Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon podkarpacki

Z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej obchody Święta Policji na Podkarpaciu miały wyjątkowo podniosły charakter, a ich najważniejszym punktem było nadanie nowego sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Patronat nad uroczystościami sprawowała minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

Uroczystość, która odbyła się 30 lipca, rozpoczęła się mszą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji odprawioną przez biskupa rzeszowskiego ks. Jana Wątrobę. Podczas nabożeństwa wręczono 5 osobom medale „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” oraz „Gloria Intrepidis et Animi Promptis” („Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym”), przyznane przez biskupa polowego Wojska Polskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji bp gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Biskupowi rzeszowskiemu ks. Janowi Wątrobie wręczono Medal „Krzyż Niepodległości” klasa I ustanowiony przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości i 9 kapłanom Medal „W 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej” ustanowiony przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Po mszy rozpoczęła się główna ceremonia na placu Farnym w Rzeszowie. Gospodarz uroczystości komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa powitał zgromadzonych, wśród nich sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Annę Szmidt-Rodziewicz, Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart i marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem, a także kadrę kierowniczą, policjantów i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, w tym delegacje policji z Węgier, Słowacji i Ukrainy, oraz przedstawicieli instytucji, inspekcji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, przedstawicieli wyższych uczelni, duchowieństwa i mieszkańców Rzeszowa.

Po uroczystym akcie nadania sztandaru (patrz s. 45) odbyła się ceremonia wręczenia medali, odznaczeń i awansów. Postanowieniem Prezydenta RP uhonorowano Złotym Krzyżem Zasługi nadinsp. Krzysztofa Pobutę, komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, a Srebrnym Krzyżem Zasługi insp. Zbigniewa Sowę – I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Ponadto Prezydent RP przyznał 25 policjantom i pracownikom Policji Medale za Długoletnią Służbę, a minister spraw wewnętrznych i administracji 58 Odznak „Zasłużony Policjant” oraz 31 Medali za Zasługi dla Policji. Wręczono również Medal Stulecia Utworzenia Policji Państwowej, nadany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, wojewodzie podkarpackiemu Ewie Leniart, a także odznaczenia związkowe: Medal „W 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej” ustanowiony przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie i Medal „100-lecia powstania Policji Państwowej” za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Na wyższe stopnie służbowe nominacje odebrało 1383 podkarpackich policjantów, w tym: 15 w korpusie oficerów starszych, 73 w korpusie oficerów młodszych, 592 w korpusie aspirantów, 502 w korpusie podoficerów i 201 w korpusie szeregowych.

Po wręczeniu medali i awansów poseł na Sejm RP Wojciech Buczak odczytał list skierowany do policjantów przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk odczytał list od minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek, która napisała m.in.: „Być policjantem, to znaczy służyć ludziom i czuwać nad ich bezpieczeństwem. O tym szczególnym powołaniu i misji funkcjonariuszom służącym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie od dziś przypomni sztandar. Będzie on Wam towarzyszył w codziennym życiu komendy, reprezentował Was na apelach i uroczystościach państwowych, stanie się symbolem Waszej jednostki”.

Komendant Główny Policji, zwracając się do podkarpackich policjantów, wspomniał czasy, gdy kierował garnizonem podkarpackim, podkreślając, że był to ważny okres w jego służbie. Skierował też do funkcjonariuszy życzenia, które – jak powiedział – usłyszał właśnie na Podkarpaciu: „Życzę Wam, abyście zawsze wracali szczęśliwie do domu, w którym ktoś na Was czeka”.

Słowa uznania dla policyjnej służby, życzenia i gratulacje przekazali policjantom i pracownikom Policji sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Szmidt-Rodziewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Państwowej Straży Pożarnej, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

oprac. S.

zdj. Bartosz Wilk, KWP w Rzeszowie