Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Garnizon wielkopolski

Wielkopolscy policjanci obchodzili Święto Policji 31 lipca br. W uroczystościach wzięli udział: I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta poznański Jan Grabkowski, kadra kierownicza wielkopolskiej policji z komendantem wojewódzkim Policji insp. Piotrem Mąką na czele, funkcjonariusze i pracownicy Policji, ich rodziny i mieszkańcy Poznania.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 mszą w poznańskiej farze, w której uczestniczyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Kompania Honorowa i Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po mszy policjanci i zaproszeni goście przeszli przez miasto na plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel z udziałem pocztów sztandarowych oraz pododdziałów towarzyszących Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej.

Po złożeniu meldunku I zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi przez dowódcę uroczystości, podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej gości powitał gospodarz uroczystości komendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który następnie odebrał ślubowanie od nowo przyjętych policjantów.

Przemawiając do zebranych komendant Mąka nawiązał do chlubnej historii Policji. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę, a mieszkańcom Wielkopolski za zaufanie i bardzo dobrą ocenę pracy Policji.

Podczas apelu zostały wręczone policjantom i pracownikom Policji medale państwowe oraz odznaczenia resortowe i związkowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia i medale okolicznościowe  wybite z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.  

Medalem za Zasługi dla Policji zostało odznaczonych 18 osób, Odznaką „Zasłużony Policjant” – 87 funkcjonariuszy, Medalem za Długoletnią Służbę – 53 policjantów. 2210 policjantów garnizonu wielkopolskiego awansowało na wyższy stopień.

I zastępca Komendanta Głównego Policji odczytał list minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek skierowany do wielkopolskich policjantów. W swoim wystąpieniu komendant dużo miejsca poświecił pamięci funkcjonariuszy, którzy w stuletniej historii formacji przypłacili życiem noszenie policyjnego munduru – tych pomordowanym przez okupantów oraz tych, którzy dbając o bezpieczeństwo obywateli, zginęli na służbie.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska odczytała list skierowany do wielkopolskich policjantów od wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, który podziękował funkcjonariuszom za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Poznania i całego województwa.

Podinsp. Andrzej Szary, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, mówił z kolei o roli związków zawodowych w strukturach Policji. Podziękował policjantom za ofiarną służbę i życzył satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Ostatnim, ale najbardziej widowiskowym punktem apelu był pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Andrzeja Witiwa.

Następnie wszystkie zgromadzone na placu pododdziały oraz poczty sztandarowe wzięły udział w defiladzie połączonej z prezentacją pojazdów wielkopolskiej Policji.

Na placu Wolności wielkopolscy policjanci przygotowali miasteczko mundurowe połączone z promocją regionów, w którym każdy mógł poznać historię naszej formacji, a także zapoznać się ze specyfiką pracy policjantów i z bliska obejrzeć sprzęt, z którego w codziennej służbie korzystają wielkopolscy policjanci.

oprac. ES

zdj. KWP w Poznaniu