Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Tegoroczne Święto Policji, obchodzone 29 lipca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej objęła patronatem honorowym, a także zaszczyciła swoją obecnością minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

W obchodach wzięli udział Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, kadra WSPol. w Szczytnie z komendantem rektorem insp. dr. hab. Markiem Fałdowskim na czele, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, a także komendanci szkół resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz resortu obrony narodowej, przedstawiciele władz samorządowych regionu warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele duchowieństwa, prezesi stowarzyszeń, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szczycieńską uczelnią oraz słuchacze WSPol.

Wyższa Szkoła Policji tradycyjnie obchodziła święto wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Szczytnie. W dniu poprzedzającym główną uroczystość kadra i słuchacze szkoły oraz kadra komendy powiatowej uczestniczyli w mszy w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

29 lipca uroczystości rozpoczęły się pod tablicą upamiętniającą policjantów II RP – jeńców obozu w Ostaszkowie, zamordowanych w ZSRR. Wiązanki kwiatów złożyli minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek i komendant rektor WSPol. insp. dr hab. Marek Fałdowski. Dalsze uroczystości odbywały się na placu apelowym szkoły. Gospodarz uroczystości insp. Marek Fałdowski podziękował kadrze uczelni za wysiłek i zaangażowanie w służbie i życzył, aby wzorowe wypełnianie obowiązków było dla nich powodem do satysfakcji i dumy. Szczególne gratulacje złożył wszystkim awansowanym i odznaczonym, życząc im sukcesów, bezpiecznej służby i szczęścia w życiu osobistym.

Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 6 osób spośród kadry WSPol., Medalem za Zasługi dla Policji – 2 pracowników, a Odznaką „Zasłużony Policjant” – 4 policjantów. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 45 funkcjonariuszy: 8 w korpusie oficerów starszych Policji, 15 w korpusie oficerów młodszych, 18 w korpusie aspirantów i 4 w korpusie podoficerów Policji.

Po uroczystej dekoracji ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty oraz naczelny prawosławny kapelan Policji Andrzej Bołbot i kapelan Straży Granicznej ks. mjr SG Marcin Pysz udzielili zebranym ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę.

Minister Elżbieta Witek pogratulowała odznaczonym i awansowanym, a wszystkim funkcjonariuszom podziękowała za ich codzienną służbę. Zwróciła się także do kadry dydaktycznej i wszystkich pracowników WSPol., dziękując im „nie tylko za przekazywanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do pełnienia codziennej służby, ale również za przekazywanie najważniejszych wartości i kształtowanie patriotycznych postaw”.

Komendant główny również pogratulował odznaczonym i awansowanym, a kierownictwu uczelni oraz policjantom i pracownikom podziękował „za ogromny wkład w kształcenie kadr naszej policyjnej formacji”. Ze słowami uznania oraz podziękowaniami zwrócił się także do obecnych na uroczystości rodzin wszystkich odznaczonych i awansowanych.

Rocznicowe obchody Święta Policji w Szczytnie zakończył piknik rodzinny.

oprac. S.

zdj. WSPol. W Szczytnie