Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pod patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek 16 lipca odbywały się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Uczestniczyli w nich zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, słuchacze i kadra kierownicza CSP z komendant insp. Anną Rosół na czele, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, samorządu legionowskiego i okolicznych gmin, wojska, straży miejskiej i instytucji współpracujących z CSP.

Podczas uroczystego apelu insp. Anna Rosół przypomniała, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie 24 lipca 1919 r. ustawy powołującej Policję Państwową. Nawiązując do współczesnych zadań Policji, poruszyła kwestie związane z realizacją procesu dydaktycznego oraz działalnością pozadydaktyczną. Podkreśliła rozwój infrastruktury szkoły, do którego dochodzi dzięki dużemu zaangażowaniu kadry pionu logistycznego. Wyraziła słowa uznania dla nauczycieli policyjnych oraz wszystkich osób włączających się w akcje profilaktyczne oraz akcje honorowego krwiodawstwa.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz insp. Anna Rosół wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie i stanowiska służbowe, a także uhonorowali wyróżnione osoby Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę, Brązowymi Odznakami „Zasłużony Policjant” oraz Brązowymi Medalami za Zasługi dla Policji.

W czasie uroczystości policyjna asysta honorowa złożyła wieniec przed Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej, znajdującym się na terenie kościoła parafialnego w Legionowie.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha odczytał list od minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek, a także złożył życzenia wszystkim policjantom oraz pracownikom CSP. Podkreślił znaczenie Centrum Szkolenia Policji w systemie szkolnictwa policyjnego. 

oprac. ES

zdj. CSP w Legionowie