Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Specjaliści w zwalczaniu cyberprzestępczości

Od dwóch lat Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi koordynuje międzynarodowy projekt szkoleniowy pod nazwą: „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”.

Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia zostały pozyskane w 2017 r. w ramach programu Erasmus+, w wysokości 131 670,00 euro. W skład partnerstwa strategicznego weszło 6 podmiotów z 5 krajów UE. Projekt zakładał przeprowadzenie pięciu specjalistycznych sesji szkoleniowych, trzech międzynarodowych spotkań projektowych oraz wypracowanie czterech rezultatów.

POMYSŁ

na realizację projektu zrodził się po wizycie studyjnej w Krajowym Urzędzie Kryminalnym kraju związkowego Brandenburgia w 2016 r., w ramach projektu „Argonauci – zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej – pilotaż”. Na bazie zaprezentowanego potencjału, wyposażenia i zadań realizowanych przez Cyber-Competence-Centre i instytut kryminalistyczny brandenburskiej policji, zainicjowano działania umożliwiające rodzimym funkcjonariuszom poznanie najnowszych rozwiązań, technologii oraz sposobu działania w walce z rozprzestrzeniającą się przestępczością w sieci na poziomie europejskim. Projekt, złożony w porozumieniu przez KWP w Łodzi i KWP w Olsztynie, skierowany jest do służb kryminalnych w zakresie zwalczania cyberprzestępczości w Unii Europejskiej. Ukierunkowano go przede wszystkim na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczania i analizy danych metodą Live Forensic (zabezpieczanie danych z systemów uruchomionych). Było to jedyne takie przedsięwzięcie policyjne w Polsce, skupiające kilka podmiotów międzynarodowych w obrębie partnerstwa strategicznego, zaakceptowane do realizacji w roku 2017 w programie Erasmus+ (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne) pod nazwą „Doskonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwalczania cyberprzestępczości”.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

jako piąta sesja szkoleniowa, odbyło się 27 maja 2019 r. w Politechnice Łódzkiej. Uczestnicy projektu reprezentowali Prezydium Policji kraju związkowego Brandenburgia (RFN), Litewskie Biuro Policji Kryminalnej, Biuro Prokuratora Generalnego Węgier, komendy wojewódzkie Policji w Łodzi i w Olsztynie oraz Dyrekcję Generalną ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Bułgaria).

Po przedstawieniu genezy projektu przedstawiciel każdej instytucji partnerskiej podzielił się ze zgromadzonymi przemyśleniami i doświadczeniami, które zdobył w ciągu prawie dwóch lat projektowych. Spotkania projektowe odbywały się w Niemczech, w Bułgarii, na Litwie, na Węgrzech i w Polsce.

W programie szkolenia były zajęcia praktyczne i wykłady eksperckie. Uczestnicy uczyli się między innymi metody pracy śledczych kryminalistyki polegającej na analizie zawartości pamięci typu flash z wykorzystaniem metody chip-off (odzyskiwanie danych polegające na wylutowaniu kości pamięci z płyty głównej). Narzędzie typu open source (inaczej otwarte oprogramowanie, którego licencja pozwala na legalne oraz nieodpłatne kopiowanie) stworzone przez Europol (projekt finansowany w ramach środków unijnych) dla organów ścigania zwalczających cyberprzestępczość, również wzbudziło zainteresowanie uczestników. Policjanci i prokuratorzy poznali też metody działania hakerów w zakresie przełamywania zabezpieczeń i przejmowania kontroli nad komputerem. Możliwości platformy FREETOOL (FreeReliable Tools for Investigating Cybercrime) zaprezentował ekspert Wydziału Wsparcia i Badań BdWzC KGP, analizując zebrane cyfrowe dowody rzeczowe, włącznie z zawartością dysków twardych, zewnętrznych nośników danych oraz telefonów komórkowych.

Zagadnienia z zakresu zagrożeń w systemach IT przedstawili słuchaczom wykładowcy WEEIA Politechniki Łódzkiej.

Pozostało jeszcze oczekiwanie na rezultaty końcowe projektu w postaci: „bazy dobrych praktyk”, ramowych programów szkoleń kaskadowych, raportu końcowego oraz „bazy ekspertów”, które będą upowszechniane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym i mają docelowo trafić do 50 organizacji z 12 krajów UE.

MARTA ŁOMŻA

Zespół Integracji Europejskiej i Kontaktów Międzynarodowych WKS KWP w Łodzi
zdj. st. sierż. Dominik Stanek, WKS KWP w Łodzi