Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pamięć i łzy

Jednym z najważniejszych punktów celebracji setnej rocznicy utworzenia Policji Państwowej była uroczystość odsłonięcia tabliczek epitafijnych w Komendzie Głównej Policji. Na Tablicy Pamięci przybyły cztery nazwiska funkcjonariuszy, którzy w ostatnim czasie stracili życie. Obecnie tych inskrypcji jest już 122.

Tablica Pamięci to miejsce szczególne w Komendzie Głównej Policji. Otoczone czcią, gdzie oficjalne delegacje składają kwiaty, skłania do zadumy i refleksji. Od lat celebracja Święta Policji zaczyna się właśnie tu, od wspomnienia kolegów i koleżanek, którzy rotę policyjnego ślubowania wypełnili do końca, którzy, pełniąc służbę, stracili życie.

ETOS

Polska Policja dzięki działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach stanowi wzór dla innych formacji i policji na świecie, jak można otoczyć opieką najbliższych, którzy nagle zostają bez ojca, męża, syna, a czasem także bez żony, matki, córki. Na bazie doświadczeń naszej fundacji powstają podobne instytucje w kraju i poza granicami. To niezwykle ważne, by oprócz spontanicznego wsparcia kolegów z Policji, rodzina poległego czuła także opiekę i pomoc szerszą, niejako zinstytucjonalizowaną, a dzięki ponaddwudziestoletniemu doświadczeniu bardzo dobrze ukierunkowaną.

Poświęcenie, ofiarność, służba w obronie pokrzywdzonych są wpisane w etos policjanta. Podejmując tę trudną i odpowiedzialną misję, każdy liczy się z zagrożeniami, jakie mogą go spotkać. Śmierć na służbie przychodzi jednak zawsze niezapowiedziana, a swym ostatecznym wymiarem niweczy całą doczesność, na której skupiamy się w krzątaninie dnia codziennego. Śmierć funkcjonariusza zmienia życie całej jego rodziny. To jego bliscy muszą teraz samotnie stawić czoła rzeczywistości, to oni muszą zmierzyć się z pustką, jaką zostawia po sobie ukochany mąż, ojciec czy syn, to oni muszą przejść przez „ciemną dolinę”, przez cierpienie, ból i rozpacz. Życzliwi ludzie mogą im towarzyszyć w tej trudnej drodze, udzielić wsparcia duchowego i wymiernej pomocy, by gdy minie czas żałoby, łez i smutku, rodzina mogła znowu otworzyć się na świat.

UROCZYSTOŚĆ

Słowa otuchy, uściski i łzy popłynęły także we wtorek, 23 lipca br., gdy najbliżsi poległych odsłonili cztery kolejne inskrypcje na Tablicy Pamięci. Każda ceremonia, podczas której przybywają nowe tabliczki epitafijne w komendzie głównej, jest niezwykle wzruszająca, przepełniona emocjami, których nikomu nie udaje się ukryć, każda chwyta za serce i wyciska łzy wśród wszystkich uczestników. W tym roku zapanowała jednak wyjątkowa atmosfera bliskości i solidarności z najbliższymi poległych. Po oficjalnym ceremoniale minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek podeszła do każdej z rodzin, objęła je ramionami i serdecznie uściskała.

W uroczystości uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem i nadinsp. Kamilem Brachą. Przybyli: biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. bp dr Józef Guzdek, prawosławny ordynariusz wojskowy abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski), naczelny kapelan Policji ks. Jan Kot, naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z prezes zarządu Ireną Zając oraz przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło na czele. Obecni byli: komendant stołeczny i komendanci wojewódzcy garnizonów, w których służyli nieżyjący policjanci. Najważniejszymi gośćmi były rodziny poległych.

Każda z rodzin i każdy z przełożonych z rąk minister Elżbiety Witek i generała Jarosława Szymczyka otrzymali kopię rozkazu Komendanta Głównego Policji o uhonorowaniu poległych oraz miniaturę Karty Pamięci, która została wpięta do przechowywanej w KGP Księgi Pamięci.

Hierarchowie kościelni odmówili modlitwy za zmarłych i ich rodziny. Po południu w Katedrze Polowej WP odprawiono w ich intencji Eucharystię. Minister Elżbieta Witek w asyście gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka oraz krajowego duszpasterza Policji bp. Józefa Guzdka i prawosławnego ordynariusza wojskowego apb. Jerzego (Pańkowskiego) złożyła przed Tablicą Pamięci wieniec. Kwiaty złożyła również delegacja Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom o Poległych Policjantach.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

W tym roku na Tablicy Pamięci pojawiły się cztery nowe inskrypcje.

Mł. asp. Piotr Gąsiorek z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KP Warszawa-Ursus KRP Warszawa III (KSP) urodził się w 1984 r.  Do służby wstąpił 11 lutego 2008 r. Zaczynał od Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Po kursie podstawowym trafił do komisariatu w stołecznym Ursusie. 18 grudnia 2016 r., gdy udzielał pomocy ofierze wypadku drogowego, został potrącony przez inny pojazd. Policjant po przewiezieniu do szpitala zmarł.

Mł. asp. Adam Łobocki z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP w Świeciu (KWP w Bydgoszczy) urodził się w 1972 r. Do Policji wstąpił 1 lutego 1994 r. Zaczynał w OPP w Warszawie, aby potem znaleźć się w OPP w Bydgoszczy, a w końcu w komendzie w Świeciu, gdzie służył w komisariacie kolejowym i wydziale prewencji. Zginął podczas służby 16 kwietnia 2019 roku.

Asp. Marek Mieczkowski z Ogniwa Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Chełmnie (KWP w Bydgoszczy) urodził się w 1987 r. Do służby w Policji trafił 1 lutego 2007 r. rozpoczynając ją w OPP w Bydgoszczy, potem cały czas w ruchu drogowym komendy w Chełmnie. Zginął podczas służby 13 lipca 2018 r.

Mł. asp. Krzysztof Węgliński z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Ogniwa Prewencji KP w Gorzycach KMP w Tarnobrzegu (KWP w Rzeszowie) urodził się w 1981 r. Do Policji wstąpił 30 grudnia 2015 r. Zaczynał od OPP w Rzeszowie, skąd trafił do KP w Gorzycach. Zginął podczas służby 15 stycznia 2019 r.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor