materiał zrealizowany na zamówienie miesięcznika „Policja 997”)