Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon stołeczny

Stołeczne obchody 100-lecia powołania Policji Państwowej zorganizowano 17 lipca w jednym z najpiękniejszych parków Warszawy – Łazienkach Królewskich. Na tarasie przed Pałacem na Wyspie odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia wręczono kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Komendy Stołecznej Policji.

W uroczystym apelu wzięli udział m.in.: sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcami, kierownictwo stołecznej Policji, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, instytucji współpracujących w obszarze bezpieczeństwa ze stołeczną Policją, instytucji kulturalnych i duchowieństwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również byli komendanci stołeczni Policji oraz przedstawiciele formacji mundurowych krajów zaprzyjaźnionych, a także oficerowie łącznikowi stacjonujący w Polsce. Obchody honorowym patronatem objęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

Gości powitał komendant stołeczny nadinsp. Paweł Dobrodziej, który przypomniał, że:

– Jubileusz 100-lecia nakazuje nam zatrzymać się i spojrzeć wstecz, docenić i pokłonić się tradycji oraz osobom, które historię Policji w garnizonie stołecznym tworzyli. Niewątpliwie taką osobą jest nasz patron podinsp. Marian Kozielewski. (…) To przykład, na którym powinniśmy się wzorować i którego powinniśmy naśladować. Ale i w obecnych czasach Komenda Stołeczna Policji ma wielu bohaterów. Takim policjantem był np. asp. Piotr Gąsiorek, który jadąc do służby, ratując czyjeś życie, zginął tragicznie.

Podczas uroczystości Medalem za Długoletnią Służbę wyróżniono 10 funkcjonariuszy stołecznego garnizonu, 10 kolejnych otrzymało Odznakę „Zasłużony Policjant”, a 7 osób uhonorowano Medalem za Zasługi dla Policji. Akty mianowania na wyższe stopnie odebrało 20 policjantów, w tym: 15 w korpusie oficerów Policji, 3 w korpusie aspirantów Policji i 2 w korpusie podoficerów Policji.

Łącznie w całym garnizonie stołecznym z okazji policyjnego święta 60 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostało odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę, 84 funkcjonariuszy otrzymało odznakę „Zasłużony Policjant”, a 11 osób współpracujących z KSP wyróżniono Medalem za Zasługi dla Policji. Z kolei akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczono ponad 2 tys. funkcjonariuszy: 184 policjantom w korpusie oficerów, 880 – w korpusie aspirantów i 1313 – w korpusie podoficerów i szeregowych Policji.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych nagrodą motywacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorowano 10 policjantów, nagrodą Komendanta Głównego Policji – 549 policjantów oraz 94 pracowników Policji, a wyróżnienie Komendanta Stołecznego Policji otrzymało 6139 policjantów oraz 1498 pracowników stołecznego garnizonu.

Następnie odczytano list minister SWiA Elżbiety Witek, która odniosła się do poświęcenia, z jakim stołeczni policjanci poszukiwali 5-letniego Dawida. „O Waszej determinacji najlepiej świadczy fakt, że niektórzy z Was rezygnują z dni wolnych, aby pomóc w poszukiwaniach dziecka. Jestem dumna z tak pojmowanej służby na rzecz społeczeństwa”.

Następnie głos zabrał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: – Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim polskim policjantom za codzienną służbę, za profesjonalizm, ofiarność i patriotyzm. Dzięki waszym postawom i cechom Polska jest dziś bezpieczna a obywatele mogą normalnie żyć i czuć się bezpiecznie. Szczególnie dziękuję policjantom i pracownikom garnizonu stołecznego, dzięki którym mamy tak wysokie wskaźniki.

Gratulacje odznaczonym i awansowanym złożył również zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Nawiązał do wyjątkowego jubileuszu oraz rodzącej się 100 lat temu potrzeby utworzenia formacji, której zadaniem było zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom. Te cele nadal przyświecają współczesnym mundurowym. Życzenia z okazji policyjnego święta wszystkim wyróżnionym przekazał także wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, a w imieniu wyróżnionych głos zabrał I zastępca komendanta stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.

Na zakończenie części oficjalnej zastępca dyrektora Muzeum Łazienek Królewskich dr Antoni Krzysztof Sobczak wręczył komendantowi stołecznemu replikę pierwszego medalu, który w XVIII wieku otrzymał Tadeusz Kościuszko za bitwę pod Zieleńcami: – Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności dla Policji za zadania, które realizuje i bezpieczeństwo, które nam zapewnia – powiedział dyrektor.

Dla gości i mieszkańców Warszawy przygotowano piknik policyjny. Na parkowym hipodromie zaprezentowano pokazy szyków policyjnych na koniach, a policyjni rekonstruktorzy w historycznych mundurach przedstawili dzieje nieznanego pałasza Policji Państwowej.

Funkcjonariusze pokazywali również sprzęt wyposażenia indywidualnego, stanowisko laboratorium kryminalistycznego i ambulans kryminalistyczny.

Dla młodszych uczestników pikniku zorganizowano Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie chętni mogli przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Dzieciom towarzyszyły policyjne maskotki: Borsuk i Kapitan Wyderka.

ANNA KĘDZIERZAWSKA

zdj. Jacek Herok