Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon mazowiecki

Mazowieccy policjanci świętowali wojewódzkie obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej 18 lipca br. w Radomiu. W uroczystościach uczestniczyli szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Mazowieckie obchody Święta Policji objęła honorowym patronatem minister spraw

Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele garnizonowym odprawioną pod przewodnictwem księdza biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W uroczystości wzięli udział także zaproszeni przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz współpracujących z Policją służb i instytucji.

Następnie pododdziały policyjnej asysty honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji przemaszerowały na plac Jagielloński w Radomiu, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji garnizonu mazowieckiego. Z rąk sekretarza stanu Jarosława Zielińskiego mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk odebrał powołanie na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

Z okazji Święta Policji Komendant Główny Policji mianował 15 policjantów na stopnie w korpusie oficerów starszych Policji, komendant wojewódzki Policji zs. w Radomiu mianował 100 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji, 637 w korpusie aspirantów Policji, 534 w korpusie podoficerów Policji. Odznaki „Zasłużony Policjant” przyznano 131 policjantom z Mazowsza (w tym 12 złotych, 23 srebrne, 96 brązowych). Medale za Długoletnią Służbę przyznano 85 osobom (w tym 16 złotych, 55 srebrnych, 14 brązowych). Wręczono również Medale za Zasługi dla Policji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Otrzymały je 44 osoby (2 złote, 6 srebrnych i 36 brązowych). 

Zarząd Główny NSZZ Policjantów za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przyznał Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Pierwszej Klasy insp. Zbigniewowi Włodkowskiemu, komendantowi powiatowemu Policji w Gostyninie, nadkom. Sławomirowi Żelechowskiemu, komendantowi miejskiemu Policji w Płocku, nadkom. Radosławowi Cubali, naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu.

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski odczytał list od minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

Wiceminister Jarosław Zieliński w swoim wystąpieniu życzył policjantom, aby zawsze kierowali się tym etosem i tą etyką, jaką kierowali się funkcjonariusze Policji Państwowej: – Takiej policji chcemy – nawiązującej do tradycji i tych najlepszych wzorców, tych postaw ofiarnej służby, a także do najlepszych osiągnięć ówczesnego okresu – powiedział i podkreślił też, że dzisiejsza Policja jest coraz skuteczniejsza i coraz lepiej wyposażona.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha nawiązał  do historii policji i podkreślił, jak ważny był i jest etos tej służby. W imieniu własnym i Komendanta Głównego Policji pogratulował odznaczonym i awansowanym, a wszystkim policjantom podziękował za ofiarną służbę i życzył, żeby zawsze przynosiła im satysfakcję.

Wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz podziękował policjantom za zapewnianie bezpieczeństwa na Mazowszu i złożył im życzenia z okazji jubileuszu.

Uroczysty apel uświetniła m.in. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3. Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, z jej pomysłodawcą i komendantem Pawłem Łuk-Murawskim.

W ramach obchodów tegorocznego Święta Policji w garnizonie mazowieckim odbyło się także uroczyste wręczenie sztandarów Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Grójcu.

oprac. ES

zdj. KWP zs. w Radomiu