Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkoła Policji w Słupsku

Z udziałem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy odbyły się w słupskiej Szkole Policji uroczystości jubileuszowych obchodów Święta Policji.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy, którą 20 lipca br. odprawił bp Krzysztof Włodarczyk w koncelebrze z kapelanem Szkoły Policji ks. Lucjanem Huszczonkiem. Następnego dnia Szkoła Policji otworzyła swoje podwoje dla mieszkańców Słupska i turystów. Zakończeniem dnia otwartego była oficjalna część obchodów z udziałem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek. W swoim przemówieniu minister zwróciła uwagę między innymi na wagę policyjnego wyszkolenia i przygotowania do służby kolejnych policyjnych kadr.

– Cieszę się, że mogę być tu razem z wami w tym wyjątkowym dniu. (…) Ta szkoła, najstarsza Szkoła Policji w Polsce, kształcąca policjantów w zakresie prewencji, ale także na kursach specjalistycznych, cieszy się niezwykłym uznaniem. Sama znam wielu policjantów, którzy kończyli tę szkołę i naprawdę bardzo wysoko ją oceniają. Dlatego chciałabym niezwykle serdecznie i gorąco podziękować całej kadrze dydaktycznej za wkład w to, żeby przygotować policjantów do roli, jaką pełnić będą na co dzień – powiedziała minister SWiA Elżbieta Witek.

W uroczystości uczestniczył także zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, który podkreślił, że wysiłek policyjnych wykładowców przekłada się wprost na postrzeganie całej policyjnej formacji przez społeczeństwo.

– 98 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. To – drogie koleżanki i koledzy – wasza wielka zasługa. Te słowa kieruję szczególnie do kadry dydaktycznej. Szkoła Policji w Słupsku jest sercem służby prewencyjnej i za to codzienne poświęcenie dziękuję wam w imieniu własnym, kierownictwa polskiej Policji, a przede wszystkim w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Szanowni Państwo, dziękuję wam za tę pasję, z którą każdego dnia przekazujecie wiedzę i umiejętności słuchaczom – powiedział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

Na rolę i trud wkładany każdego dnia w kształcenie i doskonalenie policjantów zwrócił także uwagę gospodarz uroczystości, komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil i podkreślił, że w szkole pracuje świetna kadra, która daje co najlepsze adeptom sztuki policyjnej. Dzięki temu szkoła jest wysoko oceniana przez przełożonych oraz przez społeczeństwo.

PIOTR KOZŁOWSKI

zdj. Marcin Jedynak