Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sympozjum i konkurs analityków

„Analiza kryminalna – specjalizacja czy interdyscyplinarność” to temat przewodni XVIII Sympozjum Analityków Kryminalnych, które odbywało się od 1 do 4 października w Rynie. Wzięło w nim udział prawie 100 analityków kryminalnych z blisko 160 pełniących służbę w Policji. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele świata nauki, prokuratury, innych służb oraz instytucji ubezpieczeniowych.

Wsympozjum uczestniczyli także znani i cenieni w środowisku analityków kryminalnych byli dyrektorzy Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, m.in.: insp. w st. spocz. Wiesław Kordas, insp. Marek Ślizak (obecnie zastępca komendanta BSWP KGP) oraz insp. w st. spocz. Waldemar Ignaczak, jeden z pierwszych wykładowców analizy kryminalnej w WSPol. w Szczytnie, który był nauczycielem większości policyjnych analityków kryminalnych.

LIDERZY ANALITYKÓW 2019

Po wystąpieniu rozpoczynającym sympozjum insp. Waldemara Wołowca, obecnego dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP, swoje prezentacje w ramach konkursu na lidera analizy kryminalnej zademonstrowali analitycy z całej Polski. Do konkursu zagłoszono kilkanaście prezentacji przygotowanych na podstawie spraw prowadzonych w kraju. Wytypowano 11 z nich, a jurorami wybranych prac zostali wszyscy zgromadzeni na sali analitycy. Po zsumowaniu wyników okazało się, że dwie najwyżej ocenione (z Bydgoszczy i Łodzi) otrzymały tę samą liczbę punktów. Zwycięzcę konkursu wyłonili więc członkowie kapituły, w skład której weszli: mł. insp. Robert Malinowski – zastępca dyrektora BWiIK KGP, mł. insp. Dariusz Babisz – naczelnik Wydziału Analizy Kryminalnej BWiIK KGP, nadkom. Daniel Jakubowski – naczelnik Wydziału Analizy Kryminalnej CBŚP, kom. Piotr Romanowicz – analityk z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KSP, zdobywca tytułu „Lidera analityków kryminalnych Policji z 2018 roku” w pierwszej edycji konkursu, nadkom. Krzysztof Gąsiorowski – analityk z KWP w Krakowie, przedstawiciel analityków WWK KWP/KSP i nadkom. Artur Gniadek – przedstawiciel analityków CBŚP.

Wyłaniając laureata, komisja brała pod uwagę: sposób doboru analizowanych danych, zastosowane narzędzia analizy oraz dodatkowe umiejętności, z których korzystali policjanci podczas pracy nad sprawami. Bardzo ważnym kryterium były umiejętności przekazania własnych wniosków oraz przekonania do nich słuchaczy. Takie kompetencje mają znaczenie w pracy na stanowisku analityka, który swoim raportem z analizy kryminalnej powinien przekonać zleceniodawców do wykorzystania zaproponowanych wniosków w ich dalszej pracy.

Zwycieżył nadkom. Jacek Gardyza z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy prezentacją analizy kryminalnej pt. „Oszustwa metodą na funkcjonariusza CBŚP” (analiza dotyczy również podobnych przestępstw, tj. metodą na wnuczka, krewnego, funkcjonariusza). Autor pokazał skalę pracy analityka kryminalnego w Policji, wskazał na problemy, jakie napotkał podczas analizy i przetwarzania tysięcy danych. Na koniec podzielił się z uczestnikami sympozjum swoimi przemyśleniami, pomysłami, wnioskami i rozwiązaniami, które inni analitycy mogą zastosować w swojej pracy w przyszłości.

Drugie miejsce zajął asp. Marcin Majdzik z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Łodzi prezentacją pt. „Zabójstwo Pauliny D.”. Autor krok po kroku przedstawił sposób, w jaki poszukiwał informacji ze wszystkich dostępnych źródeł, opowiadał o sposobach i programach komputerowych, z których korzystał przy ich przetwarzaniu i porządkowaniu. Mówił, jak nakierowywać funkcjonariuszy operacyjnych na właściwe ścieżki postępowania podczas prowadzenia podobnych spraw w przyszłości.

Trzecie miejsce przypadło podinsp. Robertowi Brzozowskiemu z Zarządu CBŚP w Lublinie za prezentację pt. „Dopalacze i bitcoiny”. Funkcjonariusz przedstawił poszczególne etapy poszukiwania informacji o sklepach internetowych sprzedających dopalacze oraz cyfrowych ścieżkach finansowana procederu. Pokazał współzależności między wirtualnymi portfelami kryptowaluty bitcoin i przepływu środków między internetowymi stronami, na których dochodziło do transakcji, a zleceniodawcami, pośrednikami i producentami. Prezentował sposoby, jakich używali przestępcy, próbując „ukryć się w sieci” i metody na ich identyfikację. Autor pokazał, jakimi zasobami finansowymi operowali przestępcy – kwota środków użytych do popełnienia przestępstwa w omawianej prezentacji wynosiła ponad 1,5 mln złotych.

Nagrody w wysokości czterech, dwóch i tysiąca złotych ufundowane przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka wręczył laureatom insp. Waldemar Wołowiec – dyrektor BWiIK.

WYMIANA NAJNOWSZYCH INFORMACJI

Prócz swoistej rywalizacji analityków wymiana najnowszych informacji między uczestnikami stanowiła najważniejszą część sympozjum. Rozmawiano m.in.: o przetwarzaniu i analizie danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych, zintegrowanej Platformie Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej, możliwości systemów monitoringu ruchu drogowego w kraju oraz innych państwach, analizie danych w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej, o projektach na zakup oprogramowania i sprzętu oraz o szkoleniach realizowanych obecnie przez WAK BWiIK KGP, a o przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej mówił dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom Warta S.A.

Ostatniego dnia sympozjum specjaliści z BWiIK KGP przedstawili nowe funkcjonalności w Policyjnym Systemie Informacyjnym, Krajowym Systemie Informacyjnym Policji i Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych w kontekście wymiany informacji oraz możliwości wykorzystania danych PNR (Passenger Name Record – system przekazywania danych wszystkich pasażerów przylatujących i odlatujących z Polski) oraz wielkoskalowych systemów informacyjnych UE na potrzeby analizy kryminalnej. 

 

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI