Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkoła Policji w Pile

Szkoła Policji w Pile obchody Święta Policji zorganizowała 3 sierpnia. Była to także okazja do oddania do użytku nowego akademika.

W uroczystościach, pod honorowym patronatem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek, uczestniczyli I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz komendant placówki insp. Beata Różniak-Krzeszewska.

Wśród zaproszonych gości był przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Policji poseł Grzegorz Piechowiak, senator Mieczysław Augustyn, posłowie: Maria Małgorzata Janyska, Marta Kubiak, Killion Munyama, Błażej Parda i Marcin Porzucek, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Piotr Leciejewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura, I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jarosław Pasterski, zastępca komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna Gołąbek, a także przedstawiciele duchowieństwa z księdzem biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Krzysztofem Zadarką na czele.

Komendant SP w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, zwracając się do kadry pedagogicznej, powiedziała m.in.:

– W tym szczególnym dniu składam wam podziękowanie za rzetelną, bardzo dobrą służbę i pracę, za ogromny wysiłek, który wkładacie w realizację procesu nauczania. Wierzę, że wiedza i doświadczenie, którymi każdego dnia dzielicie się ze słuchaczami, kształtuje ich jako dobrych policjantów i prawych ludzi.

Podczas uroczystości 5 funkcjonariuszy szkoły otrzymało Medale za Długoletnią Służbę, 3 policjantów i 4 pracowników otrzymało Medale za Zasługi dla Policji, a 14 funkcjonariuszom szkoły wręczono Odznaki „Zasłużony Policjant”. Wyróżnionych dekorowali: I zastępca szefa Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska oraz komendant SP w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska. Na wyższe stopnie policyjne awansowanych zostało 24 funkcjonariuszy. Za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych 7 funkcjonariuszom oraz 6 pracownikom szkoły wręczono listy gratulacyjne. 7 funkcjonariuszy otrzymało też odznaczenia związkowe NSZZ Policjantów, a 8 słuchaczy szkoły listy gratulacyjne.

–  Chyba żadna instytucja w tym kraju nie przeszła takiej reformy, jak Policja, ale, co podkreślam i podkreślają inni komendanci, Polska jest naprawdę krajem bezpiecznym. Ciągle przypominamy wskaźniki, że 89 proc. Polaków twierdzi, że Polska jest krajem bezpiecznym. I trzeba je przypominać, bo zło obroni się samo, a dobra trzeba bronić – powiedział nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Tego dnia na placu Staszica przed siedzibą szkoły Policji tętniło życiem miasteczko policyjne. Obok ekspozycji sprzętu służbowego oraz stoisk informacyjnych przygotowanych przez KGP, pięć komend wojewódzkich, KPP w Pile oraz Szkołę Policji w Pile, odbył się pokaz musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, pokaz samoobrony, manewrowanie tyralierą oraz pokazy koni i psów służbowych.

 ANDRZEJ CHYLIŃSKI

zdj. autor