Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon zachodniopomorski

Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 17 lipca br. i były połączone z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek. W uroczystości wziął udział zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański.

Wśród przybyłych gości byli m.in. wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z Policją instytucji, w tym niemieckiej policji Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii.

Uroczystości rozpoczęła msza w intencji policji zachodniopomorskiej w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu. Msza celebrowana była przez biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej księdza bp. Krzysztofa Włodarczyka. Z kościoła uroczystości przeniosły się na plac Wolności, gdzie po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej odbył się uroczysty apel, na którym komendant wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników zachodniopomorskiej policji. Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia państwowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.  Asystę honorową stanowiła kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a całość uświetniła występem Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w garnizonie zachodniopomorskim blisko 1100 policjantów. Prezydent RP Andrzej Duda przyznał także Medale za Długoletnią Służbę 57 funkcjonariuszom, natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji nadała Odznaki „Zasłużony Policjant” 16 osobom, które wręczali zastępca szefa Policji insp. Tomasz Szymański i komendant wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. List minister Elżbiety Witek z okazji wojewódzkich obchodów Święta Policji odczytał wicewojewoda zachodniopomorski  Marek Subocz.

Ostatnim elementem apelu z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej była defilada pododdziałów, w której uczestniczyli: kompania honorowa i poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, poczty wszystkich komend miejskich i powiatowych garnizonu, a także pododdział wyróżnionych i mianowanych funkcjonariuszy. Uczestnicy apelu przemaszerowali ulicami miasta pod nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Tam w sali odpraw goście obejrzeli wystawę „Policja Państwowa 1919–1939”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Równolegle z oficjalnymi uroczystościami trwał festyn. W ustawionym miasteczku profilaktycznym można było zwiedzać stoiska oraz oglądać wystawę sprzętu policyjnego i zaprzyjaźnionych służb oraz instytucji. Przy każdym ze stoisk poszczególni funkcjonariusze, pracownicy instytucji lub członkowie stowarzyszeń służyli radą i pomocą, odpowiadając na pytania związane z różnymi aspektami bezpieczeństwa. 

oprac. ACH

zdj. Irena Kornicz