Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

Dzień Służby Cywilnej, obchodzony corocznie 11 listopada, to doskonała okazja do podziękowań, do podkreślenia roli, jaką odgrywacie Państwo we współczesnej Policji.

Szanowni Państwo,

przypadająca w tym roku szczególna, setna rocznica powołania Policji Państwowej skłania do wielu przemyśleń i refleksji. Jedna z nich dotyczy udziału korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu i sukcesach naszej formacji. Niestety, Wasza praca często pozostaje w cieniu działań podejmowanych przez funkcjonariuszy. Jako szef formacji doskonale zdaję sobie sprawę ze znaczenia wykonywanych przez pracowników Policji zadań i mam pełną świadomość, że bez Was bardzo trudno byłoby osiągać nasze cele.

Dzień Służby Cywilnej, obchodzony corocznie 11 listopada, to doskonała okazja do podziękowań, do podkreślenia roli, jaką odgrywacie Państwo we współczesnej Policji. To dzięki Wam sprawnie funkcjonuje obieg dokumentów, dokonujemy ważnych, wielomilionowych zakupów wyposażenia, rozwija się policyjna informatyka i badania kryminalistyczne, a na konta każdego z nas wpływa uposażenie. Dzięki Waszej pracy zarówno nasze samochody, jak i broń utrzymywane są w sprawności, a stan obiektów jest coraz lepszy.

Mógłbym tak wyliczać w nieskończoność, ale wniosek jest oczywisty – bez Was nie byłoby dobrze funkcjonującej Policji i bezpiecznej Polski. Codziennie stawiacie się do pracy, choć – czego mam świadomość – zarobki większości z Was są dalekie od ideału. A mimo to skutecznie i z poświęceniem wypełniacie swoje obowiązki. Ja i wszyscy funkcjonariusze jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni. Zapewniam też, że czynimy starania, aby płace pracowników były coraz wyższe.

Szanowni Państwo,

jesteście członkami naszej wielkiej, policyjnej rodziny. Choć nie nosicie mundurów, Wasz udział w zwalczaniu przestępczości jest znaczący. Wielokrotnie siedzicie z policjantami przy sąsiednich biurkach, realizując podobne zadania i doskonale orientujecie się w problemach całej formacji.

Serdecznie dziękuję za Wasz trud i poświęcenie, życząc jednocześnie wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Nie mniejsze podziękowania kieruję do Waszych rodzin – z własnego doświadczenia wiem, że podobnie jak w przypadku policjantów wielokrotnie musicie pracować tak długo, jak wymaga tego interes służby. Wasi bliscy muszą wykazać się ogromną cierpliwością i zrozumieniem. Taki jednak jest charakter tej pracy, szczególnej i wymagającej, ale dającej wiele satysfakcji i uznania ze strony całej formacji.

Serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami.