Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon dolnośląski

– Bez bezpiecznego państwa nie można budować dobrej przyszłości dla naszych obywateli. Zaufanie do Policji wzrasta z każdym rokiem, ale zaufania nie dostaje się w prezencie, lecz trzeba je sobie wywalczyć – mówiła Elżbieta Witek, minister SWiA podczas obchodów Święta Policji we Wrocławiu, w których wziął udział także Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Obchody Święta Policji i 100. rocznicy powołania Policji Państwowej w garnizonie dolnośląskim odbyły się 18 lipca 2019 r. W uroczystościach – obok minister SWiA Elżbiety Witek, Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka i gospodarza uroczystości komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasza Trawińskiego – wzięli udział także zaproszeni goście, m.in. marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, ITD, duchowieństwa, świata nauki, policyjnych związków zawodowych, wrocławskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, rodziny poległych policjantów oraz funkcjonariusze i pracownicy dolnośląskiej policji. Na zaproszenie komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przybyli także szefowie jednostek policji czeskiej, saksońskiej oraz z Dolnej Saksonii, którzy współpracują z dolnośląskim garnizonem na co dzień.

Dolnośląscy policjanci coroczne obchody swojego święta rozpoczynają od uczczenia pamięci zamordowanych i poległych funkcjonariuszy. 17 lipca br. kierownictwo dolnośląskiego garnizonu Policji, przedstawiciele władz Wrocławia i województwa, policyjni związkowcy oraz zaproszeni goście oddali hołd i złożyli wiązanki kwiatów pod Tablicą Pamięci w KWP we Wrocławiu, przed pomnikiem w Sanktuarium Golgoty Wschodu i na Cmentarzu Osobowickim przy pomniku poległych policjantów.

Główne obchody rozpoczęły się w kościele przy pl. Wolności we Wrocławiu od mszy w intencji dolnośląskiej policji. Następnie uroczystości przeniosły się na plac Wolności.

Witając przybyłych gości nadinsp. Tomasz Trawiński podkreślił, że:

– Służba w Policji wymaga poświęcenia, a zawód policjanta jest dla ludzi wrażliwych na krzywdę drugiego człowieka. Że nie ma nic cenniejszego niż słowo dziękuję z ust tych, o których bezpieczeństwo dbamy i dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby.

Po przemówieniu odczytano decyzje i rozkazy, a następnie minister SWiA wraz z Komendantem Głównym Policji wręczyli akty mianowania, odznaczenia i wyróżnienia. Na wyższe stopnie awansowano łącznie 1936 funkcjonariuszy, a Medalami za Długoletnią Służbę i Odznakami „Zasłużony Policjant” odznaczono 208 dolnośląskich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Zwracając się do odznaczonych, minister SWiA Elżbieta Witek zapewniła, że „policjanci są niezwykle profesjonalni, odpowiedzialni i służą pomocą nawet wtedy, kiedy są po służbie. Tak jak jeden z legnickich policjantów, który uratował ludzkie życie”. Z kolei gen. insp. dr Jarosław Szymczyk przypomniał, że 75 proc. Polaków wystawiło pozytywną ocenę Policji, 89 proc. powiedziało, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, a 98 proc. czuje się bezpiecznie w okolicach swojego zamieszkania. Policjanci w codziennej służbie, często z narażaniem własnego życia i zdrowia zapewniają tę jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas, jaką jest bezpieczeństwo.

Obok oficjalnych uroczystości dolnośląska Policja zorganizowała festyn dla dorosłych i dzieci. Odwiedzający brali udział w konkursach i zabawach poświęconych bezpieczeństwu, mogli posłuchać występu Orkiestry KWP we Wrocławiu oraz zobaczyć z bliska sprzęt Policji i innych służb. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

zdj. Przemysław Ratajczyk i Łukasz Żukowski (KWP we Wrocławiu)