Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szkoła Policji w Katowicach

20-lecie Szkoły Policji w Katowicach zbiegło się z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej. Ten podwójny jubileusz, obchodzony pod patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek, zgromadził 31 lipca w katowickiej szkole wielu gości.

Na uroczystości przybyli: reprezentujący Prezydenta RP dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Bogusław Cichoń, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, komendant wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz przedstawiciele wielu jednostek Policji, urzędów, służb i organizacji.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk przywitał gości, przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud, jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin.

Przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bogusław Cichoń odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do kierownictwa i pracowników Szkoły Policji w Katowicach: „Dzięki profesjonalnej kadrze i nowoczesnym programom Szkoła dobrze przygotowuje policjantów do pełnienia służby dla zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Rzeczypospolitej. W tym szczególnym dniu chcę podziękować za to, że przyczyniają się państwo do budowania sprawnie funkcjonującej i powszechnie szanowanej formacji, która chroni porządek publiczny, ludzi i mienie” – napisał prezydent.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk odczytał z kolei list od minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek. Następnie wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie policyjne. 6 policjantów otrzymało Medal za Długoletnią Służbę, 4 osoby Medal za Zasługi dla Policji i 9 funkcjonariuszy Odznakę „Zasłużony Policjant”. Na wyższy stopień służbowy awansowało 34 policjantów.

Gratulując odznaczonym i awansowanym Komendant Główny Policji podkreślił rolę szkolnictwa policyjnego i zapewnił, że stawia na jego rozwój. Podziękował kadrze katowickiej szkoły za wysoki poziom kształcenia, a wszystkim słuchaczom i pracownikom życzył satysfakcji ze służby i pomyślności w życiu osobistym.

Następnie wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podziękował kadrze i pracownikom szkoły nie tylko za szkolenie kadr Policji, ale także za prężny udział w działalności na rzecz propagowania historii i tradycji Śląska oraz południowej Polski.

oprac. ES

zdj. SP w Katowicach